Content

Nawozy

Doglebowe nawozy wieloskładnikowe

Holist® agro PK 15-30

PK (Ca, S) 15-30 (+15 +7)
Formuła nawozu:
PK (Ca, S) 15-30 (+15 +7) / 6,5-24,9 (+10,7 +2,8)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.
Klasa ziarnowa:
Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa:
0,85-1,05 kg/dm3
N (azot całkowity):
x
N (azot amonowy):
x
N (azot azotanowy):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
12% (5,2% P)
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
11% (4,8% P)
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
30% (24,9% K)
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
9% (6,4% Ca)
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (całkowity):
7% (2,8% S)
Mikroskładniki:
x


Podstawowe informacje

Holist agro PK 15-30 jest nawozem kompleksowym o wysokiej koncentracji potasu, polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

Holist agro PK 15-30 to:
• Optymalne proporcje składników żywieniowych
• Doskonałe źródło fosforu i potasu dla roślin
• Obecność wapnia i siarki wspomagających rozwój roślin

Właściwości i skład Holistu agro PK 15-30

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: PK (Ca, S) 15-30 (+15 +7) / 6,5-24,9 (+10,7 +2,8)
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,85-1,05 kg/dm3

Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: 15% (6,5% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: 11% (4,8% P)
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: 12% (5,2% P)
Tlenek potasu K2O rozpuszczalny w wodzie: 30% (24,9% K)
Tlenek wapnia CaO całkowity: 15% (10,7% Ca)
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 9% (6,4% Ca)
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 7% (2,8% S)

Składniki produktu
CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)
CMC 1 – Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)


Korzyści ze stosowania

• Gwarancja prawidłowego wzrostu roślin
• Wysoki i jakościowy plon
• Odpowiednio rozbudowany system korzeniowy roślin
• Wzrost odporności roślin na stres suszy
• Wysoka efektywność ekonomiczna upraw

Przeznaczenie i stosowanie Holistu agro PK 15-30

Holist agro PK 15-30 to nawóz do zastosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu Holist agro PK 15-30 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w potas)

RoślinaPoziom plonowania
średniwysoki
Zboża ozime250-300350-450
Zboża jare250-300350-450
Rzepak ozimy300-350400-500
Kukurydza350-400450-500
Burak cukrowy*350-400450-500
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)*200-300350-400
Rośliny pastewne250-300350-400
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)200-250300-350

*bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych połowę planowanej dawki nawozu zastosować jesienią. W zależności od potrzeb dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.

Informacje uzupełniające

Pakowanie, transport i przechowywanie
Holist agro PK 15-30 jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Holist agro PK 15-30 należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie jest klasyfikowany, tzn. nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z Pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski).

Przechowywanie worków 50 kg:

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:


Środki ostrożności i zagrożenia
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1753/fot-1_nmedium.jpg

Wybierz odpowiednią odmianę kukurydzy

Kukurydza jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawnych.

Z kraju
upload/newsy/6339/food-1704440-1280_nmedium.jpg

Pakistan stał się głównym dostawcą ziemniaków na rynek Uzbekistanu

Według Państwowego Komitetu Republiki Uzbekistanu w okresie styczeń-październik 2022 roku Uzbekistan sprowadził 404,1 tys. ton ziemniaków z 16 krajów na kwotę 65,9 mln dolarów.

Warzywa
Pszenica
czwartek, 19 Styczeń 2023
Ikonka Pszenica/images/notowania/box/spadek.png
-1,6%
1608
na targowiskach
>>>