Content

Porady ekspertów

Rośliny, Z kraju

Zwalczanie chwastów jednoliściennych w zbożach

Data2019-10-15 Ilość wyświetleń1310 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Chwasty jednoliścienne występujące w zbożach są groźnym konkurentem rośliny uprawnej. Ze względu na zbliżoną do zbóż budowę morfologiczną dobrze rosną w zwartym łanie wypierając roślinę uprawną. Szkodliwość chwastów jednoliściennych polega również na przenoszeniu chorób i szkodników roślin zbożowych. Zniszczenie chwastów jednoliściennych w uprawie roślin jednoliściennych, jakimi są zboża, nie jest łatwe ze względu na duże podobieństwo genetyczne, dlatego więc bardzo ważna jest profilaktyka.
 
Skutecznym sposobem na ograniczenie występowania tych roślin jest stosowanie prawidłowego zmianowania, w którym rośliny zbożowe będą uprawiane przemiennie z roślinami niezbożowymi.
 
Niestety w Polsce wielu rolników nie stosuje klasycznego płodozmianu, opierając uprawę na monokulturze zbożowej lub zmianowaniu o dużym udziale zbóż w strukturze. Praktyka taka prowadzi do kompensacji chwastów charakterystycznych dla zbóż, a zwłaszcza gatunków jednoliściennych, takich jak: owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, stokłosa żytnia. Spośród wymienionych gatunków owies głuchy i wyczyniec polny są roślinami inwazyjnymi, które powodują duże straty ekologiczne i ekonomiczne.

Dużym problemem w Polsce, zwłaszcza w gospodarstwach wielkoobszarowych, jest uodparnianie się chwastów na herbicydy. Powodów tego zjawiska jest wiele, a jednym z nich jest stosowanie na polu przez kilka lat herbicydów o tym samym mechanizmie działania. Przeciwdziałanie powstawaniu odporności na herbicydy polega na przemiennym aplikowaniu preparatów zawierających różne substancje aktywne. Ze względu na ograniczone spektrum substancji biologicznie czynnych służących do niszczenia chwastów jednoliściennych w zbożach jest to trudne i dlatego problem odporności chwastów jednoliściennych dynamicznie się nasila. Według danych The International Survey of Herbicide Resistant Weeds stwierdzono występowanie wyczyńca polnego odpornego na jodosulfuron, mezosulfuron, fenoksaprop-P, pinoksaden, miotły zbożowej odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe (ALS), takie jak: chlorsulfuron, jodosulfuron, sulfosulfuron, mezosulfuron, piroksysulam, propoksykarbazon, inhibitory ACC: fenoksaprop-P i pinoksaden, oraz wycofany izoproturon, owsa głuchego odpornego na inhibitory ACC i ALS.
 
Obecnie na terenie całego kraju prowadzone są intensywne badania mające na celu lokalizację nowych stanowisk występowania chwastów odpornych na herbicydy.
 
Spośród chwastów jednoliściennych na polach uprawnych najczęściej występuje miotła zbożowa. Czasami dominacja jej jest tak duża, że całkowicie wypiera ona roślinę uprawną. Z informacji przekazywanych przez rolników w wielu regionach Polski miotłę zbożową coraz trudniej zwalczyć za pomocą środków chemicznych, co może wskazywać na powstawanie nowych odporności na stosowane herbicydy. Problem ten dotyczy przede wszystkim braku skuteczności herbicydów sulfonylomocznikowych, które są najpopularniejszymi środkami służącymi do odchwaszczania roślin zbożowych.

W Polsce zachodniej i północno-wschodniej na glebach ciężkich, gliniastych i wilgotnych prawdziwym utrapieniem dla rolników jest wyczyniec polny. Jest to gatunek o bardzo dużej konkurencyjności względem rośliny uprawnej, wypierający i zajmujący każdą wolną przestrzeń na polu. Straty plonu w wyniku dużego zachwaszczenia uprawy tym gatunkiem mogą dochodzić do 60-70%. Również w przypadku wyczyńca polnego rolnicy zauważyli coraz mniejszą skuteczność stosowanych herbicydów, wskazującą na występowanie biotypów odpornych.

