Content

Nawozy

Doglebowe nawozy wieloskładnikowe

POLIFOSKA® TYTAN

NPK(S) 6-25-25(5) z żelazem (Fe) i cynkiem (Zn)
Formuła nawozu:
NPK(S) 6-25-25(5) z żelazem (Fe) i cynkiem (Zn)
Producent:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Klasa ziarnowa:
Gęstość nasypowa:
N (azot całkowity):
6%
N (azot amonowy):
6%
N (azot saletrzany):
x
N (azot amidowy)
x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
25%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):
22%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):
25%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):
x
MgO (całkowity):
x
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
5%
Mikroskładniki:
żelazo (Fe) 0,5% i cynk (Zn) 0,05% oraz aktywizujący wiele procesów życiowych tytan (Ti) w formach łatwo przyswajalnych
Numer PKWiU:
20.15.71.0
Numer CN
3105 20 00

Opis produktu

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,92-1,02 kg/dm3. POLIFOSKA® TYTAN zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 25% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 22% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 25% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. POLIFOSKA® TYTAN zawiera także niezbędne dla roślin mikroskładniki pokarmowe: żelazo (Fe) 0,5% i cynk (Zn) 0,05% oraz aktywizujący wiele procesów życiowych tytan (Ti) w formach łatwo przyswajalnych.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® TYTAN zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® TYTAN przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® TYTAN można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Dodatek mikroelementów zwiększa sprawność metabolizmu roślin, a więc ich witalność. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® TYTAN powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój i odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność roślin oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Pakowanie i transport

POLIFOSKA® TYTAN jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi
Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. POLIFOSKA® TYTAN nie jest klasyfikowana, to znaczy nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

Serwis i doradztwo

Dbając o zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. w ramach serwisu oferują fachowe doradztwo, wsparcie informacyjne dla rolników i producentów żywności.

Serwis obejmuje:

  • wsparcie klienta wiedzą techniczną, to jest doradztwo z zakresu stosowania nawozów,
  • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klienta (dawkowanie, skład chemiczny nawozów, mechanizmy działania na rośliny uprawne i elementy środowiska naturalnego,
  • udzielanie informacji na temat umiejscowienia na mapie kraju punktów dystrybucyjnych,
  • informowanie o aktualnej ofercie produktowej nawozowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Zalecane dawki nawozu POLIFOSKA® TYTAN w kg/ha*

RoślinaZasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niskaśrednia1wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – na każdą 1 t ziarna503321
Rzepak – na każdą 1 t nasion100+25 kg K275+20 kg K50+15 kg K
Grochy, bobik, łubin - na każdą 1 t nasion70+40 kg K50+15 kg K35
Ziemniak na oborniku3 – na każde 10 t bulw67+20 kg K30+20 kg K20 kg K
Ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw100+40 kg K67+40 kg K33+35 kg K
Kukurydza na silos na oborniku - na każde 10 t zielonej masy604630
Kukurydza na ziarno - na każdą 1 t ziarna50+30 kg K33+25 kg K21+17 kg K
Łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy70+50 kg K55+35 kg K33+25 kg K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każde 10 t masy zielonej75+70 kg K60+50 kg K40+30 kg K

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę POLIFOSKI® TYTAN, na przykład plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas stosować po 33 kg POLIFOSKI® TYTAN na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 165 kg/ha POLIFOSKI TYTAN lub na przykład plon bulw ziemniaka 30 t z ha na glebie o średniej zasobności w fosfor i potas uprawianego na 25 t/ha obornika, stosować po 30 kg POLIFOSKI® TYTAN i 20 kg soli potasowej na każde 10 ton przewidywanego plonu bulw (odczyt z tabeli) x 3 = 90 kg/ha POLIFOSKI® TYTAN i 60 kg/ha soli potasowej;
1- jeżeli nie jest znana zasobność gleby, zaleca się dawki w wysokości jak dla gleby średnio zasobnej, do czasu wykonania analizy gleby;
2 - kg/ha soli potasowej 58-60%;
3 - zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha, a pod kukurydzę na silos 35 t/ha.

Pobierz pliki

POBIERZ PLIK (z1-sds-nawoz-wieloskladnikowy-wersja-08-31032020-pl.pdf, 304 kB)
 
 

Ekspert nawozy.eu

Masz pytanie dotyczące nawozów lub nawożenia? Szukasz porady?


*pola wymagane
doradca nawozy.eu

doradca nawozy.eu


Zapytaj eksperta

nawozy.eu polecają

charakterystyka ogólna, wymagania glebowe i pokarmowe, wybór nawozu, pogoda, notowania

upload/art/1338/brodowska-marzena-news-17-10-2021r_nmedium.jpg

Zwiększanie odporności rzepaku ozimego w okresie jesiennym

Czynnikami wpływającymi na podatność roślin na choroby są: roślina, patogen, środowisko oraz czas.

Nawożenie
upload/newsy/5511/macadamia-nut-912598-1280_nmedium.jpg

Rosja gwałtownie zwiększa spożycie orzecha makadamia

Wysokie tempo wzrostu importu do Rosji nietradycyjnych orzechów dla konsumentów w tym kraju, takich jak orzechy nerkowca i makadamia. Sugeruje to, że na rosyjskim rynku pojawia się coraz więcej konkurentów tradycyjnych rodzajów orzechów, przede wszystkim orzechów włoskich, a konsumenci zwracają coraz większą uwagę na orzechy nietypowe i wcześniej nieznane.

Owoce
Owies
czwartek, 11 Listopad 2021
Ikonka Owies
+0,6%
785
/images/notowania/box/wzrost.png
na targowiskach
0