Content

Porady ekspertów

Rośliny, Z kraju

Zwalczanie chwastów zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin

Data2019-06-06 Ilość wyświetleń1280 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Na podstawie obowiązującego w krajach UE ustawodawstwa od dnia 1 stycznia 2014 r. rolnicy mają obowiązek prowadzenia ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin jest to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Efektywność zabiegów odchwaszczających jest wypadkową zastosowanej metody ochrony łanu, agrotechniki, stopnia zachwaszczenia pola, składu gatunkowego chwastów, cech genetycznych rośliny uprawnej warunkujących jej konkurencyjność względem chwastów, warunków meteorologicznych. Współczesne podejście do problematyki zachwaszczenia, zgodne z integrowaną ochroną, polega na łączeniu efektywnych i bezpiecznych dla środowiska metod zwalczania chwastów, tak aby ich liczebność została obniżona poniżej tzw. progów szkodliwości. Biologiczny próg szkodliwości określa minimalne zachwaszczenie, które powoduje wymierną obniżkę plonu lub pogorszenie jego jakości, natomiast ekonomiczny próg szkodliwości wyznacza stopień zachwaszczenia, przy którym wartość obniżonego plonu równa jest kosztom zastosowanej metody zwalczania. Progi szkodliwości są bardzo zmienne, a ich wielkość uzależniona jest od szeregu czynników, takich jak: gatunek rośliny uprawnej, warunki pogodowe i glebowe, gęstość siewu, nawożenie itp. W związku z tym opracowane progi szkodliwości powinny wyznaczać tylko kierunek działania, a nie być ścisłą wytyczną.

W integrowanej ochronie roślin w pierwszej kolejności powinno się stosować wszystkie możliwe niechemiczne metody ograniczenia zachwaszczenia, takie jak metody profilaktyczne, fizyczne, biologiczne, mechaniczne i agrotechniczne, a aplikowanie środków ochrony roślin powinno następować dopiero po przekroczeniu przez chwasty progów szkodliwości.
W ograniczaniu zachwaszczenia pola duże znaczenie odgrywają działania profilaktyczne, które pozwalają na zmniejszenie glebowego banku nasion oraz zwiększenie konkurencyjności rośliny uprawnej względem chwastów. Zapobieganie występowaniu chwastów realizowane może być poprzez stosowanie prawidłowego płodozmianu, właściwą i staranną uprawę roli, wysiew odmian konkurencyjnych względem chwastów, zrównoważone nawożenie mineralne, stosowanie nawozów organicznych wolnych od nasion chwastów, odpowiedni sposób, termin i gęstość siewu, wysiew międzyplonów.

Płodozmian traktowany jest jako podstawowy, beznakładowy sposób ograniczenia zachwaszczenia łanu, a płodozmian połączony z racjonalnym stosowaniem herbicydów jest podstawowym elementem zintegrowanej ochrony roślin. Wieloletnie badania wykazały, że zmianowania uproszczone i monokultura zwiększają liczebność i biomasę chwastów. W Polsce najbardziej rozpowszechnione są monokultury zbożowe i płodozmiany o dużym udziale tej grupy roślin w strukturze. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ duże wysycenie płodozmianu roślinami zbożowymi zwiększa występowanie ekspansywnych gatunków chwastów, charkterystycznych dla tej grupy roślin, takich jak: owies głuchy, miotła zbożowa, wyczyniec polny, włośnica sina i zielona.

Kolejnym ważnym elementem, wpływającym na stopień zachwaszczenia pola jest uprawa roli. Zaniechanie podorywki, spłycanie uprawek, stosowanie upraw bezorkowych i siewu bezpośredniego zwiększają zachwaszczanie łanu, zarówno chwastami krótkotrwałymi, jak i wieloletnimi, które są szczególnie trudne do wyeliminowania. Zwiększone występowanie chwastów, zwłaszcza krótkotrwałych, w warunkach stosowania uproszczonej uprawy związane jest przede wszystkim z gromadzeniem się nasion chwastów w wierzchniej warstwie gleby, w której mają bardzo dobre warunki do kiełkowania.

Do proekologicznych zabiegów agrotechnicznych służących do regulacji zachwaszczenia należy zaliczyć również właściwy dobór odmian, które będą konkurencyjne wobec chwastów. O zdolności konkurencyjnej w największym stopniu decydują takie cechy, jak: wysokość, szybkie tempo wzrostu początkowego, duża powierzchnia liści, kąt ustawienia liści oraz zwarta architektura łanu.

Oddziaływanie międzyplonów na stan zachwaszczenia pola jest procesem bardzo złożonym i uzależnionym od wielu czynników. Jednakże większość badań wskazuje na odchwaszczającą funkcję poplonów, która szczególnie uwidacznia się w uprawie roślin w monokulturze.

Bezpośrednie sposoby walki z chwastami polegają głównie na stosowaniu metod mechanicznych i chemicznych. Natomiast metody biologiczne (wprowadzanie organizmów chorobotwórczych, wykorzystywanie bioherbicydów i alleloherbicydów) oraz fizyczne (solaryzacja, niszczenie chwastów prądem, wysokim ciśnieniem, temperaturą) są mało rozpowszechnione. Mechaniczna walka z chwastami przed siewem roślin uprawnych odbywa się na każdym etapie całokształtu uprawy roli, podczas wykonywania zespołu uprawek pożniwnych, przedzimowych, wiosennych i przedsiewnych. Bardzo ważne jest szybkie wykonanie podorywki, która przerywa dojrzewanie chwastów z wtórnego zachwaszczenia. Mechaniczne zabiegi zwalczające chwasty po siewie lub sadzeniu sprowadzają się do stosowania różnego typu bron oraz opielaczy międzyrzędowych aktywnych i biernych.
 
