Content

Nawozy

Dolistne nawozy wieloskładnikowe

Azoplon Nutri NPK 18-18-18

NPK(MgO, SO3) 18-18-18(2, 6)
Formuła nawozu:
NPK(MgO, SO3) 18-18-18(2, 6)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
nawóz krystaliczny
Gęstość nasypowa:
0,88 kg/dm3
N (azot całkowity):
18%
N (azot amonowy):
3,5%
N (azot saletrzany):
5%
N (azot amidowy)
9,5%
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
18%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
18%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
2%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
6%
Mikroskładniki:
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) EDTA(0,05), Żelazo (Fe) EDTA (0,05), Mangan (Ma) EDTA (0,01), Molibden (Mo) (0,001) Cynk (Zn) EDTA (0,03)
Numer PKWiU:
20.15.71.0
Numer CN
3105 20 10 00
Kup nawóz


Azoplon Nutri NPK 18-18-18 (Mg; S) + mikro

Opis produktu

AZOPLON NUTRI 18-18-18 (Mg; S) + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny z magnezem i siarką wzbogacony kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Zapewnia kompleksowe dostarczanie roślinom wszystkich składników pokarmowych, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju w całym sezonie wegetacyjnym.

Przeznaczenie i stosowanie

Zrównoważony nawóz do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Nawóz szczególnie zalecany w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe oraz po zakończeniu zbiorów owoców celem wzmocnienia kondycji roślin przed kolejnym sezonem.

Korzyści zastosowania

zrównoważona zawartość pierwszorzędowych składników pokarmowych (N, P, K);
 bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych (Mg i S);
 pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
 obecność formy amidowej azotu, zalecanej przy dolistnym dokarmianiu roślin;
 produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
 wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

Pakowanie i transport

Worki zgrzewane polietylenowe zawierające 20 kg substancji.


Worki układane są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm, 100x120 cm lub 110x110cm w ilości 1000kg i opasane są folią ściągającą. Kartoniki białe powlekane zawierajace 4 kg nawozu. Pakowane w kartony zbiorcze układane na drewniach paletach o wymiarach 80x120 cm w ilości 960 kg nawozu i opasane folią ściągającą.

Przechowywanie

Składowanie 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, z dala od materiałów zapalnych i substancji redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Przechowywać w temperaturze otoczenia, chroniąc przed słońcem i opadami atmosferycznymi. Nie przestrzeganie powyższych zasad może spowodować zmiany jakości produktu.

Środki ostrożności

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P305 + p351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zalecane dawki

UprawaSposób aplikacjiDawka nawozu (kg/ha)Zalecany zakres stężeń (%)
Uprawy polowe
Zboża
Pszenica
Krzewienie
Początek wzrostu źdźbła
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień spożywczy i paszowy
Początek wzrostu źdźbła (ozime)
Faza 3. liścia (jare)
Faza liścia flagowego
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień browarny
Początek wzrost źdźbła (ozime)
Faza 3. liścia (jare)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 2-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Żyto
Początek wzrost źdźbła (ozime)
Faza 3. liścia (jare)
Faza liścia flagowego
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Owies
Faza 3. liścia
Początek wzrostu źdźbła
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Rzepak
Po ruszeniu wiosennej wegetacji (ozime)
Faza 4. liścia (jare)
Pąkowanie
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Burak cukrowy
Faza 4-6 liści
Faza 8 liści
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Kukurydza
Faza 2.-6. liścia
Początek rozwoju źdźbła
Wydłużanie pędu
Dolistnie w 2-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Słonecznik
Faza 4. – 6. Liścia
Początek wzrostu pędu
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Ziemniak
Rozwinięty 3. – 6. liść na pędzie głównym
Rozwój pędów bocznych
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Soja
Początek rozwoju pędów bocznych
Rozwój kwiatostanów
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Len
Wzrost pędu głównego
Dolistnie2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Sady
Jabłoń
Po zbiorach
Dolistnie 3 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Grusza
Po zbiorach
Dolistnie 3 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Drzewa pestkowe
Wiśnia
Po zbiorach
Dolistnie 2 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Śliwa
Po zbiorach
Dolistnie 3 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Czereśnia
Po zbiorach
Dolistnie 3 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Brzoskwinia
Po zbiorach
Dolistnie tydzień po zbiorach3 kg/ha0,2 – 0,4
Morela
Po zbiorach
Dolistnie tydzień po zbiorach3 kg/ha0,2 – 0,4
Krzewy
Malina letniaDolistnie tydzień po zbiorach3 kg/ha0,2 – 0,4
JeżynaDolistnie tydzień po zbiorach3 kg/ha0,2 – 0,4
PorzeczkaDolistnie 2 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Borówka wysokaDolistnie tydzień po zbiorach3 kg/ha0,2 – 0,4
Truskawka
Przed kwitnieniem
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Warzywa dokarmianie w celu pobudzenia wzrostu roślin
Pomidor
Rozwiniętych 8-9 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Ogórek gruntowy
Rozwinięty 6.-8. liść właściwy
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Cebula
Widoczne 6-9 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Seler
Faza 5-6 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Papryka
Faza 8-9 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Pietruszka
Faza 3-4 liści właściwych
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Marchew
Faza 3-4 liści właściwych
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Kapusta głowiasta
Faza 7-9 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Kapusta pekińska
Faza 6-9 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Kalafior
Faza 7-8 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Brokuł
Faza 7 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Dynia
Rozwinięty 6.-8. liść właściwy
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Burak ćwikłowy
Faza 2-4 liści właściwych
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Kalarepa
Faza 5-9 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Rzodkiewka
Faza 5-9 liści
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Groch
Rozwinięty 3.-5. liść właściwy
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Fasola
Rozwinięty 3.-5. liść właściwy
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Rozsada warzyw
Faza 3. liścia
Dolistnie
2 razy w odstępie tygodnia
0,2 – 0,3%
Rośliny sadowniczeDolistnie
2-4 razy co 7 – 14 dni
0,2 – 0,3%
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznychDolistnie
1-3 razy co 7 – 14 dni
0,2 – 0,3%
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnichDolistnie
2-4 razy co 7 – 14 dni
0,2 – 0,3%
FERTYGACJA
Rozsada warzyw0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Rośliny sadownicze0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1340/brodowska-marzena-news-24-10-2021r_nmedium.jpg

Objawy niedoboru siarki u roślin

Zewnętrzne objawy deficytu siarki niekiedy są trudne do rozpoznania, ponieważ w wielu przypadkach przypominają one objawy niedoboru magnezu i azotu

Rośliny
upload/newsy/5589/rice-1976433-1280_nmedium.jpg

Większe zużycie ryżu na świecie

Przewiduje się, że światowe zużycie ryżu i jego pozostałości w latach 2021/22 wyniosą rekordową wartość 511,3 mln ton, co oznacza spadek o 1 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą, ale o 9,7 mln ton więcej niż rok wcześniej.

Rośliny
Owies
czwartek, 11 Listopad 2021
Ikonka Owies
+0,6%
785
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0