Content

Porady ekspertów

Rośliny, Warzywa

Odmiany ziemniaków zalecane do uprawy

Data2015-03-08 Ilość wyświetleń18458 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Wybór odmiany to ważny czynnik w agrotechnice ziemniaka (fot. Jerzy Kowalewski).
Wybór odmiany to ważny czynnik w agrotechnice ziemniaka (fot. Jerzy Kowalewski).

Odmiany ziemniaków zalecane do uprawy

Zdrowy, kwalifikowany materiał sadzeniakowy to jeden z warunków uzyskania wysokiego plonu bulw. Ziemniaki uprawiane przez kolejne lata bez wymiany sadzeniaków podlegają wyradzaniu.

Jaką odmianę wybrać?

W Krajowym Rejestrze (KR) odmian roślin rolniczych znajduje się 114 odmian ziemniaka Natomiast we wspólnotowym Katalogu roślin rolniczych (CCA) wpisanych jest ponad 1600 kreacji ziemniaka. Wybór właściwej do uprawy odmiany jest zatem trudny. Porównując odmiany krajowe i zagraniczne to, oczywiście w dużym uproszczeniu, można powiedzieć, ze odmiany krajowe charakteryzują się wyższą odpornością na większość agrofagów, natomiast odmiany zagraniczne wykazują nieznaczną przewagę w walorach smakowych oraz wyrównaniu kształtu bulw.

PDOiR – źródło informacji o odmianie

Badania prowadzone w celu określenia wartości gospodarczej odmian pozwalają na jej właściwy wybór. Odmiany jadalne badane są w czterech grupach wczesności, a głównym elementem określającym wartość gospodarczą odmiany jest plon. Przy wyborze odmiany należy również uwzględnić inne cechy jak: właściwości przechowalnicze, zdolność do pobudzania, a następnie kiełkowania czy podatność na uszkodzenia mechaniczne itp. W PDOiR nie bada się odmian przydatnych głównie do produkcji frytek i chipsów, ponieważ zakłady przetwórcze indywidualnie decydują o wyborze odmian względem cech jakościowych. W tabeli 1 podano listy odmian jadalnych zalecanych do uprawy na obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i śląskiego. Natomiast w tabeli 2 charakterystykę odmian (LOZ – woj. opolskie).

Tabela 1
Ziemniak. Listy odmian jadalnych zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2015.

Lp.OdmianaDolnośląskieŁódzkieOpolskieŚląskie
BARDZO WCZESNE
1.Lord20092009**20082007
2.Denar2009200920082007
3.Arielle20142013*20132014
4.Miłek20102009*20092011
5.Viviana20112011*20122012
6.Impala2007**
WCZESNE
7.Owacja2009200820092008
8.Vineta2009200720082007
9.Gwiazda2014201420142014
10.Michalina2013201120112011
11.Bellarosa201120102010
12.Ignacy2015R2015R
ŚREDNIO WCZESNE
13.Satina2009200720082007
14.Tajfun2009200720082007
15.Tetyda2012
16.Oberon2013
17.Ametyst2015
18.Malaga20152015
19.Stasia2011
ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE
20.Jelly2011200920092009
21.Mondeo201520152015

*- odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów; **– odmiana zalecana na zbiór po 40 dniach od wschodów oraz po zakończeniu wegetacji; 2015R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDOiR z roku zbioru 2014

Lenartowicz T. 2015. Nowe, już uprawiane oraz zalecane do uprawy odmiany ziemniaków. Kurier Rolniczy - marzec

