Content

Porady ekspertów

Rośliny, Nawożenie, Z kraju

Stosując herbicydy zwiększamy jakość ziarna

Data2016-06-23 Ilość wyświetleń2089 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Zachwaszczenie przytulią w pszenicy, w której nie zastosowano herbicydu (fot. U. Sienkiewicz-Cholewa).
Zachwaszczenie przytulią w pszenicy, w której nie zastosowano herbicydu (fot. U. Sienkiewicz-Cholewa).

W produkcji zbóż konsumpcyjnych jednym z priorytetów powinno być uzyskanie ziarna o dobrej wartości technologicznej oraz bezpiecznego dla konsumenta. O wartości technologicznej ziarna, czyli jego przydatności dla przetwórstwa decydują następujące wskaźniki:

  • zawartość białka i glutenu,
  • liczba opadania,
  • wskaźnik sedymentacji,
  • gęstość w stanie zsypnym,
  • wyrównanie.

Skupowane ziarno powinno być pozbawione różnego rodzaju zanieczyszczeń organicznych (m.in. nasiona uszkodzone i porośnięte, nasiona obcych gatunków np. chwastów, martwe owady) oraz chemicznych (mikotoksyny, metale ciężkie, pozostałości pestycydów). Surowiec nie spełniający wymaganych norm skupowany jest po niższej cenie lub może być nawet całkowicie zdyskwalifikowany.

Znaczącą rolę w kształtowaniu jakości ziarna pełni ochrona plantacji przed chwastami, co jest zadaniem dość łatwym biorąc pod uwagę szeroką ofertę herbicydów oraz pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do zaleceń producenta odnośnie aplikacji środka. Wpływ herbicydów na jakość ziarna można uznać za pośredni, ponieważ eliminując chwasty z plantacji, stwarzają korzystne warunki dla wzrostu zbóż.

 
Chwasty są w stanie pobrać kilka razy więcej składników pokarmowych niż roślina uprawna.
 


Przyczyniają się również do ograniczenia intensywności fotosyntezy. Ziarno zebrane z zachwaszczonego łanu jest na ogół drobne i mało wyrównane. Dodatkowo, fragmenty części nadziemnych chwastów oraz ich nasiona zanieczyszczają ziarno, co obniża jego cenę przy skupie. Obecność chwastów w uprawach zbóż pogarsza zdrowotność ziarna.

Duża wilgotność powietrza w silnie zachwaszczonym łanie sprzyja porażeniu ziarna przez mikroorganizmy chorobotwórcze (głównie grzyby z rodzaju Fusarium), a te z kolei produkują szkodliwe dla zdrowia mikotoksyny. Wzrost zawartości niektórych mikotoksyn można zaobserwować również w czasie przechowywania ziarna zanieczyszczonego fragmentami łodyg i liści oraz nasionami chwastów.

Właściwie przeprowadzona ochrona herbicydowa zbóż przyczynia się do poprawy wartości technologicznej ziarna. W rezultacie obserwuje się wzrost zawartości białka, glutenu i wskaźnika sedymentacji. Ponadto, ziarno zebrane z plantacji na których stosowano herbicydy jest bardziej dorodne i wyrównane. Herbicydy poprawiają również zdrowotność ziarna ograniczając jego porażenie chorobami. Istnieją jednak nieliczne przypadki negatywnego wpływu herbicydów na jakość ziarna i obserwuje się je u odmian wrażliwych na zastosowany herbicyd. Wieloletnie badania nie wykazały jednak, aby ewentualne zmiany były powodem dyskwalifikacji ziarna jako surowca dla przetwórstwa, a obserwowane pogorszenie wartości niektórych parametrów występowało sporadycznie.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że fitotoksyczne działanie herbicydu na zboża może być skorelowane ze zdrowotnością nasion, ponieważ w takim przypadku następuje osłabienie kondycji roślin, przez co są bardziej podatne na porażenie grzybami chorobotwórczymi. Chemiczna ochrona upraw przed chwastami niesie ze sobą ryzyko występowania pozostałości substancji biologicznie czynnych herbicydów w ziarnie. Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ w wieloletnich badaniach nie zanotowano przekroczeń wartości ustalonych w normach. W większości przypadków ogół ziarno było wolne od tych związków.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Zwyżka plonowania łąkowego siana

Jak przedstawia Główny Urząd Statystyczny, w Polsce w wielu regionach kraju po zbiorze pierwszego pokosu notowano na ogół dobre warunki wegetacji roślin.

Rośliny

Światowe spożycie ryżu

Przewiduje się, że globalna konsumpcja ryżu i zużycie w sezonie 2021/2022 wyniesie rekordową wartość 512,1 mln ton, czyli o 2,2 mln ton mniej niż w poprzedniej prognozie, ale o 10,1 mln ton więcej niż skorygowane szacunki sprzed roku.

Rośliny

Spadek globalnego handlu bawełną

Światowy handel bawełną w sezonie 2021/2022 wyniesie prawie 46,8 mln bel, a więc 1,7 mln bel poniżej poprzedniego sezonu, ale nadal jest to drugi najwyższy w historii.

Rośliny

Światowy rynek ryżu

Globalne prognozy w sezonie 2021/2022 dotyczą większych dostaw, konsumpcji, handlu i wyższych zapasów końcowych.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5414/tomatoes-5582593-1280_nmedium.jpg

Hiszpania i Holandia tracą udział w unijnym rynku pomidorów na rzecz Maroka i Turcji

W pierwszej połowie ostatnich pięciu lat sprzedaż pomidorów w Hiszpanii w UE spadła o 27,53%, a w Holandii o 21,05%. W tym samym okresie sprzedaż marokańskich pomidorów w UE wzrosła o 15,85%, a w Turcji o 34,46%.

Warzywa
upload/nawozenie/13/pszenica-ozima_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenica ozima
Pszenica ozima ma dość duże wymagania cieplne podczas całego okresu wegetacji
Winnica
wtorek, 19 Październik 2021
9°C
7°C
min
12°C
max
0