Zapytaj eksperta

Poznaj naszych ekspertów i zadaj im pytanie

bg Artyszak

dr inż. Agnieszka Krawczyk

562odpowiedzi
280 artykuły

Jestem absolwentką Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr nauk rolniczych w zakresie agronomii. Posiadam również ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Integrowanych Technologii Produkcji Roślinnej. Od 2002 roku pracuje w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Moja praca zawodowa skupia się głównie na działaniach zmierzających do poprawy efektywności i konkurencyjności gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologią produkcji roślin oraz systemami integrowanej produkcji.

Wspólnie z współpracownikami prowadzę 20 ha pole doświadczalne na którym zlokalizowane są doświadczenia w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), a także demonstracje odmian roślin, doświadczenia z zastosowaniem różnych form i dawek nawozów mineralnych oraz stosowaniem ś.o.r. z różnych grup chemicznych.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Poprawa koniunktury w rolnictwie

W kwietniu br. zauważono poprawę wskaźnika cen nożyc oraz potencjalnego popytu. Najlepszym dowodem na fakt, że koniunktura w rolnictwie uległa znacznemu polepszeniu jest syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR). Z danych zebranych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) wynika, że w omawianym czasie wzrósł on o 0,6 punktów procentowych do 100,6 pkt. Również w odniesieniu do tego samego okresu ubiegłego roku, wskaźnik ten był wyższy o 0,5 pkt.

Z kraju
Miłocin
niedziela, 25 Czerwiec 2017
możliwe opady przelotne
17°C
14°C
min
20°C
max
Nawożenie upraw

Sady
Do rodziny różowatych należą: brzoskwinia, czereśnia, grusza, jabłoń, morela, śliwa i wiśnia