Content

Porady ekspertów

Nawozy, Rośliny, Z kraju

Dlaczego gleby ulegają zakwaszeniu?

Data2016-01-23 Ilość wyświetleń4686 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

O zakwaszeniu gleb w Polsce decydują czynniki przyrodnicze i działalność człowieka
O zakwaszeniu gleb w Polsce decydują czynniki przyrodnicze i działalność człowieka

W Polsce gleby kwaśne i bardzo kwaśne (o pH poniżej 5,5) zajmują 43% powierzchni użytków rolnych. Największy udział takich gleb występuje w województwach podkarpackim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim, a najmniejszy w opolskim i kujawsko-pomorskim. Ciągłe zakwaszanie się gleb w naszych szerokościach geograficznych jest zjawiskiem nieuniknionym. Jednak w warunkach naturalnych następuje bardzo powoli - w zależności od chemizmu skał macierzystych oraz wysokości rocznych opadów może trwać setki, a nawet miliony lat i zwykle nie jest na tyle intensywne, żeby prowadzić do degradacji gleb. Proces ten ulega natomiast intensyfikacji, gdy naturalne uwarunkowania zostaną wsparte działalnością człowieka, a jego zakres zależy od właściwości środowiska.


Taki mamy klimat i gleby

Występująca w naszym klimacie wyraźna przewaga opadów atmosferycznych nad parowaniem prowadzi do wypłukiwania przez przesiąkające wody opadowe zasadowych składników – głównie wapnia i magnezu – w głąb profilu glebowego. Straty tlenku wapnia na tej drodze na powierzchni jednego hektara, w zależności od właściwości gleby, pokrycia terenu szatą roślinną i zastosowanych dawek wapna nawozowego, mogą sięgać nawet kilkuset kilogramów. Generalnie brak okrywy roślinnej, wyższe pH gleby oraz aplikacja jednorazowo większych dawek nawozów wapniowych zwiększa ilość wymywanych jonów zasadowych.

Szczególnie łatwo są one wypłukiwane z gleb lekkich, charakteryzujących się małymi zdolnościami sorpcyjnymi. Stąd takie gleby są częściej narażone na silne zakwaszenie i deficytowe zawartości magnezu. Należy jednocześnie pamiętać, że ditlenek węgla pochodzący na przykład z rozkładu substancji organicznej i oddychania organizmów żywych (w tym korzeni roślin), który nie ulotnił się do atmosfery, w reakcji z wodą tworzy kwas węglowy przyczyniający się między innymi do zwiększonej rozpuszczalności węglanu wapnia i uwalniania kationów zasadowych do roztworu glebowego, co w konsekwencji nasila wymywanie wapnia i magnezu oraz zwiększa udział jonów H+ w kompleksie sorpcyjnym.

KS- kompleks sorpcyjny, ZFSP – zredukowane formy składników pokarmowych
Rys. 1. Czynniki wpływające na zakwaszenie gleb uprawnych

Utwory macierzyste polskich gleb to głównie polodowcowe skały osadowe silnie rozmyte i przesortowane przez wody lodowcowe. Początkowo wiele z tych utworów zawierało węglan wapnia, jednak długotrwałe przesiąkanie wód opadowych przyczyniło się do ich dekalcytacji. Wykazano, że obecność gleb bardzo kwaśnych do głębokości 150 cm pozostaje w ścisłym związku z kwaśnymi z natury skałami macierzystymi. Jednym z większych regionów występowania takich gleb jest pas Pobrzeża Południowobałtyckiego oraz gleby w południowej części Polski (Karpaty, Sudety).

Większość gleb w Polsce ulega zakwaszeniu także w wyniku oddziaływania kwasów organicznych, biologicznego utleniania zredukowanych form azotu, siarki czy żelaza, jak również pod wpływem reakcji chemicznych zachodzących w środowisku kwaśnym, związanych z przemianami glinu, manganu i żelaza (takich jak np. hydroliza soli glinu).

Pełny dostęp

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawozy

Segment Agro Grupy Azoty z nową koncepcją komunikacji

Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie – wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro. Celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów, nawiązującej jednocześnie do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład. Prowadzone działania to kolejny etap w procesie integracji biznesowej spółek z Grupy Azoty.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w czerwcu 2020

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w czerwcu 2020 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, a najniższe w moczniku.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w III kwartale 2020

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w III kwartale 2020 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, a najniższe w moczniku.

Nawozy

Mniejsze zużycie nawozów mineralnych

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez GUS, zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2018/2019 było mniejsze niż w tym samym czasie przed rokiem i wyniosło 1905,4 tys. ton NPK.

Nawozy

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/4798/palm-oil-1022012-1280_nmedium.jpg

Rozwija się rynek dla malezyjskich producentów oleju palmowego

Po 7-procentowym spadku w sezonie 2019/2020, malezyjska produkcja surowego oleju palmowego w sezonie 2020/2021 ma się odbić.

Rośliny oleiste
upload/nawozenie/14/pszenzyto_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenżyto ozime
Pszenżyto lubi równomierne i umiarkowane opady i jest wrażliwe na przebieg pogody
Jabłonna
wtorek, 24 Listopad 2020
4°C
2°C
min
6°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.