SIEĆ DYSTRYBUCJI

NAWOZÓW

Wybierz punkt dystrybucji na mapie najblizszy Twojej lokalizacji, aby zobaczyć dane dystrybutora.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Rolnicy zwolnieni z obowiązku zgłaszania odbioru paliwa

Od 18 kwietnia 2017 r. obowiązuje w Polsce ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w tym paliw powyżej 500 l. Początkowo zakładano, że obejmuje ona również wszystkich rolników. Niemniej, okazuje się, że osoby prowadzące działalność typowo rolniczą mogą odetchnąć z ulgą.

Z kraju

Dolistne dokarmianie kukurydzy

Obecnie w intensywnych technologiach uprawy zaleca się, niezależnie od nawożenia doglebowego, kilkakrotne dolistne dokarmianie roślin azotem i magnezem, a w szczególności mikroelementami m. in. cynkiem, borem, miedzią i manganem.

Nawożenie
Nawożenie upraw

Kukurydza na kiszonkę
Równomierne wschody uzyskuje się dopiero w temperaturze 9-10ºC