Content

Porady ekspertów

Z kraju, Rośliny

Jak zwiększyć skuteczność działania herbicydów?

Data2021-04-14 Ilość wyświetleń602 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Od 2014 roku wszystkich producentów rolnych obowiązują zasady zintegrowanej ochrony roślin, w ramach których powinno się zmniejszyć do niezbędnego minimum ilość stosowanych środków ochrony roślin i w miarę możliwości zastępować je metodami lub zabiegami niechemicznymi. Nie mniej jednak w dalszym ciągu stosowanie herbicydów jest podstawowym i najczęściej praktykowanym zabiegiem zwalczającym chwasty w uprawach rolniczych. W związku z tym, żeby pogodzić względy środowiskowe i skuteczną walkę z chwastami należy zrobić wszystko, aby zabieg herbicydowy był jak najbardziej efektywny.

Skuteczność zabiegu herbicydowego uzależniona jest od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą: rodzaj substancji aktywnej, dawka preparatu, kondycja rośliny uprawnej, stan i stopień zachwaszczenia pola, warunki pogodowe oraz faza rozwojowa chwastów. Pierwszym krokiem do uzyskania zadowalającego efektu chwastobójczego jest odpowiedni dobór substancji biologicznie czynnej preparatu, dostosowany do składu gatunkowego chwastów występujących na polu lub w przypadku herbicydów doglebowych do potencjalnego zachwaszczenia ocenionego na podstawie zachwaszczenia przedplonu. Należy pamiętać, że wszystkie substancje czynne należące do grupy inhibitorów enzymu karboksylazy acetylo-CoA (ACC) (HRAC A) niszczą tylko chwasty jednoliścienne. Również substancje czynne służące do niszczenia chwastów dwuliściennych nie działają toksycznie na wszystkie gatunki tych chwastów, np. amidosulfuron nie niszczy chabra bławatka, fiołka polnego, maku polnego, przetacznika perskiego i polnego; a nikosulfuronem trudno zwalczyć komosę białą, bodziszka drobnego i skrzyp polny.

Kolejnym ważnym elementem skutecznego zabiegu herbicydowego jest zastosowanie odpowiedniej dawki preparatu. Niektóre gatunki chwastów mogą zostać zniszczone dopiero po zastosowaniu wyższej dawki herbicydu, np. w celu zniszczenia miotły zbożowej herbicyd Axial 50 EC należy aplikować w dawce 0,9 l/ha, natomiast wyczyńca polnego zwalcza dopiero dawka 1,2 l/ha. W przypadku wszystkich herbicydów najlepszy efekt można uzyskać, gdy zabieg przeprowadzony jest na rośliny znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, albowiem im rośliny są starsze tym skuteczność preparatów może być mniejsza.

Herbicydy najczęściej aplikowane są w postaci roztworów wodnych. Woda zastosowana do sporządzenia cieczy opryskowej może mieć decydujący wpływ na skuteczność zabiegu herbicydowego. Niewłaściwa jakość wody może zmniejszać rozpuszczalność herbicydu lub nawet dezaktywować substancję czynną. W rezultacie mniejsza ilość preparatu jest dostępna dla roślin, co skutkuje słabszym zniszczeniem chwastów. Na skuteczność zabiegu największy wpływ ma twardość wody, jej odczyn oraz temperatura. Problem zbyt twardej wody dotyczy większości obszarów Polski. Woda taka charakteryzuje się dużym napięciem powierzchniowym, co wiąże się ze słabszym pokryciem liści przez preparat. Ponadto słabsze działanie herbicydów rozpuszczonych w twardej wodzie jest wynikiem nadmiaru naładowanych dodatnio jonów Ca2+ i Mg2+, które wiążą się z naładowanymi ujemnie cząsteczkami herbicydu. W związku z czym zastosowanie wody o nieodpowiednim pH może skutkować szybkim rozkładem substancji czynnej. Dla większości herbicydów woda użyta do sporządzenia cieczy opryskowej powinna mieć lekko kwaśny odczyn, a jej pH powinno wynosić od 5,5 do 6,5. Wyjątek stanowią herbicydy sulfonylomocznikowe, które w wodzie o pH poniżej 7,0 ulegają dezaktywacji, a optymalny zakres pH dla tych związków powinien wynosić od 8,0 do 9,0. Bardzo wrażliwe na zasadowy odczyn wody są regulatory wzrostu, takie jak: 2,4 D, MCPA, dikamba, które w takich warunkach słabo wnikają do komórek roślinnych, natomiast pendimetalina i trifluralina odznaczają się dużą stabilnością w szerokim zakresie pH. Podczas sporządzania cieczy opryskowej ważna jest również temperatura wody, ponieważ zbyt niska utrudnia rozpuszczanie herbicydu.

Dobrym sposobem na zniwelowanie niekorzystnego wpływu wody na skuteczność zabiegu herbicydowego jest zastosowanie kondycjonerów. Większość tych preparatów zmniejsza antagonistyczny wpływ jonów wapnia i magnezu oraz poprawia mieszalność herbicydu, zwilżenie liści i przenikanie substancji czynnej do rośliny. Prostym sposobem na zakwaszenie wody jest dodanie do niej kwasku cytrynowego. Ilość dodawanego kwasku jest uzależniona od pH, ale średnio stosuje się około 50 g na 100 l wody. Zwiększenie pH wody można uzyskać poprzez dodanie boru (około 750 g na 100 l). Częstym sposobem na poprawę jakości wody jest dodatek siarczanu amonu do cieczy opryskowej sporządzonej na bazie glifosatu, który nie tylko redukuje negatywny wpływ twardej wody, ale dodatkowo zwiększa efektywność zabiegu. W związku z odmiennymi właściwościami substancji czynnych oraz różnym źródłem wody użytej do sporządzenia cieczy opryskowej wybór kondycjonera powinien być dostosowany do rodzaju herbicydu i jakości wody.
 
