Zapytaj eksperta

Poznaj naszych ekspertów i zadaj im pytanie

bg Artyszak

dr inż. Monika Skowrońska

32 artykuły

Dr inż. Monika Skowrońska jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doktorem nauk rolniczych w zakresie agronomii – chemia rolna i środowiskowa. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej UP w Lublinie. Specjalizuje się w badaniach nad wpływem nawożenia organicznego i mineralnego na właściwości gleb, plonowanie i skład chemiczny roślin.

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się również problematyka dotycząca rolnictwa zrównoważonego i optymalizacji wykorzystania zasobów przyrodniczych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych i w stypendiach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od wielu lat prowadzi prace badawcze w kooperacji z rolnikami. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

W 2016 r. ceny żyta były zbliżone do poprzedniego roku

Średnia cena żyta konsumpcyjnego i paszowego w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 520 zł/t. To o 6 zł/t więcej niż w 2015 roku oraz o 29 zł/t mniej niż dwa lata wcześniej.

Zboża
Niebylec
niedziela, 26 Luty 2017
umiarkowane zachmurzenie
1°C
-3°C
min
6°C
max
Nawożenie upraw

Jęczmień jary browarny
Wymaga siewu w dobrze ogrzaną rolę