Porady ekspertów

najświeższe informacje i wiadomosci z rynku rolnego

NEWSY

Warzywa

GUS podał wiosenną ocenę upraw warzywnych

Południowo-zachodnia cześć Polski była jedynym regionem w kraju, w którym warzywa zostały na ogół wysiane w terminie. W pozostałych częściach Polski, niesprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły na opóźnienie zasiewów i wysadzeń rozsad.

Warzywa

Trudna sytuacja plantatorów ziemniaków. Ceny za kilogram nawet na poziomie 40 groszy

Od kilku miesięcy ceny ziemniaków w Polsce utrzymują się na niskim poziomie i póki co, nie ma sygnałów na poprawę sytuacji. Zapasów ziemniaków jest dużo, popyt importowy relatywnie niewielki, a zapotrzebowanie wewnątrz kraju małe.

Warzywa

Wysokie zbiory ziemniaków w 2016 roku. Produkcja na poziomie 9 mln t

Panujące w ubiegłym roku niesprzyjające warunki atmosferyczne, od momentu posadzenia do pierwszej połowy czerwca, wpływały niekorzystnie na plantację tego warzywa. Dopiero zmiany klimatyczne, jakie nastąpiły w drugiej połowie czerwca, zwłaszcza obfite opady deszczu, poprawiły sytuację plantatorów ziemniaków wysadzanych w późniejszych terminach.

Warzywa

Późniejsze zbiory warzyw

W 2017 roku zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy muszą liczyć się ze znaczącymi opóźnieniami w dostawach krajowych warzyw. Duży wpływ na przesunięcie zbiorów wywarła niekorzystna aura, która uniemożliwiała wcześniejszy wysiew oraz wysadę rozsad.

Warzywa

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 
Nawozy wieloskładnikowe

POLIMAG® S
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35) + B,Cu,Mn,Zn
Jęczmień
czwartek, 22 Czerwiec 2017
-0,9%
715
na targowiskach
Nawożenie upraw

Gryka
Ze względu na wartość nasion i łuski, gryka jest bardzo cenną rośliną uprawną
Harmonogramy nawożenia

Pszenżyto jare