Content

Porady ekspertów

Rośliny oleiste, Rośliny, Z kraju

Rzepak nie wybacza błędów… Czego roślinom zabraknąć nie może?

Data2018-08-18 Ilość wyświetleń1367 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Celem przygotowania gleby pod zasiewy rzepaku jest uzyskanie dobrze doprawionej i uwilgotnionej gleby, w którą sieje się nasiona na głębokość ok. 2 cm (w mulcz 3-4 cm).Takie warunki uzyskuje się gdy gleba ma strukturę gruzełkową.
Celem przygotowania gleby pod zasiewy rzepaku jest uzyskanie dobrze doprawionej i uwilgotnionej gleby, w którą sieje się nasiona na głębokość ok. 2 cm (w mulcz 3-4 cm).Takie warunki uzyskuje się gdy gleba ma strukturę gruzełkową.

Rzepak to roślina wymagająca, która jest wrażliwa na niesprzyjające warunki glebowe i pogodowe. Z tego względu agrotechnika uprawy tego gatunku, co roku powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych, a także powinna uwzględniać lokalne warunki siedliska.

Niestety tegoroczne warunki pogodowe, a co za tym idzie glebowe nie napawają optymizmem. Wprawdzie było dużo czasu na przygotowanie gleby, niemniej nie czas był tu problemem, lecz susza. Bardzo wysokie temperatury powietrza oraz brak opadów spowodowały znaczne przesuszenie gleby, a tym samym brak możliwości jej właściwego przygotowania do siewu… Czy aura się zmieni… i przyjdzie deszcz, który poprawi sytuację na polu? Tego niestety nie wiemy…


Woda decyduje o plonie nasion

Rzepak ma duże wymagania wodne. Najlepszymi regionami do uprawy tego gatunku są te obszary w których suma roczna opadów wynosi 600-700 mm. Niestety ostatnie lata pokazują ze opadów jest znacznie mniej, poza tym ich rozłożenie w trakcie sezonu wegetacji nie jest optymalne dla rozwoju roślin. Nasiona rzepaku ze względu na wysoką zawartość tłuszczu do rozpoczęcia kiełkowania wymagają dwa razy większej ilości wody, niż np. zboża. Ilość ta stanowi prawie           2-krotność masy, czyli ok. 7-10 g wody. Mając powyższe na uwadze ilość wody potrzebna do kiełkowania nasion przy założeniu średniej polowej zasobności wodnej (60-70%) wynosi ok. 20-30 mm opadów. Jeśli w glebie wody brakuje wówczas mamy duże problemy ze wschodami roślin i wyrównaniem plantacji.


Gleba dobrze dobrana i przygotowana

Wybierając glebę pod zasiewy rzepaku należy wziąć pod uwagę wymagania wodne tej rośliny. Gleba powinna mieć dobrą strukturę oraz zdolność wchłaniania i zatrzymywania wody, a przepuszczalne podglebie ma skutecznie odprowadzać okresowy nadmiar wody. Założenie plantacji rzepaku na glebach lżejszych oraz zwięzłych i zlewnych to duże ryzyko…, z którym należy się liczyć w przypadku niekorzystnego przebiegu pogody podczas sezonu wegetacji.

Staranne przygotowanie stanowiska to podstawa, ponieważ drobne nasiona rzepaku wymagają umieszczenia na niewielkiej głębokości (2-3 cm), z jednoczesnym dostępem do wilgoci. Jednym z podstawowych warunków powodzenia w uprawie rzepaku jest konieczność właściwie przeprowadzonej uprawy pożniwnej oraz orki siewnej. Gleba po orce koniecznie musi być wyrównana, a następnie zagęszczona w całej miąższości zaoranej warstwy. Takie działanie zwłaszcza w przypadku gleby przesuszonej pozwala na lepsze podsiąkanie wody z głębszych warstw. Brak takiego działania w przypadku uprawy gleby suchej prowadzi do bardzo powolnego osiadania gleby i w konsekwencji odsłaniania szyjek korzeniowych roślin, co zwiększa ryzyko ich wymarznięcia. Ponadto niedostateczne ubicie gleby po jej głębokim wzruszeniu powoduje, że woda z opadów łatwo przesiąka i nie jest magazynowana w warstwie siewnej.

Ilość przejazdów doprawiających glebę przed siewem roślin powinna być ograniczona do minimum, tak aby nie doprowadzać do rozpylenia gleby i niszczenia struktury gruzełkowatej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jeśli po siewie wystąpią ulewne deszcze, rośnie ryzyko zaskorupienia gleby, co utrudnia wschody roślin. Błędów popełnionych na etapie przygotowania gleby pod zasiewy i samego siewu nie da się naprawić później w trakcie wegetacji roślin.


