Content

Porady ekspertów

Rośliny, Warzywa, Gleba

Od czego zależy sukces w uprawie buraka cukrowego?

Data2015-05-06 Ilość wyświetleń15156 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Stosowanie prawidłowej agrotechniki, zbilansowanego nawożenia, a także terminowe zwalczanie agrofagów to warunek uzyskania wysokich plonów buraków.
Stosowanie prawidłowej agrotechniki, zbilansowanego nawożenia, a także terminowe zwalczanie agrofagów to warunek uzyskania wysokich plonów buraków.

Burak cukrowy jest cenną rośliną w płodozmianie. Należy również do najbardziej opłacalnych roślin w zmianowaniach polowych. Spadek plonowania lub pogorszenie jakości plonu wpływa nie tylko na opłacalność uprawy tego gatunku, ale również na wynik ekonomiczny całego gospodarstwa.

Stanowisko pod buraki

Burak cukrowy jest rośliną wymagającą. Gleby przeznaczone pod jego uprawę powinny posiadać strukturę gruzełkowatą, być zasobne w próchnicę, mieć uregulowane stosunki powietrzno – wodne, a także charakteryzować się przynajmniej średnią zasobnością w przyswajalne dla roślin formy fosforu, potasu i magnezu. Dobrymi przedplonami dla buraków są rośliny bobowate, ziemniaki oraz zboża. Złymi natomiast: buraki, koniczyna, lucerna, trawy, rzepak.

Uregulowany odczyn gleby

Plantacje buraków powinno się zakładać na glebach o uregulowanym odczynie, pH 6,2-7. Odczyn decyduje o dostępności składników pokarmowych, potrzebnych roślinom do budowy plonu. Zabieg wapnowania najlepiej jest wykonać pod przedplon.

Stosowanie nawozów organicznych

Obornik wzbogaca glebę w makro i mikroskładniki oraz w próchnicę, która wpływa na aktywność produkcyjną i biologiczną gleby. Poprawia jej strukturę, właściwości sorbcyjne i stosunki powietrzno – wodne. Przefermentowany obornik w ilości 30-40 t/ha, należy stosować jesienią, równomiernie rozrzucić na powierzchni pola i przyorać na głębokość 15-20 cm. Buraki dobrze reagują na siew międzyplonów jako nawozu organicznego. Nawozy te wzbogacają glebę w próchnicę, chronią przed erozją i stratami składników pokarmowych. Ponadto poprawiają strukturę gleby, działają jak „naturalny głębosz”. W poplonie można wysiewać np. facelię błękitną, a także specjalnie przygotowane mieszanki międzyplonowe (TerraLife – BetaMaxx, TerraLife – BetaSola). Natomiast w gospodarstwach w których nie uprawia się rzepaku ozimego, można wysiewać mątwikobójcze odmiany gorczycy białej (gatunek ten jest podobnie jak rzepak, żywicielem bardzo groźnej choroby płodozmianowej – kiły kapusty). 

Zbilansowane nawożenie fosforowo-potasowe

Burak jest rośliną potasolubną, pierwiastek ten reguluje gospodarkę azotową i wodną w roślinie. Fosfor natomiast odgrywa ważną rolę w procesach energetycznych, wpływa na zwiększanie zawartości cukru i suchej masy w korzeniach, stymuluje początkowy wzrost korzeni buraków.

Nawozy fosforowo – potasowe należy stosować jesienią, pozwala to zmniejszyć nakłady na wysiew, a także umożliwia wielokrotne wymieszanie nawozów z glebą. Na glebach lżejszych, nawożenie zwłaszcza potasem można przesunąć na okres wiosenny, przy czym należy uważać na nadmierne zasolenie gleby. Jeżeli z różnych przyczyn istnieje konieczność nawożenia fosforem w okresie wiosennym, wówczas należy zastosować na ok. 2 tygodnie przed siewem buraków, np. Fosdar™ 40 superfosfat wzbogacony z wapniem. Fosfor i potas możemy również wprowadzać w postaci nawozów wieloskładnikowych, np.: POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® M, POLIFOSKA® 6, Amofoska® 4-10-28, Amofoska® 4-12-20.

