Zapytaj eksperta

Poznaj naszych ekspertów i zadaj im pytanie

bg Artyszak

dr inż. Monika Skowrońska

32 artykuły

Dr inż. Monika Skowrońska jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doktorem nauk rolniczych w zakresie agronomii – chemia rolna i środowiskowa. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej UP w Lublinie. Specjalizuje się w badaniach nad wpływem nawożenia organicznego i mineralnego na właściwości gleb, plonowanie i skład chemiczny roślin.

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się również problematyka dotycząca rolnictwa zrównoważonego i optymalizacji wykorzystania zasobów przyrodniczych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych i w stypendiach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od wielu lat prowadzi prace badawcze w kooperacji z rolnikami. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Copa-Cogeca przewiduje spadek zbiorów rzepaku i roślin oleistych w UE

W ocenie wielu podmiotów analitycznych rok 2017 będzie odznaczał się wzrostem zbiorów rzepaku i surowców oleistych w Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania są producenci zrzeszeni w organizacji Copa-Cogeca, którzy prognozują obniżę unijnych zbiorów rzepaku oraz soi względem ubiegłego roku.

Rośliny oleiste
Rozdrażew
wtorek, 23 Maj 2017
przejaśnienia
16°C
8°C
min
24°C
max
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC