Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

PULAN®

N 34
Formuła nawozu:
N 34
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Klasa ziarnowa:
granule 1-4 mm - nie mniej niż 95%, poniżej 0,5 mm - max 3%
Gęstość nasypowa:
0,98 – 1,06 kg/dm3
N (azot całkowity):
34%
N (azot amonowy):
ok. 17%
N (azot saletrzany):
ok. 17%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
20.15.33. 0
Numer CN
3102 30 90

Opis produktu 

PULAN® to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez.

Gwarantujemy najwyższą jakość

PULAN® produkowany przez Grupę Azoty PUŁAWY jest wyrobem o wysokiej jakości. W pełnym zakresie spełnia wymagania techniczne załącznika III (dla nawozu o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu) Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów potwierdzone Certyfikatem Zgodności (NAWÓZ WE) wydanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Puławska saletra amonowa  PULAN®  posiada znak jakości „Q”.

Zalety produktu 

- Najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy.
- Najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
- Nawóz uniwersalny, stosowany do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie.
- Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli uwalnianą, amonową. Bardzo szybko przenika do gleby przy stosowaniu pogłównym.
- Zawiera dodatkowo magnez.
- W 100% zabezpieczony przed zbrylaniem, co gwarantuje jej sypkość.
- Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.
- W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, PULAN® cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu.

Przeznaczenie i stosowanie

- Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
- Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
- Przed wysiewem saletrę amonową PULAN® można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych.
- Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.

Pakowanie i transport

PULAN® pakowany jest w opakowania zabezpieczające nawóz przed zawilgoceniem:
- worki polietylenowe 30 kg na paletach, zamykane przez zgrzewanie,
- kontenery elastyczne typu big-bag a’ 600 kg.

PULAN® należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towarów niebezpiecznych. Według przepisów RID/ADR produkt jest zaliczany do klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw (worki do 50 kg); big-bagi do 600 kg – 3 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.  

PULAN® saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:
- działaniem wody i opadów atmosferycznych,
- mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
- nagrzaniem powyżej 30°C.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu. 

Środki ostrożności

Unikać wdychania pyłu oraz bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą. Przestrzegać zasad BHP. Stosować środki ochrony indywidualnej. Pracować w suchych i wentylowanych pomieszczeniach by zapobiec zawilgoceniu produktu. Zapewnić czystość środków transportu. Unikać działania otwartego ognia i wysokiej temperatury.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1344/news-1-zdjecie_nmedium.jpg

Dlaczego warto stosować nawozy naturalne i organiczne?

Do nawozów naturalnych zalicza się odchody zwierząt, obornik, gnojówkę i gnojowicę, stosowane do użyźniania gleb i nawożenia roślin.

Nawożenie
upload/newsy/5549/oats-5265757-1280_nmedium.jpg

Ceny owsa rosną o 12,2%

W dniach od 24 do 31 października bieżącego roku zaobserwowano wzrost większości cen polskich zbóż. W tym największe zwyżki dotknęły owies konsumpcyjny, a obniżki pszenicę paszową. Również droższa była w tym czasie pszenica konsumpcyjna i kukurydza.

MRiRW
Pszenica
czwartek, 11 Listopad 2021
Ikonka Pszenica
+3,2%
1111
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0