Porady ekspertów

najświeższe informacje i wiadomosci z rynku rolnego

NEWSY

Rośliny

Wysokie zbiory drugiego pokosu siana łąkowego

Plonowanie i zbiory siana łąkowego z drugiego pokosu oszacowano na relatywnie wysokim poziomie, wynoszącym 4,7 mln ton. Wzrostowi roślinności łąkowej sprzyjały na ogół dobre warunki pogodowe.

Rośliny

Produkty ekologiczne coraz popularniejsze

W ciągu dekady produkty ekologiczne zyskały ogromną popularność w Europie, co zaowocowało zwiększeniem się ich sprzedaży z 11 mln euro do 26,2 mln euro. Przez 10 lat rynek produktów ekologicznych wzrósł zatem o prawie 140%. W analogicznym okresie w krajach Unii Europejskiej rynek ten odnotował zwyżkę o 130% do 23,9 mld euro.

Rośliny

Dobre zbiory siana z trzeciego pokosu

Pomimo mało sprzyjających warunków w sierpniu i wrześniu br., zbiory siana z trzeciego pokosu były o ponad 50% wyższe niż w 2015 r. i przekroczyły poziom 2 mln ton.

Rośliny

Rolnicy chcą zmian w przepisach dotyczących obowiązku utrzymania obszarów EFA i dywersyfikacji

Począwszy od 2015 r. w ramach systemu dopłat bezpośrednich wprowadzono płatności na zazielenianie. W Polsce konieczność dywersyfikacji upraw (zazieleniania) dotyczy niespełna 20% rolników, gospodarujących na obszarze przekraczającym 10 ha gruntów ornych.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Nawozy azotowe

PULREA®
N 46
Pszenżyto
czwartek, 23 Luty 2017
-0,5%
623
na targowiskach
Nawożenie upraw

Ziemniak
Ziemniak lubi ciepłą pogodę z niezbyt wysokimi, ale równomiernymi opadami
Harmonogramy nawożenia

Jęczmień jary