Content

Nawozy

Dolistne nawozy wieloskładnikowe

Azoplon Nutri NPK 8,5-10,5-36

NPK(MgO, SO3) 8,5-10,5-36(2,5; 6,25)
Formuła nawozu:
NPK(MgO, SO3) 8,5-10,5-36(2,5; 6,25)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
nawóz krystaliczny
Gęstość nasypowa:
1,1 kg/dm3
N (azot całkowity):
8,5%
N (azot amonowy):
x
N (azot saletrzany):
8,5%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
10,5%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
36%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
2,5%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
6,25%
Mikroskładniki:
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) EDTA (0,05), Żelazo (Fe) EDTA (0,05), Mangan (Mn) EDTA (0,01), Molibden (0,001) Cynk (Zn) EDTA 0,03
Numer PKWiU:
20.15.71.0
Numer CN
3105 20 90 00
Kup nawóz


Azoplon Nutri NPK 8,5-10,5-36 (Mg; S) + mikro

Opis produktu

AZOPLON NUTRI 8,5-10,5-36 (Mg; S) + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości potasu z dodatkiem magnezu, siarki oraz kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Dzięki wysokiej zawartości potasu nawóz zapewnia dynamiczny wzrost, zwiększenie odporności na niskie i wysokie temperatury, prawidłowe wybarwienie owoców oraz zwiększenie zawartości białka, cukru (skrobi) i tłuszczu w roślinach.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu oraz kwitnienia i kształtowania plonu.

Korzyści zastosowania

 zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
 bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych (Mg i S);
 pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
 produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
 wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

Pakowanie i transport

Worki zgrzewane polietylenowe zawierające 25 kg substancji. Worki układane są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm,

100x120 cm lub 110x110 cm w ilości 1000kg i opasane są folią ściągającą. Kartoniki białe powlekane zawierające 4 kg nawozu. Pakowane w kartony zbiorcze układane na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm w ilości 960 kg nawozu i opasane folią ściągającą.

Przechowywanie

Składowanie 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, z dala od materiałów zapalnych i substancji redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Przechowywać w temperaturze otoczenia, chroniąc przed słońcem i opadami atmosferycznymi. Nie przestrzeganie powyższych zasad może spowodować zmiany jakości produktu.

Środki ostrożności

H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 +P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zalecane dawki

UprawaSposób aplikacjiDawka nawozu (kg/ha)Zalecany zakres stężeń (%)
Uprawy polowe
Zboża
Pszenica ozima

Faza 3-6 liści (jesień)
Krzewienie
Początek kłoszenia
Dolistnie 3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Pszenica jara
Faza 3. liścia
Początek kłoszenia
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień spożywczy i paszowy (ozime)
Faza 3. liścia (jesień)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień spożywczy i paszowy (jare)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień browarny ozimy
Faza 3. liścia (jesień)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień browarny jary
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Żyto ozime
Faza 3. liścia (jesień)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Żyto jare
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Owies
Faza 3. liścia
Faza liścia flagowego
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Rzepak ozimy
Faza 4-8 liści (jesień)
Pąkowanie
Początek rozwoju łuszczyn
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Rzepak jary
Pąkowanie
Początek rozwoju łuszczyn
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Kukurydza
Wydłużanie pędu
Widoczny wierzchołek wiechy
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Słonecznik
Początek wzrostu pędu
Początek rozwoju paków
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Ziemniak
Bulwy osiągają 20-30% masy
Bulwy osiągają 40% masy
Bulwy osiągają 50-60% masy
Bulwy osiągają 70% masy
Bulwy osiągają 80-90% masy
Dolistnie w 4-5 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Soja
Widoczne pierwsze płatki
Rozwój strąków i nasion
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Len
Wzrost pędu głównego
Widoczne pierwsze pąki kwiatowe
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Sady
Jabłoń
Dorastanie owoców
Dolistnie 2 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Grusza
Dorastanie owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Drzewa pestkoweDolistnie0,2 – 0,4
Wiśnia
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Śliwa
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Czereśnia
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Krzewy
Malina letnia
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Malina jesienna
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Jeżyna
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Porzeczka
Wzrost owoców
Po zbiorze owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Borówka wysoka
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha
3 kg/ha
0,2 – 0,4
Truskawka
Od zawiązywania owoców do dojrzewania
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Warzywa dokarmianie w celu pobudzenia wzrostu roślin
Pomidor
Wzrost i dojrzewanie owoców
Dolistnie 2 razy3 kg/ha0,2 – 0,4
Ogórek
W okresie wzrostu owoców
Dolistnie 3 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Cebula
Początek grubienia cebul
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Seler
Korzeń osiąga 20% średnicy
Dolistnie 3 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Papryka
Początek rozwoju owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Pietruszka
Faza 10 liści
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Marchew
Faza 10 liści
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych0,2 – 0,4
Kapusta głowiasta
Główka 20-30% wielkości
Dolistnie 3 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Kalafior
Wzrost róż
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Brokuł
Wzrost róż
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Dynia
Rozwój owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Burak ćwikłowy
Początek grubienia korzenia spichrzowego
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Kalarepa
Tworzenie się zgrubienia
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Rzodkiewka
Tworzenie się zgrubienia
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Groch
10% strąków osiąga typową długość
30% strąków osiąga typową długość
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Fasola
Rozwój pędów bocznych
10% strąków osiąga typową długość
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Rozsada warzyw
Faza 2. liścia
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,3%
Szkółki roślin sadowniczych
Okres letnio-jesienny
Przygotowanie do zimy
Dolistnie 2-4 razy co 7 – 14 dni
Dolistnie 1-2 razy co 7 – 14 dni
3 kg/ha0,2 – 0,3%
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznychDolistnie 1-3 razy co 7 – 14 dni3 kg/ha0,2 – 0,3%
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich
Okres letnio-jesienny
Przygotowanie do zimy
Dolistnie 2-4 razy co 7 – 14 dni
Dolistnie 1-2 razy co 7 – 14 dni
3 kg/ha0,2 – 0,3%
FERTYGACJA
Rozsada warzyw0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin sadowniczych0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1346/news-3-zd_nmedium.jpg

Nawozy zielone alternatywą dla obornika

W warunkach deficytu obornika warto rozważyć uzupełnienie materii organicznej w postaci nawozów zielonych.

Nawożenie
upload/newsy/5530/corn-6491070-1280_nmedium.jpg

Wrześniowe ceny zbóż

Według GUS, we wrześniu 2021 r. utrzymujące się globalne zapotrzebowanie na zboża stymulowało ceny zbóż podstawowych do zwyżki, ale prócz kukurydzy. Niemniej pod wpływem niższej niż oczekiwano dostępności zbóż ich ceny w efekcie rosną.

Zboża
Pszenica
czwartek, 11 Listopad 2021
Ikonka Pszenica
+3,2%
1111
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0