Owies głuchy jest gatunkiem ekspansywnym, który występuje głównie w zbożach jarych. Preferuje gleby węglanowe (rędziny), ale zasiedla także gleby brunatne wytworzone z lessu, czarnoziemy, mady oraz gleby piaszczysto–gliniaste, o odczynie zbliżonym do obojętnego. Ziarniaki tego gatunku leżąc w glebie zachowują zdolność kiełkowania 6 – 8 lat, a kiełkują z głębokości nawet 20 cm.

Stokłosa żytnia występuje głównie w zbożach ozimych, a w mniejszym nasileniu w jarych, na glebach gleby żyznych, próchnicznych, gliniastych, zasobnych w składniki pokarmowe. Nasilenie występowania stokłosy żytniej spowodowane jest między innymi coraz powszechniejszym stosowaniem uproszczeń w uprawie roli.

W zwalczaniu chwastów jednoliściennych w uprawach zbożowych najskuteczniejsze są herbicydy na bazie substancji aktywnych z grupy ACC, czyli inhibitorów enzymu karboksylazy acetylo-CoA (grupa HRAC - A), takich jak fenoksaprop-P-etylu i pinoksaden. Herbicydy te nazywane są graminicydami, a działanie ich polega na hamowaniu wytwarzania niezbędnych kwasów tłuszczowych w chwastach z rodziny wiechlinowate. W formulacjach handlowych występują w postaci estrów lub koncentratów i są stosowane nalistnie. Zahamowanie wzrostu pędów i korzeni następuje po upływie kilku godzin od aplikacji, natomiast objawy wizualne, takie jak: czerwonawe przebarwienia liści i nekrozy w okolicach merystemów, pojawiają się po kilku dniach. Całkowita chloroza liści i śmierć rośliny następują po 1-3 tygodniach. W przypadku, gdy warunki po zastosowaniu preparatu są niesprzyjające, to na wizualne efekty działania środka trzeba poczekać nawet 4–6 tygodni.

W tabeli 1 przedstawiono wykaz herbicydów na bazie substancji z grupy ACC stosowanych w zbożach do zwalczania chwastów jednoliściennych.

Zobacz tabele: Wykaz herbicydów zawierających fenoksaprop-P-etylu i pinoksaden do zwalczania chwastów jednoliściennych w zbożach.


Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Wzrost plonowania siana łąkowego

Jak przedstawia Główny Urząd Statystyczny, w Polsce notowano na ogół dobre warunki wegetacji roślin oraz przyrostu biomasy po zebraniu pierwszego pokosu, przy czym w wielu regionach kraju były one zróżnicowane.

Rośliny

Wzrost globalnego handlu bawełną

Prognozuje się, że światowy handel bawełną wyniesie 41,7 mln bel w sezonie 2020/2021, czyli 1 mln bel więcej niż w poprzednim sezonie i najwyższy od rekordu 2012/2013, wynoszący 46,4 mln bel.

Rośliny

Światowy handel ryżem wzrośnie

Przewiduje się, że światowy handel ryżem w 2021 r. wyniesie 44,4 mln ton, co oznacza wzrost o 0,15 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą i ponad 3 procent więcej niż rok wcześniej.

Rośliny

Wyższe zużycie bawełny na świecie

Przewiduje się, że globalne zużycie bawełny w sezonie 2020/2021 wyniesie 112,7 mln bel, czyli o 10 procent więcej niż sezon wcześniej.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/4632/oranges-3290371-1280_nmedium.jpg

Niższa produkcja cytrusów na świecie

Jak podaje USDA, w sezonie 2019/2020 światowa produkcja cytrusów spadła o 7,8 mln ton w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 46,1 mln ton.

Owoce
upload/nawozenie/9/trawa2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Trawy w uprawie polowej
Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy.
Mykanów
czwartek, 1 Październik 2020
11°C
11°C
min
12°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.





Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.




Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.