Content

Zapytaj eksperta

Poznaj naszych ekspertów i zadaj im pytanie

Maincontent

bg

dr hab. Marzena S. Brodowska

171 artykuły

Dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. nadzw. jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, specjalność chemia rolna. Od 1999 roku pracuje w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalizuje się w badaniach dotyczących nawożenia makro- i mikroelementami oraz ich wpływu na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych, a także chemiczne właściwości gleby. Analizuje również przemiany składników nawozowych w roślinie, glebie i wodzie. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się także rośliny o wysokich walorach odżywczych.

Od wielu lat prowadzi doświadczenia wazonowe i polowe. Brała udział w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorem lub współautorem prawie 200 prac, w tym kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/newsy/5616/rice-6850294-1280_nmedium.jpg

Globalny rynek ziarna ryżu

Dostawy ryżu wzrosły o 3,3 mln ton do 699,2 mln ton, głównie dzięki wyższym zapasom początkowym w Indiach i produkcji w kilku krajach Afryki Subsaharyjskiej.

Rośliny
Galewice
środa, 19 Styczeń 2022
0°C
-1°C
min
2°C
max
upload/nawozenie/9/trawa2_medium.jpg
Nawożenie upraw

Trawy w uprawie polowej
Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy.
0