Content

Porady ekspertów

Rośliny, Zboża

Integrowana Ochrona Roślin

Data2013-07-15 Ilość wyświetleń1689 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Łan pszenicy ozimej.
Łan pszenicy ozimej.

Powszechny dostęp do chemicznych środków ochrony roślin stworzył możliwość łatwego zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin, a tym samym stosunkowo łatwej ochrony plonów. Nadmierne, nie zawsze uzasadnione, stosowanie środków ochrony roślin niesie jednak za sobą liczne niebezpieczeństwa, takie jak: ograniczanie bioróżnorodności agrocenoz; pojawianie się patogenów odpornych na działanie środków ochrony roślin; obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ilościach zagrażających zdrowiu ludzi.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzony zostaje obowiązek stosowania integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Obowiązek ten wynika z postanowień art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. U. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Artykuł 55 rozporządzenia nr 1107/2009/WE dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego Dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. U. L 309, 24.11.2009 p.1-50) stanowi, że środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Właściwe stosowanie środków ochrony roślin obejmuje m.in. zgodność z postanowieniami dyrektywy 2009/128/WE, a od dnia 1 stycznia 2014 r. zgodność z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin, o których mowa w art. 14 oraz załączniku III do tej dyrektywy.


Integrowana Ochrona Roślin ma na celu lepsze zrozumienie roślin, agrofagów, środowiska oraz działalności człowieka. Pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego. W metodzie tej stosuje się wszystkie agrotechniczne, ekologiczne, a także chemiczne zabiegi (te ostatnie tylko wówczas, gdy nie da się zastąpić je innymi), tak aby uaktywnić naturalne procesy regulujące agroekosystem.


Głównymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są:

  • metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw,

  • progi ekonomicznej szkodliwości patogenów, określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, czyli jaka liczebność organizmu szkodliwego powoduje na tyle duże straty, że opłacalne jest wykonanie zabiegu chemicznego,

  • systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, czyli systemy bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, które są pomocne w określaniu optymalnych terminów wykonywania zabiegów ochrony roślin, a tym samym pozwalają uzyskać wysoką efektywność tych zabiegów przy ograniczeniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.

Integrowana Ochrona Roślin to z jednej strony chęć uzyskania wysokiej produktywności roślin, z drugiej ograniczenie nie zawsze uzasadnionej interwencji człowieka. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Jak zabiegi ochrony roślin mogą sprzyjać życiu biologicznemu i jednocześnie chronić nasze uprawy i ich otoczenie?


Jest to ogromna odpowiedzialność wymagająca dużej wiedzy wszystkich osób związanych z rolnictwem, ponieważ od jakości informacji zależy jakość decyzji. Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy brać pod uwagę ich selektywność. Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2

*pola wymagane
doradca nawozy.eu

dr inż. Agnieszka Krawczyk


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Rekordowe spożycie ryżu

Przewiduje się, że światowa konsumpcja ryżu w sezonie 2021/22 wyniesie rekordowe 514 mln ton, co oznacza spadek o prawie 0,6 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą, ale o 6,1 mln ton więcej niż rok wcześniej.

Rośliny

Obniżono prognozę światowych zapasów bawełny

Przewiduje się, że na koniec sezonu 2021/22 światowe zapasy bawełny są o 1,6 mln bel niższe niż w czerwcu, ponieważ w dużej mierze równoważące zmiany w produkcji i konsumpcji w niewielkim stopniu zrekompensują niższe szacowane początkowe zapasy.

Rośliny

Globalne prognozy to mniejsza podaż ryżu

Dostawy ryżu zmniejszają się o 2 mln ton do 681 mln ton, głównie dzięki połączeniu niższych zapasów początkowych w Indiach i zmniejszonej produkcji w Egipcie, UE i Stanach Zjednoczonych.

Rośliny

Większe zużycie bawełny na świecie

Światowe zużycie bawełny w sezonie 2021/22 prognozowane jest na 123,2 mln bel, czyli około 4 procent powyżej skorygowanych szacunków w sezonie 2020/21, które wynoszą 118,6 mln bel, czyli o 15 procent powyżej 2019/20.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5321/cotton-1389733-1280_nmedium.jpg

Obniżono prognozę światowych zapasów bawełny

Przewiduje się, że na koniec sezonu 2021/22 światowe zapasy bawełny są o 1,6 mln bel niższe niż w czerwcu, ponieważ w dużej mierze równoważące zmiany w produkcji i konsumpcji w niewielkim stopniu zrekompensują niższe szacowane początkowe zapasy.

Rośliny
upload/nawozenie/8/jagodowe_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rośliny jagodowe
Największe wymagania cieplne wykazuje truskawka, mniejsze malina i jeżyna, najmniejsze porzeczki i agrest
Oleśnica
poniedziałek, 26 Lipiec 2021
22°C
16°C
min
29°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.