W literaturze szeroko udokumentowany jest dodatni wpływ adiuwantów na działanie herbicydów.
 
Adiuwanty są stosowane jako składniki preparatów lub jako dodatki do cieczy roboczej. Adiuwanty modyfikujące dodawane są do herbicydów na etapie ich produkcji, zmniejszają znoszenia kropel herbicydu, zapobiegają korozji, przeciwdziałają pienieniu się cieczy oraz pełnią rolę kondycjonerów wody. Natomiast adiuwanty aktywujące prowadzą do zwiększenia ilości substancji aktywnej docierającej do miejsca jej działania. Wśród tych adiuwantów można wyróżnić surfaktanty, oleje, sole mineralne oraz adiuwanty wieloskładnikowe. Surfaktanty w największym stopniu zmniejszają napięcie powierzchniowe kropli herbicydu, przez co zwiększają zdolność środka do zatrzymywania się (retencji) na powierzchni liści pokrytej woskiem oraz nadają cieczy silne właściwości zwilżające.

Ponadto surfaktanty opóźniają wysychanie kropli, zwiększają pobieranie cieczy użytkowej i zmniejszają lepkość woskowego nalotu liści. Oleje są jedną z najpopularniejszych grup adiuwantów i zainteresowanie nimi stale rośnie. Głównym zadaniem tej grupy adiuwantów jest zwiększenie retencji, lepsze pokrycie roślin cieczą użytkową, zwiększenie pobierania substancji biologicznie czynnej. Większe absorbowanie herbicydów związane jest ze zwiększeniem rozpuszczalności substancji aktywnych, co zmniejsza niebezpieczeństwo ich wytrącania się i krystalizacji na powierzchni liści. Ponadto ciecz użytkowa z dodatkiem takiego adiuwanta wolniej wysycha, rozpulchnia warstwę okrywową oraz rozpuszcza wosk występujący na liściu. Adiuwanty mineralne oparte są przede wszystkim na związkach azotowych. Jako adiuwanty mineralne najczęściej stosowane są sole amonowe w postaci siarczanu amonu, azotanu amonowego oraz mocznik i RSM. Adiuwanty mineralne ograniczają antagonistyczny wpływ związków mineralnych, głównie jonów wapnia, magnezu zawartych w wodzie na działanie substancji biologicznie czynnej. Ponadto jon amonowy zwiększa absorpcję herbicydu prze roślinę. Adiuwanty mineralne nie posiadają jednak właściwości powierzchniowo czynnych i z tego powodu nie można ich stosować zamiennie z innymi wspomagaczami, a tylko traktować jako ich uzupełnienie. Adiuwanty wieloskładnikowe zawierają minimum dwa komponenty o różnym sposobie działania, np. surfaktant z olejem roślinnym, surfaktant z adiuwantem mineralnym.
 
Bardzo duży wpływ na skuteczność zabiegu herbicydowego mają również warunki pogodowe, a zwłaszcza temperatura powietrza, wiatr, opady deszczu, a w przypadku herbicydów doglebowych również temperatura i wilgotność gleby. Należy pamiętać, że tylko zabieg wykonany w optymalnych dla danego preparatu warunkach daje gwarancję dużej skuteczności.
 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Z kraju

Stabilizacja cen zbóż na giełdach krajowych

W dniach od 5 do 11 lipca br. odnotowano stabilizację cen zbóż na giełdach krajowych.

Z kraju

Rzepak po 2497 zł/t

W dniach od 11 do 18 lipca bieżącego roku cena rzepaku wyniosła 2497 zł/t. Odnotowano spadek ceny śruty rzepakowej i oleju rzepakowego rafinowanego.

Z kraju

Początek żniw w Polsce

Przelotne opady deszczu na sporym obszarze kraju, szczególnie pod koniec okresu wegetacji, przyczyniły się do opóźnienia dojrzewania zbóż i rzepaku, a w efekcie do późniejszego rozpoczęcia zbiorów.

Z kraju

Początek żniw to spadek cen zbóż w skupie

W dniach od 5 do 11 lipca br. odnotowano spadek większości cen zbóż na giełdach krajowych.

Z kraju

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5230/white-potatoes-742100-1280_nmedium.jpg

W Polsce załamały się ceny ziemniaków z nowego zbioru

Ceny ziemniaków w Polsce utrzymywały się na najniższym poziomie przez cały sezon. Większość polskich producentów ziemniaków wiązała duże nadzieje z wczesną sprzedażą. Ale i tutaj czekało ich kolejne rozczarowanie. Sezon zbiorów ziemniaków w Polsce dopiero się rozpoczął, a ceny w tym segmencie już zaczęły gwałtownie spadać.

Warzywa
upload/nawozenie/12/kukurydza2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Kukurydza na ziarno
Mając bardzo głęboki i silnie rozwinięty system korzeniowy
Goszczyn
sobota, 24 Lipiec 2021
20°C
15°C
min
25°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.