Content

Nawozy

Dolistne nawozy specjalistyczne

Fertiplon NK

NK 13,7-46
Formuła nawozu:
NK 13,7-46
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
nawóz krystaliczny
Gęstość nasypowa:
1,1-1,2 kg/dm3
N (azot całkowity):
13,7%
N (azot amonowy):
x
N (azot saletrzany):
13,7%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
x
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
46%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
x
Mikroskładniki:
Żelazo (0,01)
Numer PKWiU:
20.15.76.0
Numer CN
2834 21 00 00

Fertiplon NK Azotan potasu

Opis produktu

W pełni rozpuszczalny w wodzie, specjalistyczny nawóz dwuskładnikowy azotowo – potasowy przeznaczony do stosowania zarówno w uprawach hydroponicznych, w systemach fertygacji, jak i uprawach gruntowych lub do komponowania mieszanek nawozowych NPK używanych w uprawie warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych.

Przeznaczenie i stosowanie

Dokarmianie dolistne
FERTIPLON NK Azotan potasu należy stosować nalistnie w formie oprysku roztworem wodnym o zalecanym stężeniu. Zalecane jest wykonanie zabiegu dokarmiania pozakorzeniowego ze zwilżaczem, zwłaszcza przy twardej wodzie. Nawóz nadaje się do dokarmiania dolistnego razem z innymi nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin, po wcześniejszym przeprowadzeniu prób potwierdzających możliwość zmieszania.

W przypadku wystąpienia niepożądanych zjawisk fizycznych lub chemicznych, jak zmiana zabarwienia, mętnienie roztworu, czy tworzenie osadów, nie należy wykonywać takich mieszanin. W przypadku stosowania łącznego nawozu ze środkami ochrony roślin należy sprawdzić na etykiecie zalecany zakres temperatur powietrza, w których działanie środka ochrony roślin jest skuteczne i bezpieczne dla roślin.

Fertygacja
Zalecane jest stosowanie roztworu wodnego o stężeniu 0,001 – 0,2% (0,01 do 2 kg nawozu na 1000 litrów pożywki do podlewania roślin). Dawka uzależniona od gatunku i fazy rozwojowej rośliny oraz technologii uprawy.

Należy uwzględnić zawartości składników w innych nawozach stosowanych do przygotowania pożywki. Nie należy przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w pożywce stosowanej do fertygacji upraw. Skład pożywki do fertygacji oraz częstotliwość aplikacji należy dostosować do aktualnych wymagań pokarmowych roślin, rodzaju podłoża i warunków uprawowych.

Zbiornik napełnić wodą minimum do połowy objętości. W razie konieczności dodać środki poprawiające właściwości wody. Następnie przy włączonym mieszadle dodać nawóz. Zaleca się stopniowe wsypywanie nawozu, tak aby rozpuszczał się na bieżąco. Uzupełnić wodę w zbiorniku do wymaganej ilości. Sprawdzić, czy nawóz całkowicie się rozpuścił. Względnie dodać inne preparaty (na końcu dodać adiuwanty). Wykonać zabieg dokarmiania pozakorzeniowego. W czasie przygotowywania cieczy użytkowej oraz podczas aplikacji mieszaniny musi być włączone mieszadło.

Zachować optymalną temperaturę cieczy użytkowej (12 – 20ºC) oraz właściwe pH wody użytej do jej wykonania, co umożliwi dokładne rozpuszczenie składników nawozowych, jak również zmniejszy stres rośliny wywołany samym zabiegiem dokarmiania dolistnego. Należy przygotować roztwór do oprysku bezpośrednio przed jego zastosowaniem, co zwiększy efektywność pobierania składników nawozowych przez rośliny. Niewskazane jest przechowywanie gotowego roztworu. Należy po wykonanym zabiegu opryskiwacz przepłukać czystą wodą. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprawidłowego przechowywania oraz zastosowania nawozu w nieodpowiednich warunkach.

Korzyści zastosowania

  • krystaliczny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie,
  • ultraczysty o niskiej zawartości chlorków,
  • łatwo przyswajalny podczas dokarmiania dolistnego jak i poprzez system korzeniowy we wszystkich fazach wzrostu,
  • kompatybilny z innymi typami nawozów,
  • łatwy w aplikacji,
  • nie zawiera substancji balastowych i składa się wyłącznie z makroelementów w pełni przyswajanych przez rośliny.

