Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

RSM®

N 28 lub N 30 lub N 32
Formuła nawozu:
N 28 lub N 30 lub N 32
Producent:
Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty ZAK S.A.
Klasa ziarnowa:
nie dotyczy (ciecz)
Gęstość nasypowa:
gęstość RSM 28: 1,28 kg/dm3 (±0,01), gęstość RSM 30: 1,30 kg/dm3 (±0,01), gęstość RSM 32: 1,32 kg/dm3 (±0,01)
N (azot całkowity):
RSM 28: 28% (±0,6), RSM 30: 30% (±0,6), RSM 32: 32% (±0,6)
N (azot amonowy):
-
N (azot saletrzany):
-
N (azot amidowy)
-
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
-
Numer CN
-

Opis produktu

RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest w trzech rodzajach (28%N, 30%N, 32%N) dostosowanych do różnych temperatur transportu i przechowywania.  

Gwarantujemy najwyższą jakość

RSM® produkowany przez Grupę Azoty jest wyrobem o wysokiej jakości. Spełnia w pełnym zakresie wymagania techniczne załącznika I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 IX 2003 w sprawie nawozów.

RSM®28, 30 i 32% N posiadają Certyfikaty Zgodności NAWÓZ WE oraz Certyfikat zgodności na znak B wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Przeznaczenie i stosowanie

- Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
- Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
- Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

RSM® może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

RSM® Dawki i terminy stosowania
RSM® Dawki i terminy stosowania

Korzyści zastosowania

- Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
- Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
- Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
- Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
- Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
- Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
- Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
- Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Pakowanie i transport

RSM® pakowany jest do:

- cystern lub autocystern,
- pojemników z tworzyw sztucznych,
- innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty. W trakcie transportu należy chronić produkt  przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji. RSM ® nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG.

KANISTER 1000 L RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty PUŁAWY.
KANISTER 1000 L RSM® w oznakowanych pojemnikach 1000 l dostępny w autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty PUŁAWY.

Przechowywanie

RSM® przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych i ich stopów. Uzupełniać poziom wody w roztworze, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania. Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu znajdują się na etykiecie opakowania lub w dokumentach towarzyszących.

Środki ostrożności

W normalnych warunkach składowania i manipulacji mieszanina jest stabilna, a składniki nie są lotne. Unikać wdychania par i zanieczyszczenia skóry i oczu, przestrzegać zasad BHP (nosić odpowiednie rękawice ochronne). Chronić przed działaniem wysokiej temperatury.

Pobierz pliki

POBIERZ PLIK (certyfikaty-rsm.pdf, 2614 kB)
 
POBIERZ PLIK (kch-rsm32-01-03-2021.pdf, 348 kB)
 
POBIERZ PLIK (kch-rsm-28-30-02-03-2021.pdf, 331 kB)
 
 

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1349/brodowska-marzena-news-05-12-2021r_nmedium.jpg

Nawożenie fosforem a odporność roślin na stresy środowiskowe

Odpowiednie zaopatrzenie roślin w fosfor zwiększa poziom ich tolerancji na czynniki stresowe.

Nawożenie
upload/newsy/5638/nuts-5724321-1280_nmedium.jpg

Ukraina gwałtownie zwiększyła eksport owoców do Wielkiej Brytanii

Większość krajów UE zmniejszyła podaż świeżych warzyw i owoców po Brexicie, miało to pozytywny wpływ na eksport owoców z Ukrainy do Wielkiej Brytanii.

Owoce
Żyto
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Żyto
+4,5%
964
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0