Zapytaj eksperta

Poznaj naszych ekspertów i zadaj im pytanie

bg Artyszak

dr inż. Agnieszka Krawczyk

533odpowiedzi
274 artykuły

Jestem absolwentką Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr nauk rolniczych w zakresie agronomii. Posiadam również ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Integrowanych Technologii Produkcji Roślinnej. Od 2002 roku pracuje w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Moja praca zawodowa skupia się głównie na działaniach zmierzających do poprawy efektywności i konkurencyjności gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z technologią produkcji roślin oraz systemami integrowanej produkcji.

Wspólnie z współpracownikami prowadzę 20 ha pole doświadczalne na którym zlokalizowane są doświadczenia w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), a także demonstracje odmian roślin, doświadczenia z zastosowaniem różnych form i dawek nawozów mineralnych oraz stosowaniem ś.o.r. z różnych grup chemicznych.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Zbliża się termin na złożenie oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zbliżającym się terminie składania oświadczenia o podatku dochodowym uzyskanym z pozarolniczej działalności w 2016 roku, który upływa z dniem 31 maja 2017 r.

Z kraju
Grabów nad Prosna
wtorek, 23 Maj 2017
przejaśnienia
16°C
9°C
min
24°C
max
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC