Content

Nawozy

Dolistne nawozy specjalistyczne

Fertiplon CalciumN

N(Ca) 15,5(18,8)
Formuła nawozu:
N(Ca) 15,5(18,8)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
granule
Gęstość nasypowa:
brak danych kg/dm3
N (azot całkowity):
15,5%
N (azot amonowy):
1,1-1,5%
N (azot saletrzany):
14,4%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
26,3
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
20.15.34.0
Numer CN
2834 29 80 00
Kup nawóz


Fertiplon CalciumN Azotan wapnia granulowany

Opis produktu

FERTIPLON CalciumN azotan wapnia granulowany (saletra wapniowa) – jest wysokiej jakości, całkowicie rozpuszczalnym nawozem azotowo-wapniowym stosowanym w ogrodnictwie, sadownictwie i rolnictwie. Może być stosowany profilaktycznie w terminach i zalecanych dawkach dla poszczególnych gatunków roślin lub interwencyjnie, gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru wapnia na roślinach, bądź przy zbyt niskiej zawartości tego makroskładnika w roślinach.

Przeznaczenie i stosowanie

Dokarmianie dolistne
FERTIPLON CalciumN Azotan wapnia należy stosować nalistnie w formie oprysku roztworem wodnym o zalecanym stężeniu. Zalecane jest wykonanie zabiegu nawożenia pozakorzeniowego ze zwilżaczem, zwłaszcza przy twardej wodzie. Nawóz nadaje się do dokarmiania dolistnego razem z innymi nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin, po wcześniejszym przeprowadzeniu prób potwierdzających możliwość zmieszania.

Fertygacja
Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,01 – 0,2% (0,1 do 2 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej rośliny oraz technologii uprawy. Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki. Nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w pożywce stosowanej do fertygacji upraw. Skład pożywki do fertygacji oraz częstotliwość aplikacji należy dostosować do aktualnych wymagań pokarmowych roślin, rodzaju podłoża i warunków uprawowych.Stosowanie
Zbiornik napełnić wodą minimum do połowy objętości. W razie konieczności dodać środki poprawiające właściwości wody. Następnie przy włączonym mieszadle dodać nawóz. Zaleca się stopniowe wsypywanie nawozu tak aby rozpuszczał się na bieżąco. Uzupełnić wodę w zbiorniku do wymaganej ilości. Sprawdzić, czy nawóz całkowicie się rozpuścił. Względnie dodać inne preparaty (na końcu dodać adiuwanty). Wykonać zabieg dokarmiania pozakorzeniowego. W czasie przygotowywania cieczy użytkowej oraz podczas aplikacji mieszaniny musi być włączone mieszadło.

Zachować optymalną temperaturę cieczy użytkowej (12 – 20ºC) oraz właściwe pH wody użytej do jej wykonania, co umożliwi dokładne rozpuszczenie składników nawozowych, jak również zmniejszy stres rośliny wywołany samym zabiegiem dokarmiania dolistnego. Należy przygotować roztwór do oprysku bezpośrednio przed jego zastosowaniem, co zwiększy efektywność pobierania składników nawozowych przez rośliny. Niewskazane jest przechowywanie gotowego roztworu. Należy po wykonanym zabiegu opryskiwacz przepłukać czystą wodą. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprawidłowego przechowywania oraz zastosowania nawozu w nieodpowiednich warunkach.

Korzyści zastosowania

  • wysoka czystość minimalizuje konieczność dodania substancji antyzbrylajacych,
  • nie zawiera metali ciężkich,
  • niska zawartość chloru,
  • najkorzystniejsza dla roślin forma wapnia,
  • zawiera szybko przyswajalną saletrzaną formę azotu,
  • wysoka zawartość szybko przyswajalnego wapnia znakomicie poprawia wygląd , smak, jędrność, trwałość kwiatów po zbiorze oraz znacząco zwiększa właściwości przechowalnicze owoców i warzyw, znacznie zmniejsza ich podatność na uszkodzenia podczas transportu i podatność na choroby grzybowe.

Pakowanie i transport

Worki zgrzewane polietylenowe zawierające 25 kg substancji. Worki układane są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm, 100x120 cm lub 110x110 cm w ilości 1000 kg i opasane są folią ściągającą.

Przechowywanie

Składowanie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu o dobrej wentylacji z dala od źródeł ognia i zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wilgocią. Trzymać z dala od materiałów palnych, kwasów i zasad. Dostęp do wszystkich powierzchni magazynowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych. W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych nie używać otwartego ognia.

Środki ostrożności

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
P301+P312: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501: Zawartość / pojemnik usuwać do podmiotu uprawnionego w zakresie przyjmowania odpadów.

