Content

Nawozy

Doglebowe nawozy wieloskładnikowe

Holist® agro PK 15-30

PK - P2O5/K2O (CaO/SO3) 15/30 (9;8)
Formuła nawozu:
PK - P2O5/K2O (CaO/SO3) 15/30 (9;8)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.
Klasa ziarnowa:
frakcja 2-6,3 mm,nie mniej niż 90%
Gęstość nasypowa:
0,95-1,05 kg/dm3
N (azot całkowity):
x
N (azot amonowy):
x
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
13%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
12%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
30%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
9
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (całkowity):
8
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
20. 15. 75
Numer CN
31 05 60 00

Opis produktu

Nawóz PK z wapniem i siarką P2O/ K2O (CaO/SO3) 15/30 (9;8) fosforyt częściowo rozłożony.

Holist® agro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Zwiększona zawartość potasu K wpływa na większą odporność roślin na suszę, podnosi produktywne wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą, podnosi naturalną odporność roślin na choroby, szkodniki i uszkodzenia mrozowe.

Zawarty w nawozie wapń korzystnie wpływa na rozwój roślin, stabilizując błony cytoplazmatyczne oraz sprzyja wzrostowi komórek. Zawarta w nawozie siarka w postaci trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie, aktywizuje wiele enzymów, bierze udział w reakcjach enzymatycznych, oksydoredukcyjnych (aktywność fotosyntezy), wpływając na wzrost zawartości białek, cukrów i tłuszczów w roślinie. Występuje także w lotnych związkach i olejkach które nadają roślinom charakterystyczny smak i zapach. Rośliny dobrze zaopatrzone w siarkę wykazują większą odporność na mróz i suszę.

Najwięcej siarki potrzebują rośliny krzyżowe, które reagują też najbardziej efektywnie na nawożenie siarką, oraz rośliny motylkowe, a także buraki i kukurydza. Nawozem tym należy w pierwszej kolejności nawozić rzepak ozimy i jary, buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe. Holist® agro PK 15-30 można również efektywnie wykorzystywać w uprawie warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas np. kapustne, marchew, seler, szpinak itp. Słabe odżywianie roślin siarką skutkuje m.in. gorszym pobieraniem azotu z gleby, co wpływa na pogorszenie jakości i ilości plonu.Niedobór siarki w roślinie hamuje syntezę białek, zakłóca te procesy, prowadząc do powstawania niepożądanych, wolnych amidów, powodujących obniżenie zawartości oraz jakości białka. Siarka wpływa na przemiany azotu oraz białka i jej brak może powodować wzrost niekorzystnych azotanów w roślinie.

Holist® agro PK 15-30 jest nawozem granulowanym, produkowanym metodą kompaktacji. Zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia (WE) Nr 2003/2003 nawóz został zaszeregowany do punktu B.4.2a jako nawóz PK. Główne składniki nawozu to fosforany wapnia, chlorek potasu i siarczan wapnia.

Holist®agro PK 15-30 należy w pierwszej kolejność nawozić rzepak ozimy i jary, buraki, ziemniaki, kukurydzę, rośliny strączkowe, motylkowe drobnonasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len. Nasz nawóz można też efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas.

Skład

- 15% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych,
- 13% P2O5 - rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie;
- 12% P2O- rozpuszczalnego w wodzie;
- 30% K2O - tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie;
- 9% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalnego w wodzie;
- 8% SO- trójtlenek siarki całkowity.

Zasady stosowania

Holist® agro PK 15-30 można stosować na wszystkich glebach, niezależnie od ich zwięzłości i stopnia zakwaszenia. Jest to nawóz przedsiewny i niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiewać wczesną wiosną. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzywnych siew nawozu powinien odbyć się w zespole upraw przygotowujących stanowisko.

Głównym składnikiem pokarmowym zawartym w nawozie Holist® agro PK 15-30 jest potas, zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas przyswajalny dla roślin.

Korzyści zastosowania

Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie wpływa na:

 • wzmacnia odporność roślin na niedobory wody, choroby, przymrozki, mrozy, wyleganie zbóż.
 • zwiększa aktywność biologiczną gleby, powodując prawidłowe ukorzenienie i krzewienie roślin.
 • poprawia wierność plonowania, zapewnia prawidłowy, równomierny rozwój i dojrzewanie roślin.
 • zwiększa efektywność nawożenia azotem zapobiegając jednocześnie ujemnym skutkom ewentualnego przeazotowania – ogranicza akumulacji azotanów
 • skraca okres wegetacji i powoduje bardziej wyrównane dojrzewanie łanu
 • zapewnia lepsze wypełnienie nasion i poprawia ich zdolność do kiełkowania, poprawia wartości biologiczną i technologiczną plonów.

Potas zawarty w nawozie pochodzący z soli potasowej wpływa na:

 • zwiększa krzewienie roślin i pobudza do wytwarzania nowych łodyg,
 • zwiększa odporność roślin na suszę, zapobiega spadkom plonu w pochmurne i chłodne lato,
 • bierze bezpośredni udział w gospodarce azotowej w roślinie,
 • podnosi produktywne wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą.
 • wpływa na kształtowanie tkanki mechanicznej, co podnosi zdolności przechowalnicze produktów (np. zboża).
 • podnosi naturalną odporność roślin na choroby, szkodniki i mróz oraz ogranicza wyleganie roślin.
 • Holist® agro PK 15-30 zawiera przyswajalne formy składników, przez co wpływa na bardzo dobre zaopatrzenie roślin w fosfor, potas, wapń i siarkę.

Pakowanie, przechowanie i transport

Holist®agro jest pakowany:

 • 500 kg, tzw. big-bagi

Wszystkie opakowania posiadają pełny opis produktu w postaci trwałego nadruku na worku. Worki big-bag o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i przewiewnych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (przed działaniem wilgoci, bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami) oraz uszkodzeniem opakowania.

Również w czasie transportu nawóz powinien być zabezpieczony zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywaniu powinno postępować się zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązujących przepisów. Nawóz przechowywany w prawidłowych warunkach posiada nieograniczony okres przydatności.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Fosfory Sp. z o.o. w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

 • wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
 • udzielanie informacji na temat umiejscowienia punktów dystrybucyjnych,
 • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty.

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1348/brodowska-marzena-news-28-11-2021r_nmedium.jpg

Nawożenie potasem a odporność roślin na czynniki stresowe

Potas odgrywa zasadniczą rolę w ochronie roślin przed stresami abiotycznymi i biotycznymi, poprzez stymulowanie odporności roślin na stres.

Nawożenie
upload/newsy/5598/banana-6757733-1280_nmedium.jpg

Ekwadorski eksport bananów spadł o 1,74%

Według danych Banana Marketing and Export Association (Acorbanec), eksport bananów z Ekwadoru od stycznia do października 2021 r. spadł o 1,74% w tym samym okresie poprzedniego roku.

Owoce
Żyto
poniedziałek, 10 Styczeń 2022
Ikonka Żyto
+4,5%
964
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0