Porady ekspertów

Rośliny, Gleba

Po co nam zadrzewienia śródpolne?

Data2016-12-13 Ilość wyświetleń1307 wyświetleń

Zadrzewienia śródpolne, czyli pojedyncze drzewa, krzewy lub ich skupiska, niestanowiące zbiorowisk leśnych ani terenów zieleni, wraz z zajmowanym terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, pełnią na obszarach użytkowanych rolniczo funkcje ochronne, produkcyjne oraz społeczno-kulturowe.

Ograniczają przemarzanie gleby, erozję wodną i wietrzną, stanowiąc bariery wiatrochronne. Niwelują dobowe wahania temperatury i obniżają tempo topnienia śniegu, dzięki czemu więcej wody pozostaje w glebie. Przyczyniają się także do zwiększenia wilgotności powietrza w warstwie przygruntowej. Zadrzewienia śródpolne zmniejszają wymywanie składników pokarmowych oraz wpływają na bogactwo flory i fauny, w tym owadów zapylających i ptaków owadożernych.

Przy tworzeniu zadrzewień śródpolnych powinno się unikać gatunków inwazyjnych oraz przenoszących choroby i/lub szkodniki upraw. Należy pamiętać, że w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewień może dochodzić do obniżenia plonów roślin. Jednak w miarę oddalania się od nich obserwuje się odwrotną tendencję. Dzięki obecności odpowiednich zadrzewień można uzyskać podwyższenie plonów o 10-20%.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Nadmiar opadów utrudnia zbiory rzepaku jarego

W pierwszych okresach raportowania zagrożenie suszą rolniczą odnotowano w stosunku do kilku upraw, w tym przede wszystkim do zbóż. Opady atmosferyczne, które wystąpiły w późniejszym czasie diametralnie zmieniły sytuację, stanowiąc jednak w wielu regionach problem w czasie żniw.

Rośliny

ARiMR o szczegółach pomocy w spłacie kredytów preferencyjnych

Rosyjskie embargo stanowi obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce. Sytuacja ta niewątpliwie wpłynie na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów, którzy korzystając z kredytów preferencyjnych, zobowiązani są jednocześnie do prowadzenia działalności i realizacji celów, na które przyznana im została pomoc publiczna w postaci dopłat do oprocentowania kredytów.

Rośliny

Stabilny rzepak. Taniała Canola i soja

W trakcie ubiegłego tygodnia odnotowano duży spadek cen Canoli. Cały czas w trendzie spadkowym utrzymuje się soja, z kolei rzepak „dryfuje” w trendzie bocznym oscylując w granicy 380 euro/t.

Rośliny

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie

W dniu 1 czerwca 2016 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie realizowanego w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". Rolnicy mogą składać dokumenty do kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez dwa miesiące, tj. do 1 sierpnia br.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Rawicz
wtorek, 28 Marzec 2017
przeważnie bezchmurnie
10°C
1°C
min
20°C
max
Nawożenie upraw

Pszenica ozima
Pszenica ozima ma dość duże wymagania cieplne podczas całego okresu wegetacji
Nawozy azotowe z siarką

RSM®S
N(S) 26 -(3)