Pakowanie i transport

Worki wentylowe polietylenowe zawierające 25 kg substancji.
Worki układane są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm, 100x120 cm lub 110x110 cm w ilości 1000 kg i opasane są folią ściągającą. Worki spełniają wymagania przepisów ADR o przewozie materiałów niebezpiecznych dla materiału utleniającego klasy 5.1 (grupa pakowania III). Istnieje możliwość pakowania azotanu potasowego w worki typu big-bag o ładowności 1000 kg.

Przechowywanie

Składowanie 5 lat od daty produkcji. Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, w zadaszonych, zamkniętych magazynach, z dala od materiałów zapalnych i substancji redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Przestrzegać zasady „palenie wzbronione”. Nie używać otwartego ognia. Przechowywać w temperaturze otoczenia, chroniąc przed słońcem i opadami atmosferycznymi. Dostęp do wszystkich powierzchni magazynowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, powinien być dozwolony wyłącznie dla osób upoważnionych. Zapobiegać kradzieży i każdemu innemu nieuprawnionemu dostępowi do azotanu potasu.

Środki ostrożności

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P220: Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P280: Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu.
P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć wody do gaszenia.
P501: Zawartość i pojemnik usuwać do podmiotu uprawnionego w zakresie przyjmowania odpadów.

Zalecane dawki

Nazwa uprawyTermin stosowaniaDawka nawozu (kg/ha)Zalecana liczba opryskówZalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)
Warzywa psiankowate
Pomidor1. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 71)0,6 – 2,51300 – 500
3. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 73)0,6 – 2,51300 – 500
5. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 75)0,6 – 2,52 w odstępie 2-tygodniowym300 – 500
Papryka1. – 3. owoc osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 71 – 73)0,6 – 2,51300 – 500
4. – 6. owoc osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 74 – 76)0,6 – 2,51300 – 500
Warzywa dyniowate
OgórekNa pędzie głównym widoczny zawiązek 6. – 7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56 – 57)0,6 – 2,51300 – 500
1. – 2. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 71 – 72)0,6 – 2,51300 – 500
Dynia
Cukinia
Na pędzie głównym widoczny zawiązek 1. – 2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51 – 52)0,6 – 2,51300 – 500
1. – 2. owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 71 – 72)0,6 – 2,51300 – 500
Warzywa cebulowe
Cebula
Czosnek
Początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41 – 43)0,6 – 2,52 w odstępie tygodniowym300 – 500
Cebula osiąga 40 – 50% typowej średnicy (BBCH 44 – 45)0,6 – 2,51300 – 500
Początek powstawania pędu generatywnego (BBCH 47)0,6 – 2,51300 – 500
Warzywa korzeniowe
Marchew
Pietruszka
Korzeń osiąga ok. 20% – 40% typowej średnicy (BBCH 42 – 44)0,6 – 2,51300 – 500
Korzeń osiąga ok. 50% – 70% typowej średnicy (BBCH 45 – 47)0,6 – 2,51300 – 500
SelerKorzeń osiąga ok. 20% – 40% typowej średnicy (BBCH 42 – 44)0,6 – 2,51300 – 500
Korzeń osiąga ok. 50% – 70% typowej średnicy (BBCH 45 – 47)0,6 – 2,51300 – 500
Korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48)0,6 – 2,51
Burak ćwikłowyPoczątek zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31)0,6 – 2,51300 – 500