Nawożenie magnezem - kontroluje gospodarkę azotową rośliny. Niedobór tego składnika powoduje zmniejszenie zawartości cukru w korzeniach oraz jego wartość technologiczną. Pierwiastek ten można wprowadzić stosując przedsiewnie siarczan magnezu w formie stałej lub w nawozach wieloskładnikowych (POLIFOSKA® 4, POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® M). Stosując w/w nawozy dostarczamy roślinom również siarkę, która bierze udział w syntezie białek, umożliwiając tym samym pełne wykorzystanie nawożenia azotowego.

 
Dawki nawozów należy ustalać na podstawie wyników analizy gleby!!!
 

Azot należy stosować racjonalnie

Dawki azotu zalecane w uprawie buraków cukrowych wahają się w szerokich granicach od 40 do 160 kg N/ha. Dawki poniżej 80 kg N/ha najlepiej zastosować w całości na około tydzień przed siewem. W przypadku stosowania wyższej dawki, należy podzielić ją na dwie części: pierwszą część ok. 80 kg N/ha, należy wysiać przed siewem nasion, pozostałą ilość w fazie 2-4 liści buraków. W nawożeniu azotem warto wykorzystywać szybkodziałające nawozy, jak: Zaksan® - Kędzierzyńska Saletra Amonowa, Saletra Amonowa 32, PULAN®, a także Salmag®, Saletrzak.

Bor ważny w uprawie buraka

W uprawie buraków zaleca się stosowanie boru profilaktycznie, ponieważ uszkodzenia wywołane niedoborem tego składnika są nieodwracalne. Z uwagi na to że rośliny potrzebują bor począwszy od wczesnych stadiów rozwojowych, należy ten pierwiastek wprowadzić w nawożeniu podstawowym, np. stosując Polifoskę®Petroplon, czy azotowym wykorzystując Salmag z borem®, Saletrzak 27 standard z borem. Nawozy te dodatkowo wzbogacone są magnezem. Niedobór tego pierwiastka można skutecznie ograniczyć wykonując również dolistne dokarmianie buraków, począwszy od fazy 8 liści, a w przypadku nie stosowania boru w nawożeniu podstawowym, nawet od 4-6 liści (mniejsza dawka – słabe pokrycie gleby przez rośliny) do fazy pełnego zwarcia rzędów. Obok boru do zabiegu dolistnego dokarmiania roślin warto dodać 5% roztwór siedmiowodnego siarczanu magnezu oraz azot w 6% wodnym roztworze mocznika.

Właściwe przygotowanie gleby pod siew

Uprawa przedsiewna powinna być wykonana bardzo starannie i ograniczać się praktycznie do jednego przejazdu zestawu uprawowego. Każdy dodatkowy przejazd powoduje ugniatanie gleby, co stwarza warunki do nierównych wschodów roślin, a także zwiększa nakłady pracy. Gleba powinna być zruszona na tyle płytko, aby nie przerywać podsiąku kapilarnego (przy optymalnej wilgotności to głębokość 2,5-3,5cm).

Prawidłowa głębokość siewu

Nasiona powinny być umieszczone w glebie na jednakowej głębokości. W optymalnych warunkach głębokość siewu nie powinna przekraczać 2 cm, na glebach wilgotnych i mniej ogrzanych nasiona powinno się wysiewać płyciej, tj. 1-1,5 cm, na glebach ciepłych i przesuszonych, głębiej, na ok. 3 cm. Pozwala to na równomierne wschody i zmniejsza ryzyko zaskorupienia gleby oraz uszkodzeń roślin powodowanych przez choroby i szkodniki.

