Content

Porady ekspertów

Nawozy, Nawożenie

Porównanie właściwości podstawowych nawozów naturalnych i organicznych

Data2019-09-06 Ilość wyświetleń3004 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych
Nawozy naturalne i organiczne są źródłem składników pokarmowych i materii organicznej.
Nawozy naturalne i organiczne są źródłem składników pokarmowych i materii organicznej.

Nawozy naturalne i organiczne stosowane są jako źródło niezbędnych dla roślin składników pokarmowych: makroelementów (m.in. azotu, fosforu, potasu, siarki, wapnia) i mikroelementów (m.in. cynku, miedzi, żelaza).

Co równie istotne, nawozy naturalne i organiczne są źródłem materii organicznej. Nawożenie takimi nawozami jest bardzo ważne dla utrzymania prawidłowej zawartości próchnicy w glebach, regulującej fizyczne (struktura, barwa, zdolność do retencji wodny), chemiczne (pojemność sorpcyjna, właściwości buforowe) i biologiczne (aktywność drobnoustrojów) właściwości gleb.

Poniżej omówiono skład chemiczny najważniejszych nawozów naturalnych i organicznych. Skład chemiczny nawozów naturalnych zmienia się wraz ze zmianą wieku i stanu zdrowia zwierząt, sposobu ich żywienia (składu i ilości paszy, ilości wody), kierunku użytkowania, sposobu utrzymania zwierząt (ilości i rodzaju ściółki, ilości wody technologicznej – używanej do mycia zwierząt i stanowisk, czasu przebywania zwierząt na pastwiskach).

Obornik jest mieszaniną stałych i ciekłych odchodów zwierząt oraz ściółki. Zawartość suchej masy w oborniku wynosi z reguły od około 20% (obornik bydlęcy) do 27% (obornik owczy). Azot w oborniku występuje przede wszystkim w formie związków organicznych (które nie są bezpośrednio dostępne dla roślin, w glebie muszą zostać przekształcone do formy mineralnej). Warto zaznaczyć, że dopuszczalna dawka nawozów naturalnych ustalana jest właśnie w oparciu o zawartość azotu w tych nawozach (ma to na celu ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem azotem).

Stałym nawozem naturalnym jest również pomiot ptasi. Pomiot zawiera kilka razy więcej azotu niż obornik, większa jest też zawartość suchej masy (Ryc. 1).

Gnojowica to mieszanina kału i moczu zwierząt, wody technologicznej oraz resztek pasz. Powstaje w trakcie chowu bydła i trzody chlewnej w systemie bezściółkowym. Gnojowica jest nawozem płynnym, przy czym zawartość suchej masy zależy od warunków powstawania i przechowywania nawozu. Na rycinie 2 przedstawiono skład chemiczny gnojowicy zawierającej 8-10% suchej masy. Składniki pokarmowe znajdują się w gnojowicy w formie łatwo przyswajalnej dla roślin, azot w dużej części występuje w formie amonowej. Wykorzystanie azotu z gnojowicy jest większe niż z obornika.

Gnojówka powstaje przy ściółkowym chowie zwierząt, jest to przefermentowany mocz odciekający ze stanowisk, w których utrzymywane są zwierzęta.
Zawartość wody w gnojówce jest większa niż w gnojowicy. W związku ze znacznie większą zawartością azotu i potasu niż fosforu, gnojówka nazywana jest nawozem azotowo-potasowym, nawożenie gnojówką należy więc uzupełnić mineralnym nawożeniem fosforowym. Azot i fosfor obecne są w nawozie w formach łatwo przyswajalnych dla roślin (azot głównie w formie amonowej).

Do wytworzenia kompostu wykorzystuje się m.in. trawę, liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów (pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych), odpady z przemysłu rolno-spożywczego czy drzewnego. Prawidłowo wytworzony kompost ma ciemną barwę, przyjemny i ziemisty zapach oraz sypką strukturę (bez widocznych fragmentów roślin, zwłaszcza mniejszych). Zawartość suchej masy w kompoście to z reguły ok. 40-60%. Kompost przemysłowy, aby mógł zostać uznany za nawóz organiczny, musi spełnić wymagania dotyczące dopuszczalnej zawartości metali ciężkich, nie może też zawierać bakterii z rodzaju Salmonella i żywych jaj pasożytów jelitowych. Ponadto musi zawierać przynajmniej 30% substancji organicznej (w przeliczeniu na suchą masę). Jeśli producent podaje zawartość azotu, fosforu i potasu, musi ona wynosić przynajmniej 0,3% N, 0,2% P2O5 i 0,2% K2O4). Oczywiście przedstawione wymagania nie dotyczą wykorzystywanego na własne potrzeby kompostu z przydomowego ogródka. Skład chemiczny kompostów może zmieniać się w bardzo szerokich granicach, ponieważ zależy on od właściwości odpadów organicznych wykorzystanych do jego wytworzenia i od warunków samego procesu kompostowania. Źródłem materii organicznej i składników pokarmowych mogą być także inne materiały, m.in. słoma (Artykuł : Słoma czy to dobry nawóz ?) i nawozy zielone.Literatura:
1. Maćkowiak Cz. 1997. Rola nawożenia organicznego w kształtowaniu żyzności i urodzajności gleby. Materiały szkoleniowe 63/97, IUNG, Puławy.
2. Maćkowiak Cz. 1999. Gnojowica, jej właściwości i zasady stosowania z uwzględnieniem ochrony środowiska. Materiały szkoleniowe 75/99, IUNG, Puławy.
3. Maćkowiak Cz., Żebrowski J. 2000. Skład chemiczny obornika w Polsce. Nawozy i Nawożenie, 4(5), 119-130.
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765.
4. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Test jednolity Dz.U. 2018 poz. 1259.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Nawozy

Mniejsze zużycie nawozów mineralnych

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez GUS, zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2018/2019 było mniejsze niż w tym samym czasie przed rokiem i wyniosło 1905,4 tys. ton NPK.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w czerwcu 2020

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w czerwcu 2020 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, a najniższe w moczniku.

Nawozy

Segment Agro Grupy Azoty z nową koncepcją komunikacji

Grupa Azoty – jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie – wdraża nowy system komunikacji dla segmentu Agro. Celem rebrandingu jest stworzenie spójnej wizerunkowo, nowoczesnej i rozpoznawalnej marki produktów, nawiązującej jednocześnie do wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład. Prowadzone działania to kolejny etap w procesie integracji biznesowej spółek z Grupy Azoty.

Nawozy

Ceny czystego składnika nawozów azotowych, fosforowych i potasowych w maju 2020

Maksymalne ceny czystego składnika w nawozach azotowych w maju 2020 roku w dalszym ciągu odznaczały się w saletrzaku, mniejsze były ceny azotu w saletrze amonowej, a najniższe w moczniku.

Nawozy

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/4745/background-1474292-1280_nmedium.jpg

Wzrost plonowania siana łąkowego

Jak przedstawia Główny Urząd Statystyczny, w Polsce notowano na ogół dobre warunki wegetacji roślin oraz przyrostu biomasy po zebraniu pierwszego pokosu, przy czym w wielu regionach kraju były one zróżnicowane.

Rośliny
upload/nawozenie/10/gryka_medium.jpg
Nawożenie upraw

Gryka
Ze względu na wartość nasion i łuski, gryka jest bardzo cenną rośliną uprawną
Stryszawa
czwartek, 1 Październik 2020
10°C
9°C
min
11°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.