Fosfor i potas, koniecznie pod korzeń

Prawidłowe odżywienie rzepaku w okresie jesiennym jest podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym zarówno za rozwój jesienny roślin, jak i ich przygotowanie do zimy. Będąc u progu siewu rzepaku lub mając już rzepak zasiany, praktycznie nawożenie przedsiewne jest już za nami. Warto pamiętać, że aby było ono efektywne powinno być dostosowane do potrzeb rośliny uprawnej i warunków panujących na danym polu. Brak fosforu w glebie to słabszy rozwój systemu korzeniowego, gorsze pobieranie wody i składników pokarmowych, a tym samym większa wrażliwość roślin na suszę. W okresie spadków temperatur poniżej 12°C, przyswajalność fosforu z gleby gwałtownie spada, następują zaburzenia w syntezie chlorofilu. Na roślinach ujawnia się to jako czerwonawo-fioletowe przebarwienia liści.

 
Rzepak do wytworzenia 1 tony nasion potrzebuje średnio: 50-60 kg azotu, 25-30 kg P2O5, 70-80 kg K2O, 40-50 kg Ca oraz 6-8 kg Mg i 15-18 kg siarki, a także znaczne ilości mikroskładników. Tylko część tych składników pokarmowych zostanie pobrana jesienią, ale nie wszystkie składniki opłaca się stosować wiosną.
 

Potas natomiast już jesienią pobierany jest przez rośliny w dużych ilościach. Dobrze rozwinięta plantacja może pobrać 60-80 (100)kg K2O/ha. Brak potasu w glebie to większa wrażliwość roślin na brak wody w glebie i niskie temperatury. Zmniejsza się zimotrwałość roślin (potas „zagęszcza” sok komórkowy tym samym zwiększając odporność roślin na mróz) oraz pogarsza jakość uzyskiwanego plonu –niższa zawartość oleju w nasionach. Zarówno fosfor, jak również potas pełnią więc kluczową rolę w tworzeniu rozety liści oraz budowaniu silnego systemu korzeniowego, co wpływa na przezimowanie roślin. Najlepiej pierwiastki te stosować przed siewem roślin. Taka aplikacja wpływa na efektywność ich wykorzystania z nawozu, a także unikamy wówczas niepotrzebnego ugniatania gleby podczas ich wysiewu w późniejszym terminie. Do nawożenia można wykorzystywać nawozy kompleksowe, jak: POLIFOSKA® Krzem, , POLIFOSKA® 5, POLIFOSKA® 6, POLIFOSKA® PLUS, Amofoska® 4-12-20, Amofoska® 4-10-28, Amofoska® 4-16-18, Amofoska® 5-10-25 z borem. Z powodzeniem można także stosować Holist® agro PK lub Super Fos Dar® 40 Superfosfat wzbogacony.


Dostępność fosforu i potasu

Zasobności gleby decyduje o dostępności pierwiastków. Rzepak to roślina wymagająca, z tego względu gleba pod zasiewy powinna być zasobna w przyswajalny potas (co najmniej górny zakres poziomu średniego, na glebach lżejszych zasobność gleby powinna być wysoka) oraz fosfor (co najmniej górny zakres poziomu średniego, tj. 14-15 mg P2O5/100g gleby). W takich warunkach na dobrze przygotowanych, strukturalnych stanowiskach, o uregulowanym odczynie, zasobnych w materię organiczną można ograniczyć nawożenie fosforowo-potasowe do 140-150 kg K2O/ha i 80-110 kg P2O5/ha, zakładając plon w granicach 4-4,5 t/ha. Natomiast jeśli gleba charakteryzuje się niższą zasobnością, nawożenie mineralne należy zwiększyć o 25-40% w stosunku do potrzeb, ponieważ część składnika jest przeznaczona na podniesienie zasobności gleby. Jeśli natomiast wysoko nawoziliśmy roślinę przedplonową i wzbogacone zostały głębsze warstwy gleby, to nawożenie można nieco obniżyć z uwagi na to, że rzepak jako roślina głęboko korzeniąca się może pobierać składniki pokarmowe nawet z głębokości 1,5 m.


Azot, koniecznie, ale ostrożnie

Fosfor i potas nie będzie odpowiednio działał, jeśli rośliny nie zostaną odpowiednio zaopatrzone w azot. Racjonalne przedsiewne nawożenie rzepaku to umiarkowane zaopatrzenie roślin w azot, które pozwala zapewnić rozwój młodych roślin i wykształcenie rozety liściowej oraz korzenia w okresie jesiennej wegetacji rzepaku. W okresie jesieni dobrze rozwinięte plantacje są w stanie pobrać 60-80 kg N, natomiast wybujałe nawet ponad 100 kg N/ha.

