Content

Porady ekspertów

Z kraju, Rośliny, Nawożenie

Jakie gospodarstwa obowiązuje plan nawożenia azotem?

Data16 dni temu Ilość wyświetleń251 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. o przyjęciu "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wszyscy rolnicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych związanych ze stosowaniem nawozów azotowych.

Do opracowania planu nawożenia azotem zobowiązani są rolnicy, którzy:

1. prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,

2. prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, uprawiają uprawy intensywne (lista poniżej) na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymują obsadę większą niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), według stanu średniorocznego,

3. nabywają nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny z terytoriów państw trzecich lub od podmiotu prowadzącego działalność, o której mowa w pkt 1.

Lista wybranych upraw intensywnych w produkcji polowej:

  • pszenica, powyżej 120 kg N/ha,
  • pszenżyto, powyżej 100 kg N/ha,
  • żyto mieszańcowe, powyżej 100 kg N/ha,
  • kukurydza, powyżej 160 kg N/ha,
  • rzepak, powyżej 150 kg N/ha,
  • burak cukrowy, powyżej 150 kg N/ha,
  • burak pastewny, powyżej 150 kg N/ha,
  • ziemniak późny, powyżej 120 kg N/ha.

Gospodarstwa wymienione w pkt 2 i 3 muszą prowadzić ewidencję nawożenia azotem i zobowiązane są do opracowania uproszczonego planu nawożenia azotem opartego na bilansie azotu, którego zasady przygotowania zostały określone w załączniku nr 8 do w/w Programu.

Gospodarstwa, o których mowa w pkt 1 oprócz prowadzenia ewidencji mają obowiązek sporządzenia planu nawożenia azotem na podstawie składu chemicznego nawozów, potrzeb pokarmowych roślin oraz zasobności gleby, określonej na podstawie wyników analizy gleby. Plan ten powinien uwzględniać stosowane odpady i nawozy. Plan nawozowy musi zostać zatwierdzony przez stację chemiczno-rolniczą i doręczony wójtowi/burmistrzowi oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Gospodarstwa posiadające powyżej 10 ha, lub powyżej 10 DJP zwierząt, ale nie spełniające wymogów określonych w pkt 1,2 i 3 mają obowiązek posiadania planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu. Ponadto muszą prowadzić ewidencję stosowania nawozów zawierających azot. Dokument ten musi zawierać m. in. datę zastosowania nawozu, rodzaj uprawy i jej powierzchnię, rodzaj i dawkę nawozu oraz termin przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania go na terenie o dużym nachyleniu. Wzór ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem został określony w załączniku nr 10 w/w Programu. Gospodarstwa te muszą również przestrzegać zasad dotyczących stosowania maksymalnych dawek azotu działającego ze wszystkich źródeł zamieszczonych w tabeli 14 załącznika nr 9 do Programu.

 
Program nawozowy należy przygotować każdego roku, dla każdego pola oddzielnie. Należy go przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego według tego planu.
 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Z kraju

Wzrost cen jęczmienia browarnianego o 8%

W dniach od 14 do 21 lutego bieżącego roku odnotowano wzrost większości cen polskich zbóż. W tym największe spadki dotknęły kukurydzę, a zwyżki jęczmień browarniany. Również droższa była w tym czasie pszenica.

Z kraju

Na krajowych giełdach cena żyta konsumpcyjnego bez zmian

W dniach od 8 do 14 lutego br. odnotowano zróżnicowaną relację cen zbóż na giełdach krajowych. Jedynie cena żyta konsumpcyjnego pozostała niezmienna.

Z kraju

Nieznaczny eksport polskiego zboża

W minionym tygodniu udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym wywozie wyniósł 4,83 tys. ton i stanowił 25% wysyłki unijnego zboża.

Z kraju

Nowe kwoty miesięcznego przychodu wpływające na obniżenie czy zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych

Z dniem 1 marca bieżącego roku obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zawieszeniu czy zmniejszeniu emerytury lub renty.

Z kraju

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5010/wheat-2487939-1280_nmedium.jpg

W skupie wyższe ceny podstawowych zbóż

W dniach od 25 do 31 stycznia bieżącego odnotowano wzrost cen zbóż w skupie.

Zboża
upload/nawozenie/9/trawa2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Trawy w uprawie polowej
Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy.
Wiślica
wtorek, 2 Marzec 2021
5°C
0°C
min
11°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.