Content

Nawozy

Dolistne nawozy wieloskładnikowe

Azoplon Nutri NPK 8,5-10,5-36

NPK(MgO, SO3) 8,5-10,5-36(2,5; 6,25)
Formuła nawozu:
NPK(MgO, SO3) 8,5-10,5-36(2,5; 6,25)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Klasa ziarnowa:
nawóz krystaliczny
Gęstość nasypowa:
1,1 kg/dm3
N (azot całkowity):
8,5%
N (azot amonowy):
x
N (azot saletrzany):
8,5%
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
10,5%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
36%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
2,5%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
6,25%
Mikroskładniki:
Bor (B) (0,02), Miedź (Cu) EDTA (0,05), Żelazo (Fe) EDTA (0,05), Mangan (Mn) EDTA (0,01), Molibden (0,001) Cynk (Zn) EDTA 0,03
Numer PKWiU:
20.15.71.0
Numer CN
3105 20 90 00
Kup nawóz


Azoplon Nutri NPK 8,5-10,5-36 (Mg; S) + mikro

Opis produktu

AZOPLON NUTRI 8,5-10,5-36 (Mg; S) + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości potasu z dodatkiem magnezu, siarki oraz kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Dzięki wysokiej zawartości potasu nawóz zapewnia dynamiczny wzrost, zwiększenie odporności na niskie i wysokie temperatury, prawidłowe wybarwienie owoców oraz zwiększenie zawartości białka, cukru (skrobi) i tłuszczu w roślinach.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz przeznaczony do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu oraz kwitnienia i kształtowania plonu.

Korzyści zastosowania

 zwiększona zawartość łatwo przyswajalnego potasu, zapewnia skuteczną eliminację jego niedoborów;
 bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych (Mg i S);
 pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów;
 produkt jednorodny, sypki, nie ulga zbryleniu i pyleniu;
 wysoka czystość i rozpuszczalność w wodzie.

Pakowanie i transport

Worki zgrzewane polietylenowe zawierające 25 kg substancji. Worki układane są na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm,

100x120 cm lub 110x110 cm w ilości 1000kg i opasane są folią ściągającą. Kartoniki białe powlekane zawierające 4 kg nawozu. Pakowane w kartony zbiorcze układane na drewnianych paletach o wymiarach 80x120 cm w ilości 960 kg nawozu i opasane folią ściągającą.

Przechowywanie

Składowanie 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, w suchych, zadaszonych pomieszczeniach, z dala od materiałów zapalnych i substancji redukujących, a także z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Przechowywać w temperaturze otoczenia, chroniąc przed słońcem i opadami atmosferycznymi. Nie przestrzeganie powyższych zasad może spowodować zmiany jakości produktu.

Środki ostrożności

H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 +P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zalecane dawki

UprawaSposób aplikacjiDawka nawozu (kg/ha)Zalecany zakres stężeń (%)
Uprawy polowe
Zboża
Pszenica ozima

