Nawozy

Azotowe

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Wspólna Polityka Rolna w latach 2021-2028

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiono priorytety naszego kraju w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Warto pamiętać, że polityka Unii Europejskiej jest ważna zarówno dla rolników i producentów żywności, jak i mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów.

MRiRW

Uprawa soi

Bardzo duży udział zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów powoduje, szereg niekorzystnych zjawisk, jak zubożenie gleb w materię organiczną, choroby, szkodniki itp. Alternatywą dla zbożowo-rzepaczanych płodozmianów może być uprawa roślin bobowatych, w tym soi.

Rośliny oleiste
Żyto
czwartek, 22 Czerwiec 2017
-0,4%
583
na targowiskach