SIEĆ DYSTRYBUCJI

NAWOZÓW

Wybierz punkt dystrybucji na mapie najblizszy Twojej lokalizacji, aby zobaczyć dane dystrybutora.

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

 

Koniunktura w rolnictwie poprawia się trzeci raz z rzędu

W IV kwartale 2016 r. koniunktura w rolnictwie uległa poprawie trzeci raz z rzędu. Lepsze uwarunkowania dla produkcji rolniczej w Polsce wynikały ze zwiększenia się przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych.

Z kraju

Substancje humusowe jako biostymulatory

Substancje humusowe (próchniczne) to część materii organicznej obecnej w glebie. Do substancji humusowych należą kwasy huminowe, kwasy fulwowe i huminy.

Informacje
Nawożenie upraw

Trawy w uprawie polowej
Trawa w uprawie polowej stanowi bardzo obfite źródło paszy.