Faza 3-6 liści (jesień)
Krzewienie
Początek kłoszenia
Dolistnie 3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Pszenica jara
Faza 3. liścia
Początek kłoszenia
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień spożywczy i paszowy (ozime)
Faza 3. liścia (jesień)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień spożywczy i paszowy (jare)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień browarny ozimy
Faza 3. liścia (jesień)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Jęczmień browarny jary
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Żyto ozime
Faza 3. liścia (jesień)
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Żyto jare
Faza liścia flagowego
Koniec fazy kwitnienia
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Owies
Faza 3. liścia
Faza liścia flagowego
Dolistnie w 1-2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Rzepak ozimy
Faza 4-8 liści (jesień)
Pąkowanie
Początek rozwoju łuszczyn
Dolistnie w 1-3 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Rzepak jary
Pąkowanie
Początek rozwoju łuszczyn
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Kukurydza
Wydłużanie pędu
Widoczny wierzchołek wiechy
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Słonecznik
Początek wzrostu pędu
Początek rozwoju paków
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Ziemniak
Bulwy osiągają 20-30% masy
Bulwy osiągają 40% masy
Bulwy osiągają 50-60% masy
Bulwy osiągają 70% masy
Bulwy osiągają 80-90% masy
Dolistnie w 4-5 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Soja
Widoczne pierwsze płatki
Rozwój strąków i nasion
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Len
Wzrost pędu głównego
Widoczne pierwsze pąki kwiatowe
Dolistnie w 2 terminach2 – 4 kg/ha0,2 – 0,4%
Sady
Jabłoń
Dorastanie owoców
Dolistnie 2 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Grusza
Dorastanie owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Drzewa pestkoweDolistnie0,2 – 0,4
Wiśnia
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Śliwa
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Czereśnia
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Krzewy
Malina letnia
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Malina jesienna
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Jeżyna
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Porzeczka
Wzrost owoców
Po zbiorze owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Borówka wysoka
Wzrost owoców
Dojrzewanie owoców
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha
3 kg/ha
0,2 – 0,4
Truskawka
Od zawiązywania owoców do dojrzewania
Dolistnie w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Warzywa dokarmianie w celu pobudzenia wzrostu roślin
Pomidor
Wzrost i dojrzewanie owoców
Dolistnie 2 razy3 kg/ha0,2 – 0,4
Ogórek
W okresie wzrostu owoców
Dolistnie 3 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Cebula
Początek grubienia cebul
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Seler
Korzeń osiąga 20% średnicy
Dolistnie 3 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Papryka
Początek rozwoju owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Pietruszka
Faza 10 liści
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Marchew
Faza 10 liści
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych0,2 – 0,4
Kapusta głowiasta
Główka 20-30% wielkości
Dolistnie 3 razy w odstępach tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Kalafior
Wzrost róż
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Brokuł
Wzrost róż
Dolistnie 2 razy w odstępach 2 tygodniowych3 kg/ha0,2 – 0,4
Dynia
Rozwój owoców
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Burak ćwikłowy
Początek grubienia korzenia spichrzowego
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Kalarepa
Tworzenie się zgrubienia
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Rzodkiewka
Tworzenie się zgrubienia
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Groch
10% strąków osiąga typową długość
30% strąków osiąga typową długość
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Fasola
Rozwój pędów bocznych
10% strąków osiąga typową długość
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,4
Rozsada warzyw
Faza 2. liścia
Dolistnie3 kg/ha0,2 – 0,3%
Szkółki roślin sadowniczych
Okres letnio-jesienny
Przygotowanie do zimy
Dolistnie 2-4 razy co 7 – 14 dni
Dolistnie 1-2 razy co 7 – 14 dni
3 kg/ha0,2 – 0,3%
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznychDolistnie 1-3 razy co 7 – 14 dni3 kg/ha0,2 – 0,3%
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich
Okres letnio-jesienny
Przygotowanie do zimy
Dolistnie 2-4 razy co 7 – 14 dni
Dolistnie 1-2 razy co 7 – 14 dni
3 kg/ha0,2 – 0,3%
FERTYGACJA
Rozsada warzyw0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin sadowniczych0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin ozdobnych jednorocznych0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%
Szkółki roślin ozdobnych wieloletnich0,3 – 1 kg na 1000 l wody0,03 – 0,1%

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1325/fot-m-haliniarz_nmedium.jpg

Praktyki rolnicze w ograniczaniu występowania chwastów odpornych

Odporność chwastów jest to dziedziczna zdolność niektórych osobników w danej populacji do przeżycia zabiegu herbicydowego, który w normalnych warunkach stosowania spowodowałby zniszczenie tej populacji chwastów.

Z kraju
upload/newsy/5369/chinese-cabbage-5798137-1280_nmedium.jpg

Ceny kapusty pekińskiej w Polsce wciąż rosną

Głównym czynnikiem kolejnego wzrostu cen w tym segmencie była ograniczona podaż kapusty pekińskiej na rynku.

Warzywa
Kukurydza
czwartek, 9 Wrzesień 2021
Ikonka Kukurydza
+2,8%
1085
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.