Tabela 2
Ziemniak – Charakterystyka odmian – LOZ w woj. opolskim

Lp.OdmianaCharakterystyka odmiany
BARDZO WCZESNE
1.ARIELLEOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy o bardzo dobrym smaku. Bulwy duże, owalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardzo podatna na wirus Y, średnio na wirus liściozwoju, bardzo podatna na zarazę ziemniaka, średnio na parcha zwykłego. Plon bulw bardzo wysoki w najwcześniejszym terminie zbioru, duży przy zbiorze po zakończeniu wegetacji. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi średnia.
2.DENAROdmiana jadalna, typ konsumpcyjny sałatkowy o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, w dużym stopniu na choroby wirusowe, podatna na zarazę ziemniaka, średnio na czarną nóżkę, parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw mniejszy w najwcześniejszym terminie zbioru, wyższy przy zbiorze po zakończeniu wegetacji. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
3.LORDOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny sałatkowy o dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, w dużym stopniu na choroby wirusowe, podatna na zarazę ziemniaka, średnio na czarną nóżkę, parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw dość wysoki w najwcześniejszym terminie zbioru i bardzo wysoki przy zbiorze po zakończeniu wegetacji. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
4.MIŁEKOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny lekko mączysty o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, dobrze na wirus smugowatości, mniej na wirus liściozwoju, bardzo podatna na zarazę ziemniaka, mniej na parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw bardzo wysoki w najwcześniejszym terminie zbioru, średni przy zbiorze po zakończeniu wegetacji. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi większa.
5.VIVIANAOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny sałatkowy o dobrym smaku. Bulwy duże, bardzo kształtne, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardziej podatna na choroby wirusowe i zarazę ziemniaka, średnio na parcha zwykłego, dość odporna na choroby przechowalnicze. Plon bulw bardzo wysoki w najwcześniejszym terminie zbioru, średni przy zbiorze po zakończeniu wegetacji. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
WCZESNE
1.GWIAZDAOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtej barwie miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka i w dużym stopniu na choroby wirusowe, podatna na zarazę ziemniaka, bardziej odporna na parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw wysoki. Większy udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
2.IGNACY w*Odmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy, o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, odporność na wirusa smugowatości i liściozwoju duża, na zarazę ziemniaka mała, na parcha zwykłego duża. Plon bulw bardzo wysoki. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi średnia.
3.MICHALINAOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy o dość dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardziej na wirus smugowatości, bardzo podatna na wirus liściozwoju i zarazę ziemniaka, średnio odporna na parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw bardzo wysoki. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
4.OWACJAOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardzo odporna na wirus smugowatości i liściozwoju, dość dobrze na zarazę ziemniaka, parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw wysoki. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
5.VINETAOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny sałatkowy o dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, w dużym stopniu na wirus smugowatości i liściozwoju, bardzo podatna na zarazę ziemniaka, średnio na czarną nóżkę, dość dobrze na parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw dość wysoki. Większy udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
ŚREDNIO WCZESNE
1.AMETYSTOdmiana jadalna , typ konsumpcyjny lekko mączysty, o przeciętnym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i kremowym miąższu. Odporność na mątwika ziemniaczanego zróżnicowana w zależności od patotypu, odporna na raka ziemniaka, bardzo odporna na wirus smugowatości, średnio na wirus liściozwoju, bardziej odporna na zarazę ziemniaka i parcha zwykłego, podatna na choroby przechowalnicze. Plon bulw bardzo wysoki. Mniejszy udział plonu handlowego w plonie ogólnym. Zawartość skrobi wysoka.
2.OBERONOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny sałatkowy o dobrym smaku. Bulwy duże, owalne o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardzo odporna na wirus smugowatości, średnio na wirus liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka, w większym stopniu odporna na parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw dość wysoki. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
3.SATINAOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy o bardzo dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardziej podatna na wirus smugowatości, średnio na wirus liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka, średnio na czarną nóżkę i parcha zwykłego, w większym stopniu odporna na choroby przechowalnicze. Plon bulw wysoki. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
4.STASIAOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy o dość dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardziej odporna na wirus smugowatości Y i wirus liściozwoju, średnio odporna na zarazę ziemniaka, bardziej na parcha zwykłego, podatna na choroby przechowalnicze. Plon bulw średni. Średni udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
5.TAJFUNOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, owalne, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, w większym stopniu na choroby wirusowe, z wyjątkiem mozaiki, bardziej odporna na zarazę ziemniaka i czarną nóżkę, średnio na parcha zwykłego i choroby przechowalnicze. Plon bulw wysoki. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi większa.
ŚREDNIOPÓŹNE I PÓŹNE
1.JELLYOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy o bardzo dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, owalne, o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, bardziej podatna na choroby wirusowe, dość odporna na zarazę ziemniaka, średnio na parcha zwykłego, bardzo podatna na choroby przechowalnicze. Plon bulw średni. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi mniejsza.
2.MONDEOOdmiana jadalna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego, o dość dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i kremowym miąższu. Odporna na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka, odporność na wirus smugowatości i liściozwoju mała, na zarazę ziemniaka średnia, na choroby przechowalnicze większa. Plon bulw bardzo wysoki. Duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Zawartość skrobi wysoka.

*w – odmiana zalecana wstępnie

Źródło: Informacja z posiedzenia Zespołu Wojewódzkiego PDOiR w dniu 09.02.2015r. w Łosiowie

Charakterystyka wszystkich odmian, wyniki doświadczeń PDOiR oraz aktualne Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w poszczególnych województwach dostępne są na stronie www.coboru.pl.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2

*pola wymagane
doradca nawozy.eu

dr inż. Agnieszka Krawczyk


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Większa konsumpcja ryżu na świecie

Przewiduje się, że globalne spożycie ryżu w sezonie 2020/21 wyniesie rekordowe 504,3 mln ton, czyli o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej.

Rośliny

Globalne zużycie bawełny odradza się

Przewiduje się, że światowe zużycie bawełny w latach 2020/21 wyniesie 117,8 miliona bel, czyli zwiększy się 14,5 procent w porównaniu z poprzednim sezonem.

Rośliny

Wyższy światowy handel bawełną

Wraz ze znacznym wzrostem światowego zużycia bawełny w tym sezonie przewiduje się, że handel bawełną również znacznie wzrośnie w sezonie 2020/2021.

Rośliny

Prognozy produkcji ryżu na rok 2020/21

Obniżone prognozy produkcji dla Birmy i Indonezji, podniesione dla Filipin i Tajlandii, co w sumie daje 504,2 mln ton, a to oznacza spadek o 0,24 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą, ale wzrost o ponad 1% w skali sezonu.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5193/pistachios-3223605-1280_nmedium.jpg

Światowa produkcja pistacji wzrośnie o 40%

Według prognoz Departamentu Rolnictwa USA (USDA), światowa produkcja pistacji w sezonie 2020/21. wzrośnie o 40% w porównaniu do sezonu 2019/20. do 985 tys. ton.

Owoce
upload/nawozenie/21/jeczmien-jary-browarny_medium.jpg
Nawożenie upraw

Jęczmień jary browarny
Wymaga siewu w dobrze ogrzaną rolę
Kętrzyn
piątek, 14 Maj 2021
11°C
5°C
min
17°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.