SIEĆ DYSTRYBUCJI

NAWOZÓW

Wybierz punkt dystrybucji na mapie najblizszy Twojej lokalizacji, aby zobaczyć dane dystrybutora.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Zmiany w agencjach rolniczych. Powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma powstać z połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Wśród głównych zadań nowej instytucji wymienia się kształtowanie rozwoju polskiej wsi i gospodarowanie państwowymi nieruchomościami rolnymi.

Z kraju

Zastoiska wody – groźne dla ozimin!

Występujące w ostatnich dniach zastoiska wody, mogą poważnie zagrażać młodym oziminom. Woda utrzymująca się na powierzchni pola powyżej 7 dni, może powodować wyginięcie roślin.

Rośliny
Nawożenie upraw

Użytki zielone
Skład botaniczny runi użytków zielonych zależy od czynników środowiskowych