Content

Porady ekspertów

Nawozy, Rośliny, Z kraju

Niski odczyn, zawodny plon. Jak stosować wapno, aby uzyskać jego najwyższą efektywność?

Data2016-09-02 Ilość wyświetleń9729 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
Wapnowanie zachowawcze, stosowane systematycznie, niewielkimi dawkami wapna węglanowego to najbardziej efektywna, ekonomiczna i bezpieczna ekologicznie forma wapnowania pól.
Wapnowanie zachowawcze, stosowane systematycznie, niewielkimi dawkami wapna węglanowego to najbardziej efektywna, ekonomiczna i bezpieczna ekologicznie forma wapnowania pól.

O tym, że gleba powinna mieć uregulowany odczyn, wiemy...
Niemniej w wielu gospodarstwach, właśnie ten element prawidłowo przygotowanego pola pod zasiewy, zawodzi… Uprawa takich gatunków, jak pszenica ozima, czy też jęczmień (jest jednym z najbardziej wymagających gatunków pod tym względem) w warunkach niskiego pH, nie jest wskazana.

Jak prawidłowo zwapnować pole, aby osiągnąć najwyższą efektywność tego zabiegu i nie blokować dostępności innych pierwiastków, tj. fosfor i azot?

Prawidłowy odczyn gleby poprawia przyswajalność składników przez rośliny. Przy czym najlepsza przyswajalność makroskładników mieści się w przedziale pH 5,6 – 7,2, natomiast mikroskładników (oprócz molibdenu) przy pH 5,0-6,2.

Z tego względu na polach o uregulowanym odczynie lub świeżo zwapnowanych istnieje konieczność dokarmiania roślin mikropierwiastkami.

 
Prawidłowy odczyn gleby poprawia przyswajalność składników przez rośliny. Przy czym najlepsza przyswajalność makroskładników mieści się w przedziale pH 5,6 – 7,2, natomiast mikroskładników (oprócz molibdenu) przy pH 5,0-6,2. Z tego względu na polach o uregulowanym odczynie lub świeżo zwapnowanych istnieje konieczność dokarmiania roślin mikropierwiastkami.
 

Jak stosować wapno?

  • nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych nie wolno mieszać z innymi nawozami,
  • termin wapnowania – najlepiej od żniw do jesieni, przy czym chcąc uprawiać np. pszenicę ozimą, ze względu na termin siewu, zabieg ten powinien być przeprowadzony natychmiast po zbiorze rośliny przedplonowej,
  • przy ustalaniu terminu wapnowania należy uwzględnić reakcje jakie zachodzą w glebie po zastosowaniu Ca,
  • nawozów amonowych, mocznika, superfosfatów oraz nawozów wieloskładnikowych nie należy stosować bezpośrednio przed i zaraz po zwapnowaniu gleby (straty azotu w postaci ulatniającego się amoniaku; fosforu poprzez jego uwstecznianie do form nierozpuszczalnych w wodzie). Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa, która powinna trwać przynajmniej przez 6 tygodni,
  • nie należy stosować wapna w bliskim odstępie czasu (w tym samym roku) z nawozami organicznymi (obornik, gnojowica). Nawozy te zawierają część azotu w formie amonowej, co prowadzi do strat tego pierwiastka. Ponadto następuje również zmniejszenie dostępności fosforu,
  • na glebie świeżo zwapnowanej i o pH powyżej 6,8:
  • straty azotu w formie amonowej, są wyższe. W celu ograniczenia strat nawóz azotowy należy wymieszać z glebą, a stosując pogłównie, najlepiej wysiewać przed spodziewanym deszczem,
  • jon amonowy (NH4+) przekształca się w amoniak (NH3), który jest toksyczny dla młodych roślin. Szczególnie wrażliwe są młode siewki buraka cukrowego i wielu warzyw. Dlatego na takich glebach najbezpieczniej jest stosować azot dopiero pogłównie, od fazy 2 liści właściwych.

    Wapnowania nie należy traktować jako nawożenia pod poszczególne rośliny, ale jako zabieg dla rotacji zmianowania. Nie należy na glebach mineralnych, nawet lekkich, doprowadzać do nadmiernego zakwaszenia (pH w 1M KCl poniżej 4,5-5,0). W takich warunkach rośliny przestają rosnąć (toksyczny wpływ dla roślin ma aktywny w takich warunkach glin, mangan, a także metale ciężkie).

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2

*pola wymagane
doradca nawozy.eu

dr inż. Agnieszka Krawczyk


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych we wrześniu 2021

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych we wrześniu 2021 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, moczniku, a najniższe w wodnym roztworze saletrzano-mocznikowym 32%.

Nawozy

Rok nawozowy bez precedensu

Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych oraz rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia Agro.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w czerwcu 2021

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w czerwcu 2021 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, moczniku, a najniższe w wodnym roztworze saletrzano-mocznikowym 32%.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w październiku 2021

Maksymalne oraz minimalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w październiku 2021 roku nie wykazywały jednoznacznych prawidłowości.

Nawozy

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

Warzywa
upload/newsy/5502/sweetcorn-3996864-1280_nmedium.jpg

Spadek globalnej produkcji kukurydzy do 1 494 mln ton

Przewiduje się, że światowa produkcja zbóż gruboziarnistych na 2021/22 r. spadnie o 2,9 mln ton do 1 494 mln ton.

Zboża
upload/nawozenie/11/kukurydza_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC
Ełk
środa, 1 Grudzień 2021
-3°C
-8°C
min
3°C
max
0