Content

Porady ekspertów

Rośliny

Znaczenie wody we wzroście i rozwoju roślin

Data10 dni temu Ilość wyświetleń103 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Pobieranie wody przez rośliny zależy od wielu czynników warunkujących zarówno jej dostępność dla roślin, jak i wpływających na wnikanie wody do korzeni. Do głównych z nich należą: ilość i dostępność wody glebowej, a także czynniki wpływające na intensywność transpiracji roślin oraz szybkość przemieszczania się wody w roślinach, takie jak temperatura powietrza i wilgotność względna oraz natężenie promieniowania słonecznego.

W roślinach zawartość wody ulega zmianom, przy czym zależy ona od gatunku oraz fazy rozwojowej. Największe ilości wody występują w owocach soczystych, w których jej zawartość mieści się w przedziale od 85 do 95%. Stosunkowo dużo wody zawierają organy młode, które charakteryzują się dużą aktywnością metaboliczną, a mianowicie merystemy i liście. Zawartość wody waha się w nich od 75 do 95%. Z kolei w korzeniach zawartość wody wynosi około 70 – 90%. Małe ilości wody, poniżej 15%, występują w dojrzałym ziarnie zbóż, zaś w nasionach rzepaku, lnu i słonecznika zawartość wody mieści się w granicach od 5 do 15%.

Woda stanowi istotny element prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, gdyż jest nie tylko składnikiem budulcowym, ale również substratem wielu reakcji chemicznych zachodzących w roślinie. Dodatkowo jest nośnikiem zarówno substratów, jak i produktów reakcji metabolicznych. Prawidłowe uwodnienie roślin determinuje ich aktywność oraz wpływa na intensywność wzrostu. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach wymagają obecności wody. W procesie fotosyntezy stanowi ona substrat, podczas gdy w procesie oddychania jest produktem.

Woda bezpośrednio uczestniczy w katalizie reakcji chemicznych, między innymi w reakcjach katalizowanych przez hydrolazy. Stanowi składnik struktur przestrzennych cukrów, białek i tłuszczów, biorąc udział między innymi w stabilizacji struktury kwasów nukleinowych oraz sacharydów. Z kolei uwodnienie cytoplazmy decyduje o selektywnej przepuszczalności błon, wpływając na stopień uporządkowania lipidów błonowych. Woda łączy ze sobą poszczególne komórki roślinne. Cząsteczki wody, które wypełniają wakuole podtrzymują turgor komórek, a tym samym całych roślin. Umożliwia to na przykład odpowiednie ustawienie liści w stosunku do padających promieni słonecznych. Zmiany turgoru w komórkach roślinnych umożliwiają ruchy organów pod wpływem czynników zewnętrznych, a także wpływają na otwieranie się i zamykanie aparatów szparkowych, co ma związek z wymianą gazową roślin. Turgor wpływa również na wzrost objętościowy komórek roślinnych.

Woda umożliwia przebieg wielu procesów fizjologicznych przebiegających w roślinach, a także dzięki niej możliwy jest transport zarówno w ksylemie, jak i floemie. Wraz z wodą transportowane są substancje mineralne niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin, produkty powstające w procesie fotosyntezy, a także wiele różnych substancji, między innymi regulatory wzrostu i fitohormony. Proces transpiracji umożliwia roślinom przetrwanie niekorzystnych warunków termicznych, związanych z wysoką temperaturą i silnym nasłonecznieniem, gdyż warunkuje efektywne obniżanie temperatury, niekiedy nawet o kilka stopni.

