Porady ekspertów

Rośliny, Z kraju, Zboża

Ograniczanie występowania omacnicy prosowianki należy rozpocząć już jesienią

Data2016-11-08 Ilość wyświetleń689 wyświetleń

Ograniczaniu omacnicy prosowianki sprzyja niskie ścinanie roślin podczas zbioru (na ok. 15 cm).
Ograniczaniu omacnicy prosowianki sprzyja niskie ścinanie roślin podczas zbioru (na ok. 15 cm).

Staranne przyoranie słomy po zbiorze kukurydzy na ziarno, znacznie ogranicza występowanie gąsienic omacnicy prosowianki. Szkodnik ten, co roku powoduje znaczny spadek plonów ziarna i jego pogorszenie, ponieważ sprzyja porażeniu ziarna przez grzyby z rodzaju Fuzarium.

Unikajmy uprawy po sobie

Wybór stanowiska, a przede wszystkim decyzja o uprawie tego gatunku po sobie, może stwarzać podwyższone zagrożenie ze strony występowania szkodników, w tym najgroźniejszego, jakim jest omacnica prosowianka.

Omacnica prosowianka to nocny motyl, który występuje powszechnie w Polsce. Szczególnie groźna jest w rejonie o najkorzystniejszych do uprawy kukurydzy warunkach, czyli w Polsce południowej, południowo- wschodniej, południowo-zachodniej i zachodniej.

Szkodnik zimuje w postaci gąsienic w resztkach pożniwnych (dolnych partiach łodyg i węźle krzewienia). Z tego względu oraz z uwagi, że w bieżącym sezonie nasilenie szkodnika było bardzo duże, koniecznie należy zwrócić większą uwagę na ten problem.

Jak ograniczyć liczebność gąsienic zimujących?

Aby ograniczyć do minimum liczebność larw zimujących w łodygach słoma w trakcie omłotu powinna zostać rozdrobniona. Po omłocie pozostałości łodyg rozdrobnić kosiarką bijakową (mulczer). Pole zaorać głęboko pługiem.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Produkcja owoców z drzew w 2014 roku wyniosła 3,6 mln ton

W 2014 roku padł kolejny rekord dotyczący zbiorów owoców z drzew. Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory wyniosły 3627 tys. ton, a zatem o 3,0% więcej niż rok wcześniej i o 44% więcej w relacji do średniej z lat 2006-2010.

Rośliny

Rekordowa podaż soi w sezonie 2015/2016

W przyszłym sezonie zbiory soi mogą być zbliżone do bieżących. Jak wskazują prognozy Oil World światowa produkcja soi w sezonie 2015/2016 ukształtuje się na poziomie 311,3 mln ton, tj. o 2 mln ton niższym wobec zbiorów w sezonie 2014/2015.

Rośliny

Spadki na polskim rynku zbóż (08-14.09.2014)

Zgodnie z danymi zebranymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 8 do 14 września 2014 r., ceny pszenicy konsumpcyjnej, żyta konsumpcyjnego, jęczmienia paszowego i kukurydzy spadły.

Rośliny

Nowa klasyfikacja i oznakowanie środków ochrony roślin

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje z dniem 1 czerwca 2015 roku upłynie termin na dostosowanie klasyfikacji i oznakowania mieszanin chemicznych, w tym środków ochrony roślin, wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) - tzw. rozporządzenie CLP.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Trzebinia
niedziela, 26 Luty 2017
umiarkowane zachmurzenie
2°C
-3°C
min
8°C
max
Nawożenie upraw

Ziemniak
Ziemniak lubi ciepłą pogodę z niezbyt wysokimi, ale równomiernymi opadami
Nawozy wieloskładnikowe

POLIFOSKA® PLUS
NPK (Mgs) 5-10-20-(7-9)