Siew w optymalnym terminie

Powinien być wykonany możliwie wcześnie, tak aby zapewnić wegetację roślinom przez okres minimum 180 dni. Warunkiem dobrych, wyrównanych wschodów jest: temperatura gleby ok. 5-10°C, starannie przygotowana i wilgotna gleba. Optymalna obsada, gwarantująca sukces, to uzyskanie powyżej 90 tys. roślin na 1 ha.

Właściwe oraz terminowe zwalczanie chwastów

Ochronę plantacji przed zachwaszczeniem powinniśmy zacząć już jesienią po zbiorze przedplonu. Wiosną należy stosować odchwaszczanie wykorzystując system zabiegów doglebowych (przedwschodowych) lub powschodowych w trybie dawek dzielonych.

Odpowiedni dobór fungicydów i insektycydów do ochrony plantacji

Burak cukrowy atakowany jest przez choroby we wszystkich fazach rozwojowych. Szczególnie groźne są infekcje młodych roślin, ponieważ wpływają one na ilość roślin na plantacji i ich rozmieszczenie. W trakcie wegetacji, należy również zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie powodowane przez chwościka buraka, brunatną plamistość liści, mączniaka prawdziwego i rzekomego. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się chorób liści należy wykonać zabieg fungicydowy, pamiętając o tym, aby w kolejnych zabiegach nie stosować tej samej substancji aktywnej, ponieważ grzyb uodparnia się, tworząc rasy odporne.

Plantacje buraka narażone są również na żerowanie szkodników. Ich zwalczanie należy przeprowadzić po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.

Optymalny termin zbioru korzeni, ograniczający straty

Najwyższe plony uzyskuje się po ok. 180 dniach wegetacji buraków. Skrócenie tego czasu wpływa negatywnie na plon korzeni i cukru. Słoneczna pogoda w sierpniu i wrześniu to szybsze osiągnięcie dojrzałości technologicznej korzeni, natomiast opady występujące w tym okresie opóźniają zbiór.

Wyrównana powierzchnia pola, proste i równomiernie od siebie oddalone rzędy, optymalna obsada roślin, prawidłowe ogłowienie korzeni, a także plantacja wolna od chwastów to warunki, które ograniczają straty w plonie podczas zbioru korzeni.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2

*pola wymagane
doradca nawozy.eu

dr inż. Agnieszka Krawczyk


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Rekordowe wykorzystanie ryżu

Przewiduje się, że światowe zużycie ryżu w sezonie 2021/22 wyniosą rekordowe 510,9 mln ton, czyli o prawie 8,9 mln ton więcej niż rok wcześniej.

Rośliny

Będzie mniejsza produkcja bawełny na świecie

Spadek globalnej produkcji bawełny o 608 tys. bel.

Rośliny

Światowy handel bawełną spadnie

Pomimo rekordowego światowego wykorzystania bawełny w sezonie 2021/22, prognozuje się, że globalny handel bawełną spadnie w tym sezonie, ponieważ przędzarki bawełny importowały rekordową ilość.

Rośliny

Globalna prognoza przerobu bawełny się zwiększy

Przewiduje się, że światowy przerób bawełny w sezonie 2021/22 wzrośnie o prawie 3 procent do rekordowych 124,3 mln bel, ponieważ popyt konsumentów na produkty bawełniane nadal rośnie.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5643/bac-son-4108955-1280_nmedium.jpg

Wydatki na produkty ekologiczne wzrosły w Hiszpanii o 7%

Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności opublikowało analizę charakterystyki i prognozy hiszpańskiej produkcji ekologicznej w 2020 r., która dokumentuje intensywny wzrost powierzchni produkcyjnej tego sektora, jego liczby podmiotów oraz konsumpcji produktów ekologicznych w kraju.

Unia Europejska
upload/nawozenie/12/kukurydza2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na ziarno
Mając bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy
Czerniewice
piątek, 21 Styczeń 2022
-2°C
-3°C
min
-1°C
max
0