W ciągu swojego wzrostu i rozwoju rośliny charakteryzują się różnymi potrzebami w stosunku do wody, które zależą miedzy innymi od długości okresu wegetacji roślin oraz warunków pogodowych. W przypadku roślin jednorocznych wyróżnia się cztery okresy o różnym zapotrzebowaniu na wodę, a mianowicie okres spoczynku nasion o niskich potrzebach wodnych, okres kiełkowania oraz powolnego wzrostu młodych roślin o wzrastających od małych potrzebach wodnych, okres intensywnego rozwoju charakteryzujący się z kolei wysokim zapotrzebowaniem na wodę z maksimum przypadającym na fazę kwitnienia oraz okres dojrzewania, w przypadku którego obserwuje się małe zapotrzebowanie roślin na wodę. W przypadku roślin dwuletnich spośród 8 okresów zapotrzebowania na wodę, dwa pierwsze są analogiczne, jak u roślin jednorocznych. W okresie trzecim intensywnego rozwoju obserwuje się wzmożone zapotrzebowanie na wodę, z kolei w okresie późnej jesieni, przed okresem zimowym rośliny potrzebują mniejszych ilości wody. Okres zimowy to czas bardzo małego zapotrzebowania. Niewielkie potrzeby wodne wykazują również rośliny w okresie ruszenia wiosennej wegetacji. Intensywny rozwój roślin, podobnie jak w przypadku roślin jednorocznych, wiąże się ze wzrastającymi potrzebami, zaś okres dojrzewania charakteryzuje się obniżeniem potrzeb wodnych roślin.
 
Czynnikiem warunkującym zwiększenie efektywności pobierania wody przez rośliny jest między innymi zbilansowane nawożenie.
 
Odpowiednie zaopatrzenie roślin w fosfor, na przykład dzięki przedsiewnemu zastosowaniu Super fos dar 40, warunkuje prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, co przekłada się na zwiększenie pobierania wody i składników mineralnych. Również optymalna zawartość potasu w roślinach wpływa korzystnie na gospodarkę wodną roślin, zwiększając ich odporność na niekorzystne warunki suszy. Nawozem doglebowym o dużej zawartości fosforu jest między innymi Polidap, zaś do nawozów doglebowych charakteryzujących się wyższymi zawartościami potasu, przy jednocześnie dużej zawartości fosforu należą miedzy innymi: Polifoska 5, Polifoska 6 i Polifoska Plus oraz Fosfam czy Amofoska Corn zalecana w uprawie kukurydzy. Dobre rezultaty nawozowe daje również stosowanie dokarmiania pozakorzeniowego roślin nawozami zawierającymi znaczne ilości fosforu i potasu, jak na przykład Fertiplon MKP, czy też Azoplon Nutri NPK 12-46-10 i Azoplon Nutri NPK 8,5-10,5-36.

Literatura:
1. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań.
2. Kopcewicz J., Lewaka S. 2016. Fizjologia roślin. PWN, Warszawa.
3. Kozłowska M. 2007. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, Poznań.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Globalna produkcja bawełny wzrośnie

Przewiduje się, że światowa produkcja bawełny w 2021/22 wyniesie 120,3 mln bel, tylko nieznacznie powyżej prognozy z zeszłego miesiąca, ale 7 procent więcej niż w sezonie 2020/21.

Rośliny

Światowy rynek ryżu

Globalne prognozy w sezonie 2021/2022 dotyczą większych dostaw, konsumpcji, handlu i wyższych zapasów końcowych.

Rośliny

Światowe spożycie ryżu

Przewiduje się, że globalna konsumpcja ryżu i zużycie w sezonie 2021/2022 wyniesie rekordową wartość 512,1 mln ton, czyli o 2,2 mln ton mniej niż w poprzedniej prognozie, ale o 10,1 mln ton więcej niż skorygowane szacunki sprzed roku.

Rośliny

Zwyżka plonowania łąkowego siana

Jak przedstawia Główny Urząd Statystyczny, w Polsce w wielu regionach kraju po zbiorze pierwszego pokosu notowano na ogół dobre warunki wegetacji roślin.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5402/wheat-field-450782-1280_nmedium.jpg

Zwiększają się ceny zbóż w krajowym skupie

W dniach od 9 do 15 sierpnia br. odnotowano wzrost cen zbóż w skupie.

Zboża
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
Lubrza
piątek, 22 Październik 2021
7°C
4°C
min
10°C
max
0