Porady ekspertów

Rośliny, Nawożenie

Charakterystyka nawozów wapniowych

Data2016-11-08 Ilość wyświetleń2684 wyświetleń

Wapno defekacjne jest bardzo dobrym nawozem wapniowym.
Wapno defekacjne jest bardzo dobrym nawozem wapniowym.

Zakwaszenie gleb jest procesem ciągłym, w związku z tym konieczne jest regularne, stosowanie nawozów wapniowych dla utrzymywania optymalnego odczynu gleb (pH), dostosowanego do wymagań uprawianych roślin. Podstawowym źródłem wapna dla celów rolniczych są złoża wapieni i margli, a także dolomitów i kredy. Z tych surowców powstają nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe węglanowe, które aby mogły być wykorzystane w rolnictwie, poddaje się obróbce polegającej między innymi na dokładnym ich rozdrobnieniu. Produkcja nawozów w formie tlenkowej wymaga dodatkowo przeróbki termicznej, w wyniku wyprażenia kamienia wapiennego.

Oprócz nawozów wapniowych powstających w wyniku przerobu skał wapiennych, w rolnictwie wykorzystuje się również wapno z produkcji ubocznej z różnych gałęzi przemysłu. Nawozy te charakteryzują się zróżnicowaną zawartością tlenku wapnia (CaO) i wilgotnością. Decydując się na stosowanie wapien z produkcji ubocznej, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na zawartość szkodliwych pierwiastków, głównie kadmu i ołowiu.

Rynek nawozów wapniowych

Obecnie na rynku występuje szeroki asortyment środków wapnujących. Nawozy te muszą spełniać wymagania dla konkretnego typu i odmiany określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. Dz. U nr 183 poz. 1229 oraz wymagania co do zawartości kadmu i ołowiu, które reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. Dz. U. nr 119 poz. 765. W tym rozporządzeniu w zależności od odmiany wyznaczono minimalne zawartości składnika odkwaszającego glebę, uziarnienie, zawartość wody, dla niektórych nawozów wapniowych z produkcji ubocznej również zawartość chlorków i siarczków.

Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w wapnie nawozowym niezawierającym magnezu nie może przekraczać 8 mg kadmu (Cd) i 200 mg ołowiu (Pb) na kilogram CaO. W przypadku nawozów wapniowych zawierających magnez wartość dopuszczalnych zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 15 mg Cd i 600 mg Pb na kilogram sumy tlenku wapnia i magnezu (CaO + MgO).

Od niedawna nową grupę na rynku stanowią wapna nawozowe „WE”, które zostały wprowadzone do obrotu na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Zasadniczą różnicą w stosunku do rozporządzenia krajowego są odmienne wymagania co do uziarnienia, wprowadzono minimalną liczbę zobojętniania.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

UE: Gorsze wyniki plonowania ziemniaków w 2016 r.

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, w 2016 r. plonowanie ziemniaków w krajach Unii Europejskiej było niższe niż we wcześniejszym roku. O 4% wyższa była natomiast wydajność z hektara upraw w Polsce, gdzie plony oszacowano na ponad 22,5 t/ha.

Rośliny

Ceny rzepaku o 50 zł/t w dół, ale nadal powyżej ubiegłorocznych

Pod koniec czerwca 2015 r. ceny rzepaku oferowane w krajowych punktach skupu przekroczyły stawki z poprzedniego roku. Trend ten utrzymał się na początku lipca i to pomimo ponad 3-procentowej obniżki cen.

Rośliny

Większe zasiewy i plonowanie rzepaku w przyszłym sezonie

Choć o tej porze roku wszelkie prognozy obarczone są dość dużym ryzykiem, to kolejne szacunki zdają się potwierdzać poprawę sytuacji podażowej na unijnym rynku rzepaku i roślin oleistych.

Rośliny

UE: Pomimo wyższych zbiorów i podaży, zapasy oleistych na koniec sezonu 2016/2017 mogą ulec spadkowi

Według najnowszych szacunków DG Agri, w przyszłym sezonie zbiory trzech najważniejszych roślin oleistych w Unii Europejskiej wzrosną do 32,5 mln ton. Z uwagi na bardzo wysoki popyt, zapasy rzepaku, słonecznika i soi na koniec sezonu 2016/2017 mają być jednak niższe niż w bieżącym.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Złotów
wtorek, 28 Marzec 2017
pogodnie
10°C
3°C
min
18°C
max
Nawożenie upraw

Kukurydza na ziarno
Mając bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy
Nawozy wieloskładnikowe

Amofoska® CORN 4-10-22
NPK 4-10-22