Content

Nawozy

Wieloskładnikowe

POLIDAP® LIGHT

NP(S) 14-34-(17)
Formuła nawozu:
NP(S) 14-34-(17)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Klasa ziarnowa:
granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%
Gęstość nasypowa:
0,9-1,0 kg/dm3
N (azot całkowity):
14%
N (azot amonowy):
14%
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
34%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
30%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
x
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
17% (6,8%)
Mikroskładniki:
x
Numer PKWiU:
20 15 720
Numer CN
31 052 000 90

Opis produktu

Nawóz o równomiernych szarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. POLIDAP® Light zawiera 14% azotu (N) w formie amonowej i 34% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 30% rozpuszczalnego w wodzie. POLIDAP® Light zawiera 17% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

POLIDAP® Light zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Nawóz ten zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogiej w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP® Light przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm.

Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIDAP® Light można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej, wolno pobierany przez rośliny, wpływa na harmonijny wzrost i rozwój oraz dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie.

Stosowanie POLIDAP® Light zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu, w tym wpływa na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Pakowanie i transport

POLIDAP® Light jest pakowany:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. POLIDAP® Light nie jest klasyfikowany, to znaczy nie jest uważany za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto - 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty w ramach serwisu oferuje fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, tj. doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego),
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty. 

Zalecane dawki POLIDAPU® Light w kg/ha*

RoślinaZasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niskaśrednia1wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna40+40 kg K232+25 kg K15+15 kg K
Rzepak – na każdą 1 t nasion85+90 kg K70+65 kg K35+50 kg K
Grochy, bobik – na każdą 1 t nasion53+60 kg K44+40 kg K23+25 kg K
Łubiny – na każdą 1 t nasion70+60 kg K58+40 kg K30+25 kg K
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw40+65 kg K32+45 kg K18+20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw55+90 kg K47+75 kg K24+45 kg K
Burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeninie uprawiać53+80 kg K30+50 kg K
Burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni35+45 kg K20+35 kg K12+15 kg K
Kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy41+40 kg K32+28 kg K20+12 kg K
Kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna44+50 kg K35+40 kg K15+25 kg K
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy50+80 kg K41+65 kg K25+35 kg K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej65+60 kg K44+50 kg K24+35 kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIDAPU® Light, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas, zaleca się stosować 32 kg POLIDAPU® Light i 25 soli potasowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 160 kg/ha POLIDAPU® Lightt i 125 kg/ha soli potasowej;
1 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, pod kukurydzę na silos i buraka 35 t/ha.

Karta Charakterystyki:

nawozy.grupaazoty.com

Pobierz pliki

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące tego artykułu? Szukasz porady?

Ilość pytań do ekspertów, które możesz jeszcze zadać w tym miesiącu: 2
*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1041/fot-m-haliniarz-2_nmedium.jpg

Progi szkodliwości chwastów

Zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roślin herbicydy w roślinach uprawnych należy stosować po przekroczeniu progów szkodliwości chwastów.

Z kraju
upload/newsy/3739/canola-70793-1280_nmedium.jpg

Rzepak droższy o 0,3%

W dniach od 12 do 19 maja 2019 roku cena rzepaku zmniejszyła się o 10 zł/t. Odnotowano również wzrost ceny makuchu rzepakowego, a także spadek ceny oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej.

MRiRW
Pszenica
czwartek, 11 Lipiec 2019
Ikonka Pszenica
+0,5%
915
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.
Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.
0
Najciekawsze informacje z serwisu nawozy.eu na Twojej skrzynce pocztowej.
Proszę wpisać poprawny adres e-mail.
Proszę zalogować się na swoje konto i zmienić ustawienia newslettera.

Potwierdź zapisanie się do newslettera klikając w link w wiadomości wysłanej na Twój adres e-mail.
Nieznany błąd, spróbuj ponownie za chwilę.
Proszę zaznaczyć zgodę.