Porady ekspertów

Nawozy, Informacje

Jak działa mocznik w glebie?

Data2016-12-25 Ilość wyświetleń2354 wyświetleń


Pomimo, że istnieją doniesienia o pobieraniu mocznika przez korzenie w formie niezhydrolizowanej, to głównym procesem pozwalającym na udostępnianie roślinom azotu z tego nawozu jest hydroliza przy udziale enzymu ureazy, którą w uproszczeniu można zapisać w postaci:

(NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3


Szybkość tej reakcji zależy od wilgotności gleby oraz aktywności ureazy i zwykle nie przekracza 14 dni. Należy przy tym zaznaczyć, że największą aktywność ureazy obserwuje się w ciepłych i wilgotnych glebach (w temperaturze 20oC ureoliza trwa jeden dzień) o pH zbliżonym do obojętnego.

Pojawiające jony amonowe, podlegają nie tylko sorpcji biologicznej (w tym absorpcji przez rośliny), ale mogą być także w glebie sorbowane wymiennie i niewymiennie; ulegają ponadto procesowi nitryfikacji oraz przemianom do amoniaku. Procesy te mogą prowadzić do strat azotu w postaci gazowej i na drodze wymywania.

Obserwuje się także zakwaszające działanie jonu amonowego, ujawniające się głównie na skutek mikrobiologicznej oksydacji (nitryfikacji) oraz uruchamiania fizjologicznej kwasowości. Wieloletnie stosowanie mocznika powodowało w niektórych doświadczeniach obniżenie pH gleby z 5,7 do 4,2.

Stąd też mocznik jest najbardziej efektywny w korzystnych warunkach termicznych i wilgotnościowych, na glebach o uregulowanym odczynie, gdy zostanie szybko wymieszany z glebą, a jego dawki dostosuje się do potrzeb nawozowych agroekosystemu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawozy

Światowe zbiory słonecznika obniżą się do 40,5 mln ton

Jak wskazują najnowsze analizy Oil World globalne zbiory słonecznika w sezonie 2014/15 ukształtują się na poziomie 40,5 mln ton.

Nawozy

Spóźnialskim pozostało jeszcze tylko kilka dni o złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

W połowie czerwca 2016 r. końca dobiegł termin na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie za bieżący rok. Przekazanie dokumentów w tym terminie umożliwiało otrzymanie dopłat w pełnej wysokości.

Nawozy

Import kukurydzy do UE wyższy o 50% niż rok temu

W pierwszych pięciu miesiącach sezonu 2015/2016 saldo unijnego handlu zagranicznego zbożami było dodanie. Stało się tak pomimo 14-procentowego spadku eksportu zbóż z Unii Europejskiej oraz przy rosnącym imporcie, o 25% przekraczającym wynik osiągnięty w analogicznym okresie w 2014 r.

Nawozy

Zaopatrzenie w nawozy mineralne w trzecim kwartale 2016 roku

W trzecim kwartale 2016 r. jako dobre lub wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy mineralne w połowie województw w Polsce, tj. w dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, podkarpackim, i warmińsko-mazurskim. W przypadku pozostałych regionów odnotowano większe bądź mniejsze problemy z dostępnością nawozów.

Nawozy

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Staroźreby
poniedziałek, 27 Luty 2017
umiarkowane zachmurzenie
8°C
4°C
min
13°C
max
Nawożenie upraw

Pszenica ozima
Pszenica ozima ma dość duże wymagania cieplne podczas całego okresu wegetacji
Nawozy azotowe

RSM®
N 28 lub N 30 lub N 32