Content

Nawozy

Doglebowe nawozy wieloskładnikowe

Amofoska® CORN 4-10-22

NPK 4-10-22
Formuła nawozu:
NPK 4-10-22
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.
Klasa ziarnowa:
frakcja 2-5,5mm, nie mniej niż 90%
Gęstość nasypowa:
1,1-1,2 kg/dm3
N (azot całkowity):
4%
N (azot amonowy):
4%
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
10% (całkowity), 6% (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie)
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
3%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
22%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
4%
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
10%
Mikroskładniki:
B 0,1% Zn 0,2%
Numer PKWiU:
20. 15. 71. 0
Numer CN
3105 20 10 90

Opis produktu:

AMOFOSKA® NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy. Zawartość siarki gwarantuje właściwe wykorzystanie azotu. Mikroelementy Bor i Cynk biorące udział w procesach rozrodczych, powodują dobrą jakość ziarna i właściwe uziarnienie w kolbach kukurydzy.

Zawartość tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie ważna na glebach świeżo wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawożenia. AMOFOSKA® CORN jest także świetnym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej ilości potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne.

Zasady stosowania:

AMOFOSKA® NPK 4-10-22 Corn jest typowym nawozem przedsiewnym, który po wysiewie na rolę koniecznie należy zmieszać z glebą. Do siewu nasion można przystąpić po po 3-5 dniach od rozsiewu. Na użytki zielone nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną. Nadaje się on na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia, szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej zawartości fosforu i potasu.

Korzyści zastosowania:

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie Amofoski wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa odporność roślin, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Właściwości:

AMOFOSKA®NPK 4-10-22 Corn jest nawozem NPK typu B1.1. granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:


Skład:

- 4% N - azot amonowy (całkowity),
- 10% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, 6% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu i wodzie
- 22% K2O - tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
- 4% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie.
- 10% SO3 - trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
- 0,2% Zn - cynk całkowity
- 0,1% B - bor całkowity
- Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

Zalety fosforytów częściowo rozłożonych:

W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny w wodzie jak i wolnej uwalniający się w trakcie całego procesu wegetacji. Jest to wynikiem dostosowania do fizjologii roślin które posiadają dwie oddalone w czasie fazy krytyczne dla zapotrzebowania na fosfor.

Z uwagi na to że roślina nie może się „najeść fosforem na zapas”, idea stosowania naszych nawozów polega na stopniowym jego uwalnianiu, tak by nie uległ uwstecznieniu w glebie. W Polsce mamy bardzo często do czynienia ze spadkiem jego dostępności. Wynika to z faktu jego małej mobilności w glebie oraz dużej podatności na procesy uwsteczniania.

W pierwszym okresie gdy roślina ma słabo wykształcony system korzeniowy korzysta z fosforu rozpuszczalnego w wodzie.

W kolejnej fazie uruchamiają się z nawozu związki trudniej rozpuszczalne w wodzie, przy aktywnym udziale korzeni roślin które wydzielają kwasy (bursztynowy, cytrynowy, winowy).

Pakowanie i transport:

Amofoska jest pakowana:
- w worki polietylenowe 50 kg z nadrukiem,
- w elastyczne kontenery po 500 kg, tzw. big-bagi,
- w worki na palecie 1200kg.

Wszystkie opakowania posiadają pełny opis produktu w postaci  trwałego oznaczenia na worku.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

Przechowywanie:

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, można układać najwyżej w 12 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności:

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo:

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Fosfory Sp. z o.o. w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

Dawkowanie:

Głównym składnikiem pokarmowym roślin zawartych w nawozie AMOFOSKA® NPK 4-10-22 Corn jest potas, a zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas dla nich przyswajalny. 

NAWOŻONE ROŚLINYZALECANA DAWKA
KUKURYDZA NA ZIARNO I NA KISZONKĘ200 - 450
RZEPAK OZIMY100 - 300
RZEPAK JARY100 - 300
KAPUSTA PASTEWNA100 - 200
ZBOŻA OZIME I JARE200 - 450
BURAK CUKROWY200 - 450
ZIEMNIAKI JADALNE100 - 200
KONICZYNA Z TRAWAMI100 - 250
PASTWISKA150 - 300
UŻYTKI ZIELONE100 - 300
Podane dawki nawozu są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Azot zawarty w nawozie wystarcza tylko na pierwszy okres wzrostu roślin, następnie należy uzupełniać ten składnik poprzez pogłówne stosowanie nawozów azotowych według potrzeb uprawianych roślin. W nawożeniu łąk i pastwisk jednorazowe dawki nawozu nie powinny przekraczać 300 kg/ha, a zatem większe dawki nawozu należy dzielić na 2 części. W uprawie buraków lub ziemniaków bez nawożenia obornikiem, zaleca się podane dawki nawozu zwiększyć o 100 kg/ha.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1353/brodowska-marzena-news-19-12-2021r_nmedium.jpg

Przemarznięcie roślin – na czym polega?

Temperatura zamarzania wody w roślinie, a tym samym temperatura przy której rozpoczyna się proces formowania kryształów lodu, zależy przede wszystkim od właściwości samej rośliny, jej indywidualnych predyspozycji czy fazy rozwojowej, jak również od panujących warunków środowiskowych.

Rośliny
upload/newsy/5599/money-in-hand-1207855-1280_nmedium.jpg

Nowe kwoty miesięcznego przychodu wpływające na spadek czy zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych

Z dniem 1 grudnia bieżącego roku obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zawieszeniu czy zmniejszeniu emerytury lub renty.

Z kraju
Kukurydza
czwartek, 13 Styczeń 2022
Ikonka Kukurydza
+1,6%
1304
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0