Porady ekspertów

Rośliny, Nawożenie

Charakterystyka nawozów wapniowych

Data2016-11-08 Ilość wyświetleń2580 wyświetleń

Wapno defekacjne jest bardzo dobrym nawozem wapniowym.
Wapno defekacjne jest bardzo dobrym nawozem wapniowym.

Zakwaszenie gleb jest procesem ciągłym, w związku z tym konieczne jest regularne, stosowanie nawozów wapniowych dla utrzymywania optymalnego odczynu gleb (pH), dostosowanego do wymagań uprawianych roślin. Podstawowym źródłem wapna dla celów rolniczych są złoża wapieni i margli, a także dolomitów i kredy. Z tych surowców powstają nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe węglanowe, które aby mogły być wykorzystane w rolnictwie, poddaje się obróbce polegającej między innymi na dokładnym ich rozdrobnieniu. Produkcja nawozów w formie tlenkowej wymaga dodatkowo przeróbki termicznej, w wyniku wyprażenia kamienia wapiennego.

Oprócz nawozów wapniowych powstających w wyniku przerobu skał wapiennych, w rolnictwie wykorzystuje się również wapno z produkcji ubocznej z różnych gałęzi przemysłu. Nawozy te charakteryzują się zróżnicowaną zawartością tlenku wapnia (CaO) i wilgotnością. Decydując się na stosowanie wapien z produkcji ubocznej, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na zawartość szkodliwych pierwiastków, głównie kadmu i ołowiu.

Rynek nawozów wapniowych

Obecnie na rynku występuje szeroki asortyment środków wapnujących. Nawozy te muszą spełniać wymagania dla konkretnego typu i odmiany określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. Dz. U nr 183 poz. 1229 oraz wymagania co do zawartości kadmu i ołowiu, które reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r. Dz. U. nr 119 poz. 765. W tym rozporządzeniu w zależności od odmiany wyznaczono minimalne zawartości składnika odkwaszającego glebę, uziarnienie, zawartość wody, dla niektórych nawozów wapniowych z produkcji ubocznej również zawartość chlorków i siarczków.

Dopuszczalna wartość zanieczyszczeń w wapnie nawozowym niezawierającym magnezu nie może przekraczać 8 mg kadmu (Cd) i 200 mg ołowiu (Pb) na kilogram CaO. W przypadku nawozów wapniowych zawierających magnez wartość dopuszczalnych zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 15 mg Cd i 600 mg Pb na kilogram sumy tlenku wapnia i magnezu (CaO + MgO).

Od niedawna nową grupę na rynku stanowią wapna nawozowe „WE”, które zostały wprowadzone do obrotu na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 463/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Zasadniczą różnicą w stosunku do rozporządzenia krajowego są odmienne wymagania co do uziarnienia, wprowadzono minimalną liczbę zobojętniania.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Większy areał, plony i zbiory słonecznika w sezonie 2017/2018

Sezon 2017/2018 ma być lepszy pod względem zbiorów roślin oleistych w Unii Europejskiej. Poza rzepakiem, większa ma być również produkcja słonecznika i soi.

Rośliny

Krajowa produkcja owoców na stabilnym poziomie

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej opublikował prognozy produkcji owoców w Polsce w 2016 roku. W relacji do ubiegłego roku generalnie przewiduje się raczej niewielkie zmiany, choć są uprawy, których produkcja wyraźnie różnić się będzie względem 2015 r.

Rośliny

Międzyplon ozimy zamiast ścierniskowego

W dniu 20 sierpnia br. minął okres na wysianie międzyplonu ścierniskowego w obszarach proekologicznych. Jeśli z powodu złych warunków agrometeorologicznych nie wywiązaliście się z tego obowiązku powinniście dokonać zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności.

Rośliny

Dobre perspektywy zbiorów wpływają na dalsze spadki cen oleistych

Podtrzymanie dobrych perspektyw zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej przyczyniło się do kolejnych spadków cen na Matif w Paryżu. Na francuskiej giełdzie w przeciągu 2 tygodni notowania rzepaku obniżyły się o 10,8 euro/t, do poziomu 321,8 euro/t.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Krzyżanowice
niedziela, 26 Luty 2017
duże zachmurzenie
3°C
0°C
min
7°C
max
Nawożenie upraw

Żyto
Wytrzymuje mrozy do -25ºC bez okrywy śnieżnej
Nawozy wieloskładnikowe

Amofoska® CORN 4-10-22
NPK 4-10-22