W integrowanej ochronie roślin herbicydy należy aplikować, tak aby w jak największym stopniu zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 
Wybór preparatu musi być bardzo dokładnie przemyślany i dostosowany do aktualnego zachwaszczenia łanu, ponieważ środek powinien wybiórczo niszczyć tylko gatunki występujące na polu. Zmniejszenie zużycia herbicydów, a tym samym ograniczenie ich negatywnej presji na środowisko, można uzyskać zmniejszając liczbę zabiegów, obniżając dawkę, aplikując herbicydy z adiuwantami, wykonując zabieg precyzyjnie w optymalnych warunkach atmosferycznych.

Zgodnie z założeniami zrównoważonej ochrony roślin celem zabiegu herbicydowego nie powinno być całkowite wyeliminowanie wszystkich chwastów rosnących w łanie rośliny uprawnej, lecz takie ograniczenie ich występowania i osłabienie kondycji, aby nie stanowiły dla niej zagrożenia. Dużo uwagi poświęca się możliwości zredukowania zalecanych dawek herbicydów. Liczne badania, przeprowadzone zarówno w Polsce i na świecie wykazały, że aplikowanie herbicydów w zmniejszonych dawkach dało zadowalający efekt chwastobójczy, obniżając liczebność chwastów poniżej progu szkodliwości i pozwoliło na uzyskanie satysfakcjonujących plonów. Najlepsze efekty uzyskano w uprawach odznaczających się dużą konkurencyjnością względem chwastów, tworzących zwarty łan. Ważnym czynnikiem ograniczającym stosowanie zredukowanych dawek środków chwastobójczych jest faza rozwojowa chwastów. Najlepszy efekt można uzyskać, gdy zabieg herbicydowy przeprowadzony jest na rośliny znajdujące się wczesnych fazach rozwojowych i w warunkach umiarkowanego nasilenia występowania chwastów w łanie. Najwrażliwsze są chwasty w fazie od liścieni do 4 liści, a wraz z postępem kolejnych fenofaz wrażliwość chwastów na herbicydy maleje i niszczenie chwastów starszych wymaga wyższych dawek. Obniżenie dawek herbicydów może również być uzasadnione w przypadku stosowania nowych, precyzyjnych technik nanoszenia preparatów na rośliny. W przypadku stosowania zmniejszonych dawek herbicydów celowe jest również wprowadzenie do cieczy użytkowej adiuwanta. Pozwala on na zachowanie wysokiej skuteczności herbicydu oraz zmniejsza ryzyko niepowodzenia zabiegu. Adiuwanty stosowane są z herbicydami, głównie w zabiegach nalistnych, jednakże zastosowanie ich można rozszerzyć również o aplikację przedwschodową. W takich przypadkach dodatek wspomagacza ogranicza mobilność herbicydu w profilu glebowym, co wpływa korzystnie na wydłużenie czasu jego działania na chwasty.

Główną ideą integrowanej ochrony roślin jest łączenie wszystkich dostępnych metod w regulacji zachwaszczenia. Zadowalające efekty chwastobójcze uzyskuje się w technologiach łączących zabiegi mechaniczne z chemicznymi, np. bronowanie połączone z zastosowaniem obniżonej dawki herbicydu.

Należy pamiętać, że skuteczność zabiegów herbicydowych jest coraz większa. Wiąże się to z jednej strony z coraz dokładniejszą techniką aplikacji tych preparatów, z drugiej z coraz większym spektrum ich działania. Z tego względu stosowanie tych środków może być ograniczone do niezbędnego minimum, co wiąże się z możliwością zredukowania dawek o 25-33% uwzględniając różne techniki aplikacji, dodatek adiuwantów lub ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Rośliny

Minimalnie większa prognoza światowego handlu ryżem

Prognozę globalnego handlu na 2020 r. podniesiono o 0,1 mln ton do 42,9 mln ton, choć to o 1 procent mniej niż rok wcześniej.

Rośliny

Gorsze warunki wegetacji roślinności łąkowo-pastwiskowej

Wegetacja roślinności łąkowo-pastwiskowej zależna jest od warunków meteorologicznych przebiegała w okresie przedwiośnia i wiosny niezbyt korzystnie.

Rośliny

Globalny handel bawełną i wyższe zapasy

Prognozuje się, że światowy handel bawełną w sezonie 2020/2021 wyniesie 42,9 mln bel, czyli o 7 procent więcej niż w poprzednim sezonie i najwyższy od sezonu 2012/2013.

Rośliny

Prognozy dotyczące globalnej produkcji bawełny w sezonie 2020/2021

Wstępne prognozy Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dotyczące bawełny na lata 2020/2021 obejmują większą równowagę między globalną produkcją i zużyciem bawełny niż w sezonie 2019/2020.

Rośliny

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/4404/apples-490475-1280_nmedium.jpg

Rosja: krajowe zapasy jabłek są prawie wyczerpane

Według analityków projektu APK-Inform, w magazynach większości dużych gospodarstw ogrodniczych w Rosji zapasy jabłek są bliskie całkowitego wyczerpania. W kontekście stabilnego popytu pozwala to rosyjskim producentom podnieść ceny, szczególnie w przypadku produktów wysokiej jakości.

Owoce
upload/nawozenie/11/kukurydza_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC
Drużbice
środa, 3 Czerwiec 2020
11°C
7°C
min
16°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.