Na stanowiskach ubogich w azot zaleca się nawożenie w ilości 30-40 kg N/ha (dotyczy przedplonów zbożowych, które wyczerpują glebę z pierwiastka oraz stanowisk na których uzyskano wysokie plony). Po przedplonach bobowatych (motylkowatych) i jarych mieszanek zbóż z bobowatymi jest zbędna. Nadmierny rozwój roślin spowodowany zbyt dużą przedsiewną dawka azotu zwiększa ryzyko ich wymarznięcia. Z tego powodu jesienna dawka nie powinna być przekraczana. Najlepiej azot dostarczyć rośliną w postaci nawozu wieloskładnikowego typu POLIFOSKA® lub Amofoska® lub na glebach niezakwaszonych wykorzystując Siarczanu Amonu AS21.

W sytuacji gdy w trakcie jesiennej wegetacji zauważymy objawy niedoboru azotu, nawożenie możemy uzupełnić po wschodach roślin (o ile nie grozi to rozhartowaniem roślin przed zimą), stosując nawozy doglebowy lub dokarmianie dolistne.


Nie zapominajmy o siarce i magnezie

W nawożeniu podstawowym koniecznie należy uwzględnić siarkę, magnez oraz bor. Pierwiastki można uzupełnić stosując nawozy wieloskładnikowe.
Zastosowanie nawozów z dodatkiem siarki obok wspomagania efektywności wykorzystania azotu oraz budowę silnego systemu korzeniowego, ogranicza również porażenie roślin przez choroby. Magnez wpływa na podstawowe procesy życiowe rośliny, jak pobieranie składników pokarmowych i fotosynteza. Brak tego składnika w okresie jesieni hamuje wzrost korzeni, a następnie całej rośliny. Wiosną niedobór magnezu utrudnia pobieranie i wykorzystanie azotu. Siarkę oraz magnez można uzupełniać stosując zabieg dolistny siedmiowodnym siarczanem magnezu (5% roztwór, tj. 5 kg nawozu na 100 litrów wody).


Rzepak potrzebuje bor

Rzepak ma szczególnie wysokie zapotrzebowanie na bor (ponad pięciokrotnie przekraczające potrzeby zbóż), którego pierwsze oznaki występują na najmłodszych częściach rośliny. W wyniku niedoboru boru łodyga ulega skróceniu i pogrubieniu, a w warunkach intensywnego wzrostu następuje pękanie łodyg i szyjki korzeniowej. Brak opadów atmosferycznych prowadzące do suszy glebowej potęgują warunki ujawnienia niedoborów tego pierwiastka.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2

*pola wymagane
doradca nawozy.eu

dr inż. Agnieszka Krawczyk


Zapytaj eksperta

NEWSY

Z kraju

Wyższe emerytury i renty

Z dniem 1 marca przyszłego roku świadczenia emerytalno-rentowe zwiększą się przynajmniej o 70 zł, przy czym najmniejsze wyniosą 1100 zł.

Z kraju

Drożeją ziemniaki na rynku krajowym

Listopad, a dokładnie druga jego połowa odznaczała się sporym wzrostem cen tych warzyw na krajowym rynku.

Z kraju

Większość zbóż podrożała

W dniach od 2 do 9 grudnia 2018 roku odnotowano spadek cen większości polskich zbóż. W tym największe wzrosty dotknęły – owies paszowy, a zniżki – owies konsumpcyjny. Nieznacznie potaniała pszenica konsumpcyjna, a także podrożała pszenica paszowa i kukurydza.

Z kraju

Zwiększają się ceny rzepaku

W dniach od 2 do 9 grudnia 2018 roku cena rzepaku wzrosła o 12 zł/t. Odnotowano również spadek ceny oleju rzepakowego rafinowanego i makuchu rzepakowego, a także śruty rzepakowej.

Z kraju

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/3382/wheat-3515144-1280_nmedium.jpg

Spadek zbiorów pszenicy na świecie

USDA w swoich szacunkach zmniejszyła prognozy dotyczące produkcji pszenicy w sezonie 2018/2019.

Zboża
upload/nawozenie/7/sady_medium.jpg
Nawożenie upraw

Sady
Do rodziny różowatych należą: brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, morela, śliwa i wiśnia
Gołuchów
wtorek, 18 Grudzień 2018
0°C
-1°C
min
2°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.

0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
Nie, dziękuję