Zalecane dawki

Nazwa uprawyTermin stosowaniaDawka nawozu (kg/ha)Zalecana liczba opryskówZalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Warzywa psiankowate
PomidorWidoczny 1. – 3. kwiatostan (BBCH 51 – 53)5 – 101300 – 500
1. – 2. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 71 – 72)5 – 101300 – 500
3. – 4. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 73 – 74)5 – 101300 – 500
5. – 6. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 75 – 76)5 – 101300 – 500
Papryka1. – 3. owoc osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 71 – 73)5 – 101300 – 500
4. – 6. owoc osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 74 – 76)5 – 101300 – 500
Warzywa dyniowate
Ogórek
Dynia
Cukinia
Na pędzie głównym widoczny zawiązek 1. – 3. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51 – 53)5 – 101300 – 500
Na pędzie głównym widoczny zawiązek 6. – 7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56 – 57)5 – 101300 – 500
1. – 4. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 71 – 74)5 – 101300 – 500
Warzywa cebulowe
Cebula
Czosnek
Początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41 – 43)5 – 101300 – 500
Cebula osiąga 40 – 50% typowej średnicy (BBCH 44 – 45)5 – 101300 – 500
Warzywa korzeniowe
Marchew
Pietruszka
Seler
Korzeń osiąga ok. 20% – 40% typowej średnicy (BBCH 42 – 44)5 – 102300 – 500
Korzeń osiąga ok. 50% – 70% typowej średnicy (BBCH 45 – 47)5 – 101300 – 500
Burak ćwikłowyPoczątek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31)5 – 101300 – 500
Początek wzrostu korzeni (BBCH 41 – 43)5 – 101300 – 500
Korzeń o średnicy 4 – 7 cm (BBCH 44 – 47)5 – 101300 – 500
Warzywa kapustne
Kapusta głowiasta
Kapusta
Włoska
Kapusta pekińska
Faza 6. – 8. liścia (BBCH 16 – 18)5 – 101300 – 500
Zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41)5 – 101300 – 500
Główka osiąga 20 – 50% typowej wielkości (BBCH 42 – 45)5 – 101300 – 500
Kalafior
Brokuł
Widoczny 8. pęd boczny – początek rozwoju główki (BBCH 28 – 41)5 – 101300 – 500
Główka osiąga 20 – 30% typowej wielkości (BBCH 42 – 43)5 – 101300 – 500
Główka osiąga 40 – 50% typowej wielkości (BBCH 44 – 45)5 – 101300 – 500
Warzywa strączkowe
Groch
Fasola
10 – 30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71 – 73)5 – 101300 – 500
Drzewa ziarnkowe
Jabłoń
Grusza
Owoc osiąga wielkość do 20 mm – owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 72 – 78)5 – 103 – 5 co tydzień/2 tygodnie500 – 800
Początek dojrzewania – zaawansowane dojrzewanie (BBCH 81 – 85)5 – 101500 – 800
Drzewa pestkowe
Wiśnia
Czereśnia
Początek rozwoju owoców – owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBCH 72 – 78)5 – 102 – 3 co tydzień500 – 800
Początek fazy dojrzewania – zaawansowane wybarwianie owoców (BBCH 81 – 85%)5 – 101500 – 800
Śliwa
Brzoskwinia
Morela
Owoc osiąga 50% – 60% typowej wielkości (BBCH 75 – 76)5 – 101500 – 800
Owoc osiąga 70% – 80% typowej wielkości (BBCH 77 – 78)5 – 101500 – 800
Owoc osiąga 80% – 90% typowej wielkości (BBCH 78 – 79)5 – 101500 – 800
Początek fazy dojrzewania (BBCH 81)5 – 101500 – 800
Rośliny jagodowe
MalinaPoczątek rozwoju pierwszych owoców (BBCH 71)5 – 101300 – 500
Rozwój i dojrzewanie owoców (BBCH 73 – 85)5 – 103 – 4 co tydzień300 – 500
PorzeczkaPoczątek wzrostu owocu – wytworzonych 20% owoców (BBCH 71 – 72)5 – 101300 – 500
Wytworzonych 50 – 60% owoców (BBCH 75 – 76)5 – 101300 – 500
TruskawkaRozwój i dojrzewanie owoców (BBCH 71 – 85)5 – 102 – 3 co tydzień300 – 500
Uprawy rolnicze
Zboża ozime i jare
Kukurydza
Rzepak ozimy
Burak cukrowy
Ziemniak
Wczesne fazy rozwojowe roślin (uzupełniająco)5 – 101 – 3200 – 300

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1349/brodowska-marzena-news-05-12-2021r_nmedium.jpg

Nawożenie fosforem a odporność roślin na stresy środowiskowe

Odpowiednie zaopatrzenie roślin w fosfor zwiększa poziom ich tolerancji na czynniki stresowe.

Nawożenie
upload/newsy/5589/rice-1976433-1280_nmedium.jpg

Większe zużycie ryżu na świecie

Przewiduje się, że światowe zużycie ryżu i jego pozostałości w latach 2021/22 wyniosą rekordową wartość 511,3 mln ton, co oznacza spadek o 1 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą, ale o 9,7 mln ton więcej niż rok wcześniej.

Rośliny
Pszenżyto
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Pszenżyto/images/notowania/box/spadek.png
-1,1%
1048
na targowiskach
0