Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe z siarką

RSM® S 28 (+12,5)

N (S) 28 (+12,5)
Formuła nawozu:
N (S) 28 (+12,5) / 28 (+5)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A.
Klasa ziarnowa:
Gęstość nasypowa:
1,32 kg/dm3
N (azot całkowity):
28%
N (azot amonowy):
9,2%
N (azot azotanowy):
6,4%
N (azot amidowy)
12,4%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
12,5% (5,0% S)
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

RSM S 28 (+12,5) jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowo-siarkowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

RSM S 28 (+12,5) to:
• Trzy formy azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępna dla roślin azotanowa (saletrzana) oraz wolniej działające, ale za to dłużej dla nich dostępne, amonowa i amidowa
• Możliwość zastosowania azotu i siarki w jednej aplikacji
• Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Właściwości i skład RSM S 28 (+12,5)

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 28 (+12,5) / 28 (+5)
Gęstość: 1,32 kg/dm3

Azot N całkowity: 28%
Azot N azotanowy: 6,4%
Azot N amonowy: 9,2%
Azot N amidowy: 12,4%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 12,5% (5,0% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Korzyści ze stosowania

• Zwiększenie i poprawa jakości plonu
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe
• Efektywne wykorzystanie składników odżywczych
• Możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym

Przeznaczenie i stosowanie RSM S 28 (+12,5)

RSM S 28 (+12,5) to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Orientacyjne dawki nawozu RSM S 28 (+12,5) w l/ha i kg/ha

RoślinaPotrzeby nawożenia azotem
bardzo małe i małeśrednieduże i bardzo duże
l/hakg/hal/hakg/hal/hakg/ha
Pszenica ozima297-351393-464378-432500-571459-486607-643
Zboża jarepszenica jara243-270321-357297-351393-464378-432500-571
jęczmień jary108-162143-214189-243250-321270-297357-393
Rzepak ozimy378-405500-536432-459571-607486-541643-714
Kukurydza297-351393-464378-432500-571459-486607-643
Burak cukrowy*216-270286-357297-351393-464378-459500-607
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*270-324357-429351-378464-500405-459536-607
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)*216-270286-357297-351393-464378-405500-536

*bez obornika

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon rośliny z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
RSM S 28 (+12,5) jest pakowany do cystern lub autocystern.
RSM S 28 (+12,5) jest oferowany w oznakowanych pojemnikach 1000 l.

RSM S 28 (+12,5) magazynowany jest w zbiornikach naziemnych, DPPL (1000 litrów). RSM S 28 (+12,5) powinien być przechowywany w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzaniem wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest produkt, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych. Zbiorniki powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas przechowywania nawozów płynnych w pojemnikach należy zadbać o ich dobry stan techniczny. Pojemniki powinny być szczelne i wolne od rdzy i innych zanieczyszczeń. Podczas przechowywania oraz w trakcie transportu produkt należy chronić przed ochłodzeniem poniżej temperatury początku krystalizacji tj. -7°C. RSM S 28 (+12,5) nie powinien być przechowywany w zbiornikach podziemnych.

Przechowywanie pojemników 1320 kg/1000 l:Środki ostrożności
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1730/zdj-1-wt-kapusta-nie-taka-pusta-kuropatnicki_nmedium.jpg

Kapusta nie taka pusta

Roślinę tę można nazwać „warzywem narodowym”.

Z kraju
upload/newsy/6381/flower-3359198-1280_nmedium.jpg

Cena rzepaku zmalała o 3,8%

W dniach od 11 do 18 grudnia bieżącego roku cena rzepaku zmniejszyła się o 120 zł/t. Odnotowano spadek cen śruty rzepakowej i oleju rzepakowego rafinowanego.

MRiRW
Pszenżyto
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Pszenżyto/images/notowania/box/spadek.png
-1,2%
2855
na targowiskach
>>>