Początek wzrostu korzeni (BBCH 41 – 43)0,6 – 2,51300 – 500
Korzeń o średnicy 4 – 7 cm (BBCH 44 – 47)0,6 – 2,51
Warzywa kapustne
Kapusta głowiasta
Kapusta włoska
Główka osiąga 20 – 30% typowej wielkości (BBCH 42 – 43)0,6 – 2,51300 – 500
Główka osiąga 40 – 50% typowej wielkości (BBCH 44 – 45)0,6 – 2,51300 – 500
Główka osiąga 60 – 80% typowej wielkości (BBCH 46 – 48)0,6 – 2,51300 – 500
Kalafior
Brokuł
Faza 9. liści – początek rozwoju główki (BBCH 19 – 41)0,6 – 2,51300 – 500
Główka osiąga 20 – 30% typowej wielkości (BBCH 42 – 43)0,6 – 2,51300 – 500
Główka osiąga 40 – 50% typowej wielkości (BBCH 44 – 45)0,6 – 2,51300 – 500
Warzywa strączkowe
Groch
Fasola
10 – 30% strąków osiąga typową długość (BBCH 71 – 73)0,6 – 2,52 w odstępie 2-tygodniowym300 – 500
Drzewa ziarnkowe
JabłońOwoc osiąga 70 – 80% typowej wielkości (BBCH 77 – 78)1 – 41500 – 800
GruszaOwoc osiąga 60 – 80% typowej wielkości (BBCH 76 – 78)1 – 41500 – 800
Początek dojrzewania – zaawansowane dojrzewanie (BBCH 81 – 85)1 – 41500 – 800
Drzewa pestkowe
Wiśnia
Czereśnia
Faza białego pąka (BBCH 57 – 59)1 – 41500 – 800
Owoc osiąga 50 – 60% typowej wielkości (BBCH 75 – 76%)1 – 41500 – 800
Po zbiorach1 – 41500 – 800
Śliwa
Brzoskwinia
Morela
Faza białego/różowego pąka (BBCH 57 – 59)1 – 41500 – 800
Opadanie zawiązków nie zapylonych – owoc osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 73 – 76)1 – 42500 – 800
Owoc osiąga 70% – 80% typowej wielkości (BBCH 77 – 78)1 – 41500 – 800
Początek fazy dojrzewania (BBCH 81)1 – 41500 – 800
Rośliny jagodowe
Malina letniaRozwój liści i pędów (BBCH 10 – 39)0,6 – 2,52 w odstępie 2-tygodniowym300 – 500
Początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51)0,6 – 2,51300 – 500
Początek rozwoju pierwszych owoców (BBCH 71)0,6 – 2,51300 – 500
Rozwój i dojrzewanie owoców (BBCH 73 – 85)0,6 – 2,53 – 4 co tydzień300 – 500
Malina jesiennaPędy osiągają około 30 – 40% typowej długości (BBCH 33 – 34)0,6 – 2,51300 – 500
Początek rozwoju kwiatostanów (BBCH 51)0,6 – 2,51300 – 500
Początek rozwoju pierwszych owoców (BBCH 71)0,6 – 2,51300 – 500
Rozwój i dojrzewanie owoców (BBCH 73 – 85)0,6 – 2,53 – 4 co tydzień300 – 500
PorzeczkaPąki kwiatowe zamknięte – pękanie pąków (BBCH 51 – 53)0,6 – 2,51300 – 500
Początek wzrostu owocu – wytworzonych 30% owoców (BBCH 71 – 73)0,6 – 2,51300 – 500
Wytworzonych 50 – 60% owoców (BBCH 75 – 76)0,6 – 2,51300 – 500
Wytworzonych 90% owoców (BBCH 79)0,6 – 2,51300 – 500
Początek okresu spoczynku (BBCH 91)0,6 – 2,51300 – 500
Rośliny ozdobne
Od wiosny do jesieni0,1 – 0,2% roztwór3 – 4100

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1352/brodowska-marzena-news-12-12-2021r_nmedium.jpg

Wapnowanie gleby – kiedy je przeprowadzić?

Rośliny uprawne różnią się reakcją na wapnowanie gleby, dlatego też przy wyznaczaniu terminu stosowania tego zabiegu należy ustalić jego najkorzystniejsze miejsce w zmianowaniu

Gleba
upload/newsy/5670/cotton-750982-1280_nmedium.jpg

Globalna prognoza przerobu bawełny się zwiększy

Przewiduje się, że światowy przerób bawełny w sezonie 2021/22 wzrośnie o prawie 3 procent do rekordowych 124,3 mln bel, ponieważ popyt konsumentów na produkty bawełniane nadal rośnie.

Rośliny
Owies
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Owies
+2,3%
939
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0