Content

Porady ekspertów

Z kraju, Rośliny, Nawożenie

Pomóż roślinom przetrwać suszę. Zadbaj o właściwe nawożenie potasem

Data2019-06-06 Ilość wyświetleń1334 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Jednym z najważniejszych czynników naturalnych warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój roślin jest dostępność wody. Szacuje się, że tylko na około 45% gleb uprawnych świata stwierdza się w sezonach wegetacyjnych występowanie dostatecznej ilości opadów atmosferycznych. W praktyce rolniczej wystąpienie niedoborów wody warunkowane jest relacjami zachodzącymi pomiędzy czynnikami meteorologicznymi, w tym opadem atmosferycznym, a zawartością wody glebowej oraz stanem wód powierzchniowych i podziemnych. Z definiowanych czterech rodzajów susz, a mianowicie suszy meteorologicznej, hydrologicznej, rolniczej i ekonomicznej najistotniejsza z punktu widzenia produkcji roślinnej jest susza rolnicza. Określana jest jako okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin w poszczególnych ich fazach rozwojowych.
Deficyty wody w produkcji roślinnej są szczególnie widoczne w warunkach Polski, gdzie bardzo częstym zjawiskiem w okresach wiosenno-letnich jest wystąpienie suszy rolniczej. W ubiegłym sezonie wegetacyjnym w terminie od 1 maja 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. również stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie której dokonuje się oceny stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -174,5 mm. W okresie tym najniższe wartości KBW wystąpiły między innymi w Poznaniu i jego okolicach oraz na terenie Niziny Wielkopolskiej, Szczecińskiej, czy też na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Bardzo duże niedobory wody odnotowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. W sezonie tym susza rolnicza w Polsce wystąpiła wśród wszystkich monitorowanych upraw. W obecnym sezonie wegetacyjnym również w wielu rejonach Polski stwierdza się niedobory wody. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia w najbliższym czasie negatywnego wpływu deficytu wody w wielu uprawach na terenie naszego kraju.

Niedobór wody modyfikuje metabolizm i wzrost roślin. Dochodzi do zahamowania wzrostu komórek, co skutkuje małą dynamiką wzrostu liści. Zmniejszenie ilości wody w liściach prowadzi do zamykania aparatów szparkowych, a także ograniczenia wydajności transpiracji i fotosyntezy. Zaburzeniu ulega również pobieranie i transport składników mineralnych. Zarówno składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, jak i wszystkie makro- i mikroelementy wprowadzone do gleby w nawozach są dostępne dla roślin wyłącznie po rozpuszczeniu się w wodzie glebowej. Stąd też wysoką efektywność stosowania nawozów mineralnych można uzyskać jedynie w warunkach odpowiedniej wilgotności gleby. Jednakże nawet przy najlepszej wilgotności gleby nie zawsze dochodzi do przemieszczenia składników nawozowych do strefy korzeniowej roślin. Stąd też efektywne wykorzystanie makro- i mikroskładników ma miejsce dopiero po opadach atmosferycznych, które umożliwią szybkie przemieszczenie się składników nawozowych w bezpośrednie sąsiedztwo korzeni roślin. Ograniczenie efektywności wykorzystania składników dostarczonych w nawozach w efekcie niedoboru wody jest szczególnie widoczne na glebach lekkich odznaczających się niską zdolnością do jej magazynowania, które w Polsce zdecydowanie przeważają.

Większość roślin uprawnych w warunkach deficytu wody zwiększa powierzchnię adsorpcji wody i składników mineralnych, poprzez zwiększenie systemu korzeniowego roślin. Wykorzystanie składników pokarmowych do budowy systemu korzeniowego ma miejsce kosztem ograniczenia wzrostu organów nadziemnych roślin. Dodatkowo przyczynia się również do tego ograniczenie procesu fotosyntezy, w efekcie zamykania aparatów szparkowych. Podstawową zasadą strategii obronnej roślin jest przeżycie w warunkach niedoboru wody kosztem wielkości plonu rolniczego. Straty w plonach spowodowane deficytem wody mogą wynieść nawet od kilku do kilkudziesięciu procent. W roku 2018 straty plonów z powodu suszy oszacowano średnio na: 14% w przypadku zbóż, 16% w przypadku rzepaku i 8% w przypadku warzyw gruntowych.
 
Istotną rolę w łagodzeniu skutków suszy w plonach roślin odgrywa nawożenie potasem. Optymalna zawartość potasu w roślinach wpływa na ich większą odporność na suszę, podnosi produktywne wykorzystanie wody oraz ogranicza stres wywołany deficytem wody.
 
