Content

Nawozy

Doglebowe nawozy azotowe

Zaksan® 33

N 33 zawiera magnez i wapń
Formuła nawozu:
N 33 zawiera magnez i wapń
Producent:
Grupa Azoty ZAK S.A.
Klasa ziarnowa:
granule 2-5 mm, nie mniej niż 95%
Gęstość nasypowa:
0,96 kg/dm3
N (azot całkowity):
33%
N (azot amonowy):
16,6%
N (azot saletrzany):
16,4%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
-
Numer CN
-

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granulki wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: około 0,96 kg/dm3. ZAKsan®33 to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 33,0% azotu (N), w tym w formie amonowej 16,6% i 16,4% w formie azotanowej.

Przeznaczenie i stosowanie

ZAKsan® 33 jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

Ze względu na higroskopijność ZAKsan®33 można mieszać z saletrzakami i siarczanem amonu.

Korzyści zastosowania

ZAKsan®33 zawiera wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot azotanowy. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu.

Zawartość szybko działającej azotanowej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i azotanowej w równych ilościach stanowi, że ZAKsan®33 w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to najbardziej uniwersalny i efektywny nawóz azotowy.


Dzięki wysokiej jakości i jednorodności granulek (klasa ziarnowa: 95% granulek o wymiarach 2-5 mm), Zaksan®33:
- daje możliwość wysiewu na znaczne odległości – nawet do 42 metrów,
- uzyskuje wyjątkowo równomierny wysiew, niezależnie od techniki wysiewu, co daje stabilną jakość plonów,
- doskonale nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi (tzw. blendingu), co umożliwia przeprowadzenie pełnego zabiegu nawożenia przy jednej aplikacji.

Pakowanie i transport

ZAKsan® 33 pakuje się do:
- opakowań typu big-bag 500-1000 kg,
- innych opakowań i o innej wielkości zapewniających bezpieczeństwo nawozu w magazynowaniu, przechowywaniu, transporcie i użytkowaniu i zamkniętych w taki sposób lub za pomocą takiego urządzenia, aby otwarcie spowodowało nieodwracalne uszkodzenie zamknięcia, opieczętowania zamknięcia lub samego opakowania.

W przypadku nawozu wysyłanego na eksport rodzaj i wielkość opakowań wg uzgodnień z odbiorcą.

Opakowania powinny spełniać wymagania przepisów RID i ADR dla III grupy pakowania. ZAKsan® 33 w opakowaniach jednostkowych przewozić dowolnymi krytymi środkami transportowymi. Nawóz należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniem. Środki transportowe powinny być czyste, suche i szczelne oraz w takim stanie aby nie spowodowały uszkodzenia opakowań. Pojazdy i kontenery powinny być tak zbudowane, aby wykluczyć możliwość kontaktu przewożonego nawozu z materiałami palnymi oraz związkami chemicznymi mogącymi reagować z nawozem. W przypadku, gdy podłoga lub ściany pojazdu wykonane są z drewna lub materiałów palnych, to powinny być one wyłożone nieprzemakalną i niepalna wykładziną albo zabezpieczone niepalnym środkiem impregnującym np. roztworem krzemianu sodu (szkło wodne).

Dopuszcza się transport luzem na pojazdach spełniających wymagania przepisów RID/ADR z uwzględnieniem warunków szczególnych:
- przewóz luzem dozwolony jest w pojazdach/wagonach przykrytych opończą, kontenerach przykrytych opończą lub kontenerach do przewozu luzem przykrytych opończą;
- przewóz luzem dozwolony jest w pojazdach/wagonach zamkniętych, kontenerach zamkniętych lub kontenerach do przewozu luzem zamkniętych;
- jeżeli pojazd/wagon lub kontener wykonany jest z drewna lub innego materiału palnego, to powinien on być wyłożony nieprzemakalną i niepalną wykładziną albo zabezpieczony krzemianem sodu lub podobnym środkiem; opończa również powinna być wykonana z materiału nieprzemakalnego i niepalnego;
- przewóz luzem jest dozwolony jedynie jako ładunek całkowity.

ZAKsan® 33 zalicza się do towarów niebezpiecznych klasy 5.1, grupa pakowania III wg przepisów transportowych RID i ADR. Zgodne z przepisami ADR - pojazdy – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu/RID wagony – pomarańczowe tablice ostrzegawcze na obu ścianach bocznych wagonu.

Uwaga!
ZAKsan® 33 należy udostępniać końcowemu użytkownikowi wyłącznie w postaci pakowanej.

Pobierz pliki

POBIERZ PLIK (karta-charakterystyki-zaksan-33.pdf, 4540 kB)
 
POBIERZ PLIK (certyfikat-zaksan33-nawoz-we.pdf, 455 kB)
 
POBIERZ PLIK (certyfikaty-zaksan33.pdf, 1076 kB)
 
 

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1242/brodowska-marzena-nawozenie-krzewow-luty-2021-05-02-2021r_nmedium.jpg

Nawożenie krzewów owocowych

Głównym celem zrównoważonego nawożenia krzewów owocowych jest racjonalne odżywianie roślin, mające na celu uzyskanie wysokich plonów o dobrych parametrach jakościowych przy utrzymaniu optymalnej zawartości składników pokarmowych w glebie.

Nawożenie
upload/newsy/5018/orange-tree-3656813-1280_nmedium.jpg

Światowa produkcja cytrusów wzrośnie

Według raportu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), produkcja pomarańczy w sezonie 2020/21 wzrośnie o 7% do 49,4 mln ton ze względu na dobre warunki pogodowe w Brazylii i Meksyku.

Owoce
Pszenica
czwartek, 25 Luty 2021
Ikonka Pszenica
+0,7%
946
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.