Content

Porady ekspertów

Nawozy, Rośliny, Z kraju

Dlaczego gleby ulegają zakwaszeniu?

Data2016-01-23 Ilość wyświetleń5186 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

O zakwaszeniu gleb w Polsce decydują czynniki przyrodnicze i działalność człowieka
O zakwaszeniu gleb w Polsce decydują czynniki przyrodnicze i działalność człowieka

W Polsce gleby kwaśne i bardzo kwaśne (o pH poniżej 5,5) zajmują 43% powierzchni użytków rolnych. Największy udział takich gleb występuje w województwach podkarpackim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim, a najmniejszy w opolskim i kujawsko-pomorskim. Ciągłe zakwaszanie się gleb w naszych szerokościach geograficznych jest zjawiskiem nieuniknionym. Jednak w warunkach naturalnych następuje bardzo powoli - w zależności od chemizmu skał macierzystych oraz wysokości rocznych opadów może trwać setki, a nawet miliony lat i zwykle nie jest na tyle intensywne, żeby prowadzić do degradacji gleb. Proces ten ulega natomiast intensyfikacji, gdy naturalne uwarunkowania zostaną wsparte działalnością człowieka, a jego zakres zależy od właściwości środowiska.


Taki mamy klimat i gleby

Występująca w naszym klimacie wyraźna przewaga opadów atmosferycznych nad parowaniem prowadzi do wypłukiwania przez przesiąkające wody opadowe zasadowych składników – głównie wapnia i magnezu – w głąb profilu glebowego. Straty tlenku wapnia na tej drodze na powierzchni jednego hektara, w zależności od właściwości gleby, pokrycia terenu szatą roślinną i zastosowanych dawek wapna nawozowego, mogą sięgać nawet kilkuset kilogramów. Generalnie brak okrywy roślinnej, wyższe pH gleby oraz aplikacja jednorazowo większych dawek nawozów wapniowych zwiększa ilość wymywanych jonów zasadowych.

Szczególnie łatwo są one wypłukiwane z gleb lekkich, charakteryzujących się małymi zdolnościami sorpcyjnymi. Stąd takie gleby są częściej narażone na silne zakwaszenie i deficytowe zawartości magnezu. Należy jednocześnie pamiętać, że ditlenek węgla pochodzący na przykład z rozkładu substancji organicznej i oddychania organizmów żywych (w tym korzeni roślin), który nie ulotnił się do atmosfery, w reakcji z wodą tworzy kwas węglowy przyczyniający się między innymi do zwiększonej rozpuszczalności węglanu wapnia i uwalniania kationów zasadowych do roztworu glebowego, co w konsekwencji nasila wymywanie wapnia i magnezu oraz zwiększa udział jonów H+ w kompleksie sorpcyjnym.

KS- kompleks sorpcyjny, ZFSP – zredukowane formy składników pokarmowych
Rys. 1. Czynniki wpływające na zakwaszenie gleb uprawnych

Utwory macierzyste polskich gleb to głównie polodowcowe skały osadowe silnie rozmyte i przesortowane przez wody lodowcowe. Początkowo wiele z tych utworów zawierało węglan wapnia, jednak długotrwałe przesiąkanie wód opadowych przyczyniło się do ich dekalcytacji. Wykazano, że obecność gleb bardzo kwaśnych do głębokości 150 cm pozostaje w ścisłym związku z kwaśnymi z natury skałami macierzystymi. Jednym z większych regionów występowania takich gleb jest pas Pobrzeża Południowobałtyckiego oraz gleby w południowej części Polski (Karpaty, Sudety).

Większość gleb w Polsce ulega zakwaszeniu także w wyniku oddziaływania kwasów organicznych, biologicznego utleniania zredukowanych form azotu, siarki czy żelaza, jak również pod wpływem reakcji chemicznych zachodzących w środowisku kwaśnym, związanych z przemianami glinu, manganu i żelaza (takich jak np. hydroliza soli glinu).

Pełny dostęp

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w kwietniu 2021

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w kwietniu 2021 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, moczniku, a najniższe w wodnym roztworze saletrzano-mocznikowym 32%.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w grudniu 2020

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w grudniu 2020 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, a najniższe w wodnym roztworze saletrzano-mocznikowym 32%.

Nawozy

Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w marcu 2021

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w marcu 2021 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrze amonowej, mniejsze były ceny azotu w moczniku, a najniższe w wodnym roztworze saletrzano-mocznikowym 32%.

Nawozy

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5225/raspberries-3798021-1280_nmedium.jpg

Wzrost eksportu serbskich malin

W minionym roku eksport produktów rolnych z Serbii wzrósł o około 6%.

Owoce
upload/nawozenie/13/pszenica-ozima_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenica ozima
Pszenica ozima ma dość duże wymagania cieplne podczas całego okresu wegetacji
Latowicz
piątek, 18 Czerwiec 2021
21°C
15°C
min
27°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.