Dlatego też warto zadbać o właściwe zaopatrzenie roślin w ten składnik pokarmowy. Potas jest najszybciej pobieranym pierwiastkiem po azocie, zwłaszcza przez młode rośliny, w których występuje szybki przyrost tkanki twórczej korzeni i łodyg. Zawartość potasu może u nich dochodzić nawet do kilku procent suchej masy, natomiast ilości pobieranego pierwiastka mogą znacznie przewyższać potrzeby pokarmowe roślin. Roślina potrzebuje potasu w ciągu całego okresu wegetacyjnego, różnice dotyczą jednak ilości pobieranego składnika oraz intensywności pobierania. W fazie wzrostu wegetatywnego zapotrzebowanie rośliny na potas jest największe. W okresie tym potas korzystnie oddziałuje na rozwój siewek, zwiększa masę roślin, co skutkuje szybszym zakryciem pola i związanymi z tym mniejszymi stratami wody w efekcie wyparowywania z osłoniętej powierzchni gleby. Pomimo, że dynamika pobierania jonów potasowych przez rośliny z czasem maleje, bardzo ważne jest dostarczenie do gleby potasu, zarówno w początkowej fazie rozwoju roślin, jak i w późniejszym okresie ich wzrostu. W roślinie potas rozmieszczony jest nierównomiernie. Najmniejsze ilości tego pierwiastka gromadzą się w nasionach, natomiast znaczne ilości występują w zgrubieniach łodyg i korzeni, a także w owocach. Najwięcej potasu kumuluje się w młodych liściach oraz w stożkach wzrostu pędów i korzeni, co jest związane z intensywnymi procesami metabolicznymi przebiegającymi w tych organach.

Ochronne działanie potasu w łagodzeniu skutków suszy związane jest z faktem, że pierwiastek ten bierze udział w regulacji bilansu wodnego roślin, przyczyniając się do lepszego wykorzystania zasobów wody glebowej. Szacuje się, że w warunkach deficyt wody pozytywny wpływ potasu na gospodarkę wodną roślin może przyczynić się do zwiększenia plonu nawet o 20 – 30%. Potas uczestniczy także w procesie otwierania i zamykania aparatów szparkowych, dzięki temu zapobiega zbyt dużemu wyparowywaniu wody z rośliny, zwłaszcza podczas upalnych dni. Daje to możliwość lepszego wykorzystania pobranej przez roślinę wody, co zwiększa jej możliwości do przetrwania okresów suszy.

Optymalne zaopatrzenie roślin w potas skutkuje również rozwojem dłuższego systemu korzeniowego, zwiększając możliwości roślin do pobierania wody z głębszych warstw gleby. Poza tym potas odgrywa istotną rolę w zwiększaniu wytwarzania przez roślinę grubszych błon komórkowych, które minimalizują ryzyko porażenia przez choroby. Dodatkowo odpowiednia zawartość potasu w roślinach istotnie zwiększa odporność zbóż na wylegnie oraz warunkuje przemiany azotu i bierze udział w syntezie białka. Stąd też stwierdza się nie tylko korzystny wpływ potasu na plon organów zapasowych roślin, ich wartość spożywczą i technologiczną, ale również na zminimalizowanie strat masy płodów rolnych w trakcie ich przechowywania.

Wśród nawozów wieloskładnikowych zawierających potas godne polecenia są nawozy, które poza potasem wnoszą do gleby również azot i fosfor, a mianowicie Amofoski, jak Amofoska® 4-10-28, Amofoska® 4-12-12, Amofoska® 4-16-18, Amofoska® 4-12-20, czy też Amofoska®CORN 4-10-22 oraz z dodatkiem boru Amofoska® 5-10-25 z borem. Z nawozów wnoszących dodatkowo (poza NPK) siarkę oraz siarkę i magnez na uwagę zasługuje odpowiednio POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®8 oraz POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®PETROPLON, POLIFOSKA®PLUS i POLIFOSKA®START. W przypadku braku konieczności nawożenia azotem warto sięgnąć po nawóz fosforowo-potasowy Holist®agro PK 15-30.

Literatura:
1. Brodowska M.S., Brodowski R., Andrzejewski M. 2011. Potas i sód. W: Jackowska I. [red.] Pierwiastki w środowisku i medycynie. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom.
2. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. PWRiL, Poznań.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Z kraju

Ceny zbóż w skupie ponownie rosną, ale prócz pszenicy

W dniach od 6 do 12 września br. odnotowano wzrost większości cen zbóż w skupie. Jedynie pszenica straciła na wartości.

Z kraju

Wysokie ceny oleju roślinnego wpływają na Indie

Wyższe ceny oleju roślinnego i ograniczone dostawy zaczęły wpływać na Indie, największego na świecie konsumenta i importera oleju roślinnego.

Z kraju

Polska poza UE wysłała 380,81 tys. ton zbóż

Od początku sezonu udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym wywozie wyniósł 380,81 tys. ton.

Z kraju

Na giełdach krajowych jęczmień droższy o 15,2%

W dniach od 6 do 12 września br. odnotowano wzrost większości cen zbóż na giełdach krajowych.

Z kraju

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5441/raspberries-5163781-1280_nmedium.jpg

Ukraina nadal zwiększa eksport owoców i warzyw do Polski

Ukrainie po raz kolejny udało się gwałtownie zwiększyć podaż świeżych i mrożonych produktów owocowo-warzywnych do Polski.

Owoce
upload/nawozenie/4/rzepak_1_medium.jpg
Nawożenie upraw

Rzepak ozimy
Prawidłowy rozwój rośliny jesienią decyduje o możliwościach jej plonowania
Kalisz Pomorski
sobota, 25 Wrzesień 2021
18°C
15°C
min
21°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.