Content

Porady ekspertów

Zboża, Nawozy, Rośliny

Prawidłowe nawożenie zbóż jarych

Data2014-01-20 Ilość wyświetleń12604 wyświetleń
dodaj
do ulubionych
usuń
z ulubionych

Prawidłowe nawożenie decyduje o wysokim plonie pszenicy jarej (Fot. A. Artyszak).
Prawidłowe nawożenie decyduje o wysokim plonie pszenicy jarej (Fot. A. Artyszak).

Ze zbóż jarych największe znaczenie gospodarcze ma przede wszystkim jęczmień, uprawiany na cele pastewne. Znacznie mniej wysiewa się jęczmienia przeznaczonego na cele konsumpcyjne i browarne. W tym roku należy oczekiwać wzrostu areału pszenicy jarej w stosunku do ubiegłego roku. U wielu rolników pozostał bowiem zakupiony materiał siewny w 2013 roku, bo ze względu na opóźnioną wiosnę nie było sensu siać tego gatunku zboża. Rolnicy niechętnie wysiewają formę jarą pszenicy, bo mimo że ziarno odznacza się lepszą jakością, to plony są o około 1/3 mniejsze niż u formy ozimej. Wynika to z krótszego okresu wegetacji oraz większej podatności na suszę. Ekstensywnie uprawia się także owies. Natomiast  pszenżyto i żyto jare nie mają większego znaczenia gospodarczego.

Jęczmień – król wśród jarych

Jęczmień jary z plonem 50 dt/ha ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy pobiera 110 kg azotu (N), 50 kg fosforu (P2O5), 120 kg potasu (K2O), 25 kg magnezu (MgO) i 45 kg wapnia (CaO) (Czuba 1996). Mimo że najlepszym terminem stosowania nawozów zawierających fosfor i potas jest jesień, to w praktyce najczęściej stosowane są wiosną przed uprawą przedsiewną.

Nawożenie jęczmienia fosforem przyspiesza dojrzewanie i poprawia dorodność ziarna. Korzystny wpływ fosforu jest szczególnie widoczny na glebach zwięzłych, próchnicznych i w rejonach o dostatecznej ilości opadów.

Potas bierze udział w wytwarzaniu węglowodanów, wpływa głównie na zawartość skrobi w ziarnie. Uczestniczy także w regulacji gospodarki wodnej roślin, zwiększa odporność na wyleganie oraz na porażenie przez choroby.

Najsilniej na wielkość i jakość plonu ziarna jęczmienia, podobnie jak i innych zbóż, działa azot. Przy ustalaniu dawek tego składnika trzeba brać pod uwagę między innymi termin siewu i jakość gleby. Przy niewielkim opóźnieniu siewu, jęczmień reaguje dodatnio na wyższe dawki azotu. Przy dużym opóźnieniu siewu i skróceniu okresu wegetacji, duże dawki azotu nie są w pełni wykorzystane z powodu mniejszego jego pobrania przez rośliny. Na glebach średnich stwierdza się silniejszą reakcję na zwiększone nawożenie azotem w stosunku do gleb dobrych oraz słabszych. Na glebach dobrych wynika to z większej zawartości azotu mineralnego (Nmin), silniejszego wylegania i porażenia przez choroby. Natomiast na glebach słabszych większe jest wymywanie azotu z gleby oraz uzyskuje się mniejsze plony ziarna. Aby nie powodować nadmiernego krzewienia się jęczmienia pastewnego i jego wylegania dawki większe niż 60 kg N/ha trzeba dzielić na dwie części: pierwszą stosuje się przedsiewnie, a drugą od końca krzewienia (BBCH 29) do ukazania się liścia flagowego (BBCH 39).

Specyficzne jest nawożenie jęczmienia browarnego. W uprawie tego zboża głównym celem uprawy jest nie plon ziarna, ale jego jakość browarna. Niedobór fosforu przyczynia się do nierównomiernego dojrzewania ziarna, pogarszając jego dorodność i wyrównanie, co ujemnie wpływa na słodowanie. Niedostatek potasu powoduje skłonność roślin do wylegania, które sprzyja porażeniu przez choroby i zmniejsza celność ziarna. Dawka azotu powinna być mniejsza niż w uprawie jęczmienia pastewnego, aby nie doprowadzić do nagromadzania nadmiernej ilości białka w ziarnie. Białko to pogarsza jakość surowca dla słodowni. Optymalna dawka azotu wynosi 30-50 kg N/ha i stosowana jest jednorazowo wiosną przed uprawą przedsiewną. Zwiększoną dawkę azotu do 50 kg N/ha rozsiewa się w przypadku dużego plonowania rośliny przedplonowej przy niewielkim nawożeniu jej tym składnikiem. W uprawie jęczmienia browarnego należy unikać stosowania azotu pogłównie.

Pszenica jara – bardziej z konieczności niż z radości

Pszenica jara z plonem 50 dt/ha ziarna wraz z odpowiednim plonem słomy pobiera 135 kg azotu (N), 60 kg fosforu (P2O5), 170 kg potasu (K2O), 25 kg magnezu (MgO) i 30 kg wapnia (CaO) (Czuba 1996).

Fosfor decyduje o prawidłowym rozwoju systemu korzeniowego i krzewieniu. W końcowym okresie wegetacji zaś o wykształcaniu i nalewaniu ziarna. Wzrastające nawożenie fosforem powoduje wzrost plonu ziarna. Zgodnie z prawem minimum właśnie niedobór tego makroelementu na wielu polach jest czynnikiem ograniczającym plonowanie zbóż jarych.  

Pełny dostęp

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Nie był pomocny
Był średnio pomocny
Był pomocny
Był bardzo pomocny

Tagi

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

NEWSY

Zboża

Zróżnicowane ceny zbóż w skupie

W dniach od 23 do 29 marca 2020 roku zaobserwowano różnokierunkowe zmiany cen zbóż w skupie.

Zboża

Wzrost większości cen skupu polskich zbóż

W dniach od 16 do 22 marca 2020 roku zaobserwowano wzrost większości cen zbóż w skupie. Jedynie cena żyta konsumpcyjnego zmalała.

Zboża

Dwukrotny wzrost eksportu polskiego zboża i pięciokrotny spadek jego importu

Na koniec marca udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym wywozie wyniósł 140,72 tys. ton i stanowił większość. Niemniej jednak, w obrębie miesiąca poza unijne granice zostało wysłane 130 tys. ton pszenicy.

Zboża

Maleją ceny większości monitorowanych zbóż

W dniach od 22 do 29 marca 2020 roku odnotowano spadek większości cen polskich zbóż. W tym największe zwyżki dotknęły pszenica konsumpcyjna, a obniżki pszenżyto. Również droższa była w tym czasie pszenica konsumpcyjna, a tańsza – pszenica paszowa. Za to cena kukurydzy pozostała niezmienna.

Zboża

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/4377/euro-banknotes-4073891-1280_nmedium.jpg

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Osoby, które w dniu 31 marca 2020 roku posiadają prawo do renty rolniczej lub emerytury czy też rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego otrzymają dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Z kraju
upload/nawozenie/16/pszenica-jara_medium.jpg
Nawożenie upraw

Pszenica jara
Lepiej znosi chłody niż nadmierne temperatury, zwłaszcza w fazie strzelania w źdźbło
Nawojowa
poniedziałek, 6 Kwiecień 2020
7°C
1